Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
28. maj 2020

Stærkt resultat i SK Forsyning – endnu engang

Billede stort:
Stærkt resultat i SK Forsyning – endnu engang

Formand for bestyrelsen i SK Forsyning, Flemming Erichsen, kunne den 27. maj præsentere generalforsamlingen for et stærkt økonomisk resultat. Han kunne samtidig berette, at også 2019 har været et år fyldt med mange og meget store projekter.


”Samlet blev koncernens omsætning på 467 mio. kr. i 2019 og koncernens egenkapital udgjorde 31. december 2019 2.2 mia. kr. Resultatet for 2019 endte på 102 mio. kr. efter skat”, siger Flemming Erichsen og fortsætter: ”Vi investerede dog for mere end 200 mio. kr. – så overskuddet rakte ikke helt til at dække investeringerne. Den største investering omfattede udrulning af digitale og fjernaflæste målere på alle vores forsyningsarter. Herudover er de største investeringer foretaget i kloakering af sommerhusområder og etablering af et stort solvarmeanlæg ved det nye varmeværk på Halsskov”.


Større projekter, der blev afsluttet i 2019

SK Forsyning har gennemført en væsentlig del af de mange store projekter under overskriften bæredygtighed.

Det nye CO2-neutrale varmeværk blev indviet den 25. februar 2019 af daværende Energi-, Forsynings-, og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. Det nye værk høstede i årets løb mange anerkendelser bl.a. Slagelse Kommunens bygningspris og var også nomineret til fjernvarmens Oscar – ”Fjernvarmeprisen 2019”.


Omkring sommerferien blev det største anlægsprojekt i koncernens historie – nemlig kloakering af alle sommerhusene langs kysten i den oprindelige Slagelse Kommune afsluttet. Projektet bidrager markant til, at vi har badevandskvalitet i verdensklasse.


I 2019 afsluttede vi også et meget markant digitaliseringsprojekt nemlig udrulningen af fjernaflæste målere indenfor alle forsyningsarter. Det er en vigtig forudsætning for den grønne omstilling. Den intensive digitalisering førte medio 2019 til stiftelsen af et fælles IT-selskab: FIT A/S. Selskabet er stiftet sammen med Fors A/S og Klar Forsyning A/S.


Bestyrelsen har i 2019 vedtaget en ny strategi for hele koncernen: ”Strategi 2025 – sammen om en bæredygtig fremtid”. Denne tager afsæt i Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning. Den forretningsmæssige mission er fortsat solidt forankret i opfattelsen af SK Forsyning som en kollektiv multiforsyningsvirksomhed, der løser en bred vifte af individuelle behov. Og dét på en bæredygtig, sikker og effektiv måde. Sammen med vores interessenter vil vi arbejde for såvel klima-, som miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.


Alle medarbejderne i SK Forsyning vil dog huske 2019 for noget helt særligt. Den 1. januar 2019 flyttede alle koncernens medarbejdere sammen på Nordvej 6 i Slagelse. Resultatet er overbevisende og afslører sig bl.a. i den seneste medarbejdertilfredshedsanalyse, som ligger langt over landsgennemsnittet for DI-virksomheder - og aldrig har været bedre.


2020 bliver også et år med mange spændende udfordringer

Et helt aktuelt spørgsmål drejer sig om, hvordan vi sikrer rent drikkevand til kommende generationer. Vi leverer i dag drikkevand af meget høj kvalitet, som opfylder alle kvalitetsnormer. ”Det ønsker både vi og vores kunder også i fremtiden – men det kommer ikke af sig selv og er ingen selvfølge”, siger Flemming Erichsen og afslutter: ”Mange boringer i Danmark og hos SK Vand har vist sig at være forurenet med pesticidrester. Udviklingen har vist, at der er behov for at vi passer endnu bedre på vores kildepladser. Bestyrelsen er derfor også klar til at investere i rent grundvand. Samtidig vil vi i år påbegynde planlægningen af et helt nyt topmoderne vandværk i Slagelse til erstatning for vores største og ældste vandværk – Valbygårdsværket”.


På fjernvarmeområdet pejler SK Forsyning mod en fremtid med flere nye måder at producere på. Virksomheden er klar til at tage næste skridt ind i en endnu mere bæredygtig fremtid med varmepumper og andre grønne teknologier.


Flemming Erichsen afsluttede sin ledelsesberetning for 2019 med at takke medarbejderne for en solid indsats. Der lød ligeledes en tak bestyrelseskollegerne og ledelsen for mange gode, konstruktive og udbytterige debatter i årets løb. Og sidst men ikke mindst takkede han Slagelse Kommune, der ejer SK Forsyning, for positivt og konstruktivt med- og modspil i den fælles ambition om at udvikle vores virksomhed.


Læs selve årsrapporten her

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen