Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
07. september 2017

Retlig uklarhed!

Billede stort:
Retlig uklarhed!

PRESSEMEDDELELSE 

7. september 2017

Retlig uklarhed!

Hvem ejer egentlig vandmålerbrøndene ved Kelstrup-Næsby Strand?

SK Vand A/S og grundejerne (hovedsageligt sommerhusejere) ved Kelstrup-Næsby Strand er havnet i en retlig uklarhed, når det gælder ejerskabet til vandmålerbrøndene, som er gravet ned på den enkelte grundejers matrikel i området.


Tilbage i 2003 købte den daværende vandforsyning ejet af Slagelse Kommune vandværket og vandledningerne i området af Kelstrup-Næsby Strand vandværk, der var et selvstændigt – også juridisk set – andelsselskab. Også målerbrøndene blev købt, fremgår det af købsaftalen. 


Af det dagældende Regulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune – og for øvrigt også det nugældende -  fremgår imidlertid, at målerbrøndene er grundejernes, og altså ikke vandværkets!


Det betyder umiddelbart, at vandværket har solgt grundejernes vandmålerbrønde uden reelt at eje dem.

Slagelse Kommunes vandforsyning og senere SK Vand A/S har siden 2003 og frem til 2014 i praksis forvaltet i overensstemmelse med købsaftalen, der dog som nævnt er i strid med det gældende vandregulativ.


Blandt andet har Slagelse vandforsyning og senere SK Vand A/S udskiftet ca. 25 % af brøndene i området i den overbevisning, at man havde købt brøndene og havde ejerskabet til samt ansvaret for dem.


Bestyrelsen i SK Vand A/S har flere gange drøftet problemstillingen. Senest har bestyrelsen den 6. september 2017 besluttet, at den administrative praksis, som har været gældende i perioden 2003-2014, hvor grundejerne har været i god tro i forhold til ejerskabet af brøndene, vil blive videreført. SK Vand A/S vil videreføre den hidtidige praksis og lade denne indskrive i vandregulativet som en særbestemmelse for Kelstrup-Næsby Strand området. Regulativet forudsættes godkendt af Slagelse Kommune som myndighed, ligesom det målerbrøndsabonnement, som skal opkræves hos grundejerne, skal indarbejdes i takstbladet og godkendes af Slagelse Kommune.


Herefter vil SK Vand A/S fremover etablere, vedligeholde og udskifte brøndene i Næsby Strand, når dette er økonomisk og praktisk muligt. En udskiftning af gamle brønde er nødvendig for at give tilstrækkelig plads til nye fjernaflæste målere.


Bestyrelsesformand Ole Drost udtaler: ”Det er en yderst speciel situation, der er opstået. Vi håber, at vi med den valgte løsning og særordningen for vandkunderne og grundejerne ved Næsby Strand har fundet en model, som er tilfredsstillende. Det er min faste overbevisning, at kunderne har været og er i god tro, når det gælder forestillingen om, at det er SK Vand A/S, der ejer målerbrøndene. Vi må så – på det praktiske plan og ved indførelse af et målerbrøndsabonnement – blot sikre lighed imellem vores vandkunders betaling og modtagne ydelser. Målerbrøndene er jo et stykke ”særinventar”, som SK Vand så, under de givne omstændigheder, stiller til rådighed for grundejerne i netop Næsby Strand – området”. 


Næstformand Bodil Knudsen tilføjer: ”Der er brugt megen tid på dialog med repræsentanter for området. Den valgte løsning kan forhåbentlig opnå bred opbakning blandt grundejerne”.

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen