Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
20. oktober 2021

SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt

Billede stort:
SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt

SK Forsyning har i dag fået svar på en ansøgning om midler fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings-, test og DemonstrationsProgram) – svaret er ”go” og penge til at indlede et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands på virkning på biodiversiteten i vandløb.


Det er en glad og stolt ”Biolog og Procesansvarlig”, Natascha Kock Pedersen, som i dag har fået at vide, at MUDP har bevilget 1,9 mio. kr. til et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands påvirkning på vores vandløbs biodiversitet. ”Kort forklaret handler det om, at vi nu kan gå i gang med at undersøge, hvilken indvirkning blandt andet overløb har på de smådyr og insekter, der findes i vores vandløb med en ny metode (DNA-teknologi: Nanopore), som gør det meget lettere end hidtil og væsentligt billigere”, siger Natascha Kock Pedersen og fortsætter: ”Vi håber på, at projektet på sigt kan bane vejen for, at den metode, der anvendes i projektet, bliver noget som alle forsyningsselskaber kan bruge i deres daglige arbejde til overvågning og beskyttelse af biodiversiteten. Når der sker overløb – for eksempel i forbindelse med skybrud eller større regnmængder – kan der ske forandringer i antallet af smådyr og insektlarver og i hvilke arter, der findes i vandløbene. Det vil vi dels bedre kunne overvåge, dels vil vi kunne minimere påvirkningen af overløb fremadrettet, for det vil give os en stor viden om, hvor og i hvilket omfang overløbene skaber problemer for biodiversiteten”.


SK Forsyning har fået bevilget 1,9 mio. kr. til projektet, som starter op i januar 2022 og slutter til december 2023. ”Det er meningen, at vi implementerer metoden som en fast procedure, når projektet er slut, og vi påtænker ligeledes at udbrede den læring, så andre forsyningsselskaber kan få glæde af den”, siger Natascha Kock Pedersen og afslutter: ”Der er ikke ret mange i Danmark, som ellers kan undersøge for smådyr og insektlarver i vand. Med den nye metode bliver det forhåbentligt muligt at foretage undersøgelser hele året – og særligt i efteråret, hvor der primært ses overløb pga. nedbør. Med den gamle metode har man primært kunnet undersøge biodiversiteten forår og sommer. Alt i alt er der mange fordele ved dette her, og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang”.


FAKTA:

  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem SK Forsyning, NIRAS, Aalborg Universitet og DMR (Dansk MiljøRådgivning).
  • Det forventes, at der i fremtiden vil blive stillet endnu skrappere krav til overvågning af biodiversitet fra myndighedernes side – både i forbindelse med udledning af spildevand fra rensningsanlæg og i forbindelse med udledning af overfladevand fra for eksempel veje. SK Spildevand har derfor et ønske om selv, på simpel vis, at kunne undersøge, hvordan biodiversiteten i recipienten påvirkes af spildevandsudløb.
  • DNA-metoder kan anvendes til vurdering af biologiske kvalitetselementer og vandkvalitet i vandløb – for eksempel smådyr og insektlarver, fisk, alger og planter
  • Det er målet, at test-metoden (Nanopore) fremadrettet kan anvendes i marken af egne medarbejdere on site, eller i egne relativt simple laboratorier. I tillæg udvikles og testes udstyr til automatiseret og intelligent DNA-prøvetagning, baseret på bestemte hændelser, der potentielt kan påvirke natur og biodiversitet. Det vil betyde hurtig, billig og årstidsuafhængig test af biodiversiteten.
  • Den nye metode benchmarkes (sammenlignes) med eksisterende konventionelle metoder for at undersøge, hvor langt man kan nå med den nye metode frem for den gamle.
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen