Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord
Du er her:
Publiceringsdato
01. juli 2021

NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde

Billede stort:
NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde

NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde – og går fremtiden styrket i møde.

Et stærkt samarbejde imellem Næstved og Slagelse sikrer langtidsholdbar effektivitet og kvalitet i forsyningen.


Byrådene i Næstved og Slagelse har netop godkendt, at de 2 kommunalt ejede forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning kan samle deres personale i et nyt fælles serviceselskab.


Tiltaget har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at kunne fastholde og udvikle organisationernes kompetencer samtidig med, at de statslige krav om effektiviseringer imødekommes.


En forberedelse over 1½ år i bestyrelserne for de 2 koncerner har skabt grundlaget for beslutningen. I bestyrelserne har såvel politiske repræsentanter som medarbejder- og forbrugerrepræsentanter anbefalet etableringen af serviceselskabet.


I første omgang etableres der fælles opgaveløsning indenfor økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne. På sigt vil det være naturligt at se på, om de andre driftsområder i de 2 koncerner også kan have glæde af fælles opgaveløsning.


Fællesskabet retter sig imod selve opgaveløsningen og ikke beslutninger om, hvilke opgaver, der skal løses. På den måde bevarer de 2 ejerkommuner den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for egen kommunegrænse.


”Det giver os nogle åbenlyse muligheder for at udnytte både viden, kompetencer og ressourcer effektivt og rationelt i det nye fællesskab”, betoner administrerende direktør Steen Lindhardt fra NK-Forsyning.


”Forsyningsbranchen er entydigt på vej mod større enheder, og nu er vi heldigvis med på toget – ovenikøbet så vi selv kan være med til at sætte dagsordenen”, tilføjer administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning.


Enighed både i Næstved og Slagelse
”Det er en meget vigtig og fremsynet beslutning byrådene har truffet”, udtaler Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (A).

Borgmester John Dyrby (A) fra Slagelse er enig og uddyber: ”Vi har med vores beslutning sikret, at vores kommunale forsyninger – så langt vi kan bidrage – er fremtidssikrede, når det kommer til kvalitet og effektivitet”.


Begge borgmestre lægger vægt på, at de 2 byråd fortsat opretholder fuld og selvstændig indflydelse og ejerskab til egne driftsselskaber indenfor el, vand, spildevand og varme m.m.


Borgmestrene påpeger også, at ønsket om at sikre arbejdspladser på Syd-Vestsjælland i eget selskab samtidigt med, at der kan leveres på de statslige effektiviseringskrav og sikres høj kvalitet i forsyningsløsningerne, har været helt afgørende for den beslutning, der er truffet.

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen