Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
29. januar 2021

SK Forsyning sætter endnu mere turbo på den grønne omstilling – varmeområdet går forrest.

Billede stort:
SK Forsyning sætter endnu mere turbo på den grønne omstilling – varmeområdet går forrest.

SK Forsyning har visioner for fremtiden – bæredygtige visioner. Så meget, at virksomhedens strategi, der løber frem mod 2025, er blevet navngivet: ”Strategi 2025 – sammen om en bæredygtig fremtid”.


Strategien er reelt en fortsættelse af den udvikling, som forsyningsselskabet igangsatte allerede for mere end 10 år siden - i tæt samarbejde med Slagelse Kommune. Udviklingen er i perioden gået utrolig stærkt ikke mindst på fjernvarmeområdet. Større naturgasområder er konverteret til fjernvarme, og interessen for fjernvarme er fortsat enorm. I de seneste fem år er afsætningen af varme steget med ca. 35 %. Det betyder, at omsætningen er steget med 13 %. Og det kan jo lyde underligt. Men det skyldes, at varmeprisen i samme periode er nedsat. I de seneste 10 år har SK Varme investeret i seks CO2-neutrale produktionsanlæg. Et af de nyeste er solvarmeanlægget på Halsskov.


Folketingets beslutning om, at vi i Danmark skal reducere vores CO2-udledning med 70 %, er således en appelsin, der falder lige ned i SK Forsynings turban. Det er et meget ambitiøst mål, som Folketinget har fastsat. Skal vi nå målet skal vi handle nu.

SK Varme skal derfor indstille sig på at erstatte de mest CO2-belastende brændsler fremover.

I de kommende år vil der ske en stor udbygning med vindmøller og solceller. Elektriciteten herfra skal nyttiggøres bl.a. til opvarmning og transport. Vel at mærke på en intelligent måde, hvor efterspørgslen tilpasses produktionen. Den fleksibilitet kan fjernvarmesektoren levere. Derfor skal den grønne energi bl.a. anvendes til produktion af fjernvarme, men naturligvis kun når sol og vind gør det muligt. I øvrige perioder skal der anvendes andre CO2-neutrale energikilder som f.eks. halm.  


”SK Forsyning planlægger derfor at etablere en stor varmepumpe på Slagelse Kraftvarmeværk. Den nye varmepumpe vil i løbet af de næste 20 år bidrage med en CO2-reduktion på ca. 170.000 tons samtidigt med udgifterne til produktion af varme reduceres med ca. 6 mio. kr. om året”, siger Administrerende direktør i SK Forsyning Henrik Birch.


”SK Forsyning oplever i dag, at mange naturgaskunder retter henvendelse til os med ønske om, at der etableres fjernvarme i deres område. Det formentlig i lyset af Folketingets beslutning om, at naturgas skal udfases senest i 2030. SK Forsyning er derfor i gang med at planlægge en meget stor udvidelse af fjernvarmeområderne både i Slagelse og Korsør. Formålet er netop, at udfase naturgassen og erstatte med bæredygtig fjernvarme. Planerne om udbygning behandles på bestyrelsesmødet i SK Varme primo marts. Det forventes, at der herefter kan udmeldes konkrete planer for udvidelserne”, siger Henrik Birch og afslutter: ”Når vi melder de nye områder ud, vil det samtidig blive med et tilbud, hvor man får tilslutningen med 60% rabat. Det betyder, at det i stedet for at koste 25.000 kr. vil koste 10.000 kr. at komme med på den grønne omstilling”.  

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen