Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
13. februar 2019

Brændeovne

Billede stort:

Brændeovn

På en forenklet måde virker brændeovne på 1 af de 2 to følgende principper:

  1. Varmestråling direkte fra ovnen og ud i rummet
  2. Konvektionsvarme, hvor varmen cirkulerer rundt i rummet

Strålevarme

Ældre brændeovne, især støbejernsovne, er normalt bygget op i ét lag. Det vil sige at sidepladerne omkring selve ovnen er det eneste, der skiller brændet fra omgivelserne.


Hvis brændeovnen er bygget op i ét lag, bliver den hurtigt varm. Varmen stråler ud i lokalet, og varmer rummet op, især lige omkring ovnen.


Konvektionsvarme

Nyere brændeovne bygges næsten altid efter princippet omkring konvektionsvarme. Disse ovne er bygget op af flere lag jern. Mellem de lag er der kanaler, hvor den varme luft kan cirkulere. Når brændeovnen bliver varm, bliver luften i kanalerne varmet op. Den varme luft stiger opad, hvilket gør, at der automatisk suges kold luft ind i bunden af ovnen.


Konvektionen får luften til at bevæge sig, og derved fordeles varmen bedre i rummet.Forskellige typer ovne bruger principperne til at opvarme det lokale, de er placeret i. De mest almindelige typer af brænde ovne er beskrevet her:


braendeovnstyper


Der er en række regler og love, som gælder for opsætning af brændeovne og pejse, som du har pligt til at følge – uanset om brændeovnen er ny eller brugt. Reglerne fremgår af bygningsreglement i kapitlet om brand og kapitlet om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger: 


”Minimumsafstandene måles fra den udvendige side af anlægget og til brændbart materiale i væg, gulv og/eller loft.

For at forhindre gnister fra et ildsted i at antænde en brand, skal gulvet under og omkring brændeovne, pillebrændeovne, masseovne og pejse udføres i eller 

dækkes af et ikke brændbart materiale mindst som A2-s1,d0 eller A2fl-s1. 


Materialet skal gå mindst 300 mm frem foran lukkede ildsteder, som for eksempel brændeovne og mindst 500 mm foran åbne ildsteder som for eksempel pejse. Materialet skal desuden gå mindst 150 mm ud til hver side fra fyringsanlæggets åbning.”


Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til brandmodstandsevnen på de materialer der vender ud mod brændeovnen. Fx skal der under en brændeovn være ikke brændbart materiale (stålplade, klinker eller lign.) frem mindst 300 mm foran brændeovnen og mindst 150 mm ud på hver side af brændeovnen. Da pilleovne har røgrør omkring 15-20 cm over gulvet, kan man ikke benytte stålplade eller glasplade oven på trægulv, da de er for varmeledende iht. reglerne.
I monteringsvejledningen fra brændeovnen skal der være angivelse af, hvilken afstand brændeovnen skal have i forhold til vægge.

I bygningsreglementet er der også krav om, at der skal være et røgspjæld, der kan reguleres manuelt. Desuden er der brændeovnsbekendtgørelsen, som bl.a. indeholder kravene om prøvningsattest. Denne attest er din dokumentation for, at fyringsanlægget overholder miljøkravene.

Siden 2008 har det været et krav, at brændeovnene er blevet testet på et laboratorium for at se, om de lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening.

Resultatet af denne test skrives i en prøvningsattest, som alle brændeovne skal have i dag. 


Hvis du køber en brugt brændeovn, skal du være sikker på, at der er en prøvningsattest. Ellers må du ikke få den installeret. Derudover er der krav om, at brændeovne i dag højst må udlede 4 gram partikler pr. kilo afbrændt træ. Svanemærkede brændeovne må udlede 2 gram pr. kilo afbrændt træ.

Derudover skal skorstensfejeren informeres, hvis du installerer en brændeovn.


Det er tilladt selv at installere en brændeovn, men det anbefales at tage en fagmand med på råd. Under alle omstændigheder skal skorstensfejeren godkende den endelige installation før brug. Af hensyn til skorstensfejning skal kommunen også underrettes.


Skorstenen skal renses jævnligt, ca. 1 gang om året. Hvis der er flere ovne tilsluttet samme skorsten, eller hvis brændeovnen bliver brugt meget, kan det være nødvendigt at få den renset oftere. Dette er op til skorstensfejeren at vurdere.


Man bør altid informere sit forsikringsselskab om, at man har installeret en brændeovn. 


Brændeovne forurener meget. Undersøgelser viser, at partikeludledningen fra brændeovne, små brændefyr og pejse er næsten lige så stor som udledningen fra vejtrafikken. Dermed udgør luftforurening fra skorstene en væsentlig del af miljøproblematikken i Danmark.


Undersøgelsen viser også, at forureningen fra gamle brændeovne er ca. 3 gange så stor som for nye svanemærkede ovne, men det afhænger i øvrigt også af, hvordan man tænder op i dem.

Men det kan give god mening af udskifte sin gamle brændeovn med en ny, både i forhold til miljøet og effektiviteten af ovnen.

 
Måden der fyres på og brændet der fyres med har også stor betydning for, hvor meget din brændeovn forurener. Hvis røgen fra afbrændingen ikke er helt usynlig eller hvid, eller hvis ruden soder til er forbrændingen ikke god nok.

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen