Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
29. marts 2017

Formalia - SK Forsynings energispareindsats

Billede stort:

I SK Forsyning har vi i mange år arbejdet med rådgivning om energibesparelser. Energisparearbejdet er en naturlig opfølgning på Folketingets ønske om, at energiselskaberne, årligt, skal opfylde et givet energisparemål. Energiselskabernes energispareforpligtelser justeres løbende af Energistyrelsen. 


Energiselskabernes energispareindsats blev sidste gang fornyet og revideret den 16. december 2016. Energisparearbejdet, der for SK varme A/S og SK Elnet A/S bliver udført af SK Service A/S, skal indberettes til Energistyrelsen en gang om året. 


SK Elnet A/S og SK Varme A/S får hvert år tildelt sparemål med tilhørende økonomi. Resultaterne af energispareindsatsen kan ses her 


Spørgsmål om energispareprojekter
Hvis du har spørgsmål vedrørende energibesparende tiltag, er du altid velkommen til at kontakte os. Det gælder uanset, om spørgsmålene drejer sig om industri, offentlige bygninger, boligselskaber eller private parcelhuse og lejligheder. Vi står altid klar med rådgivning eller sparring. I mange tilfælde kan vi endvidere yde et tilskud til det energibesparende arbejde, hvis projektet lever op til de formelle krav.


Prioriterede indsatsområder hos SK Forsyning:

  • Energitjek, som vi udfører i samarbejde med Slagelse Kommune. Alle borgere i Slagelse Kommune kan få udført et gratis energitjek af deres bolig (hvis den opfylder visse krav). Vi sender en af vores energirådgivere på besøg og gennemgår din bolig sammen med dig med henblik på at finde energibesparelser. Hvis du ønsker det, hjælper vi også med rådgivning om udførelse af de nødvendige tiltag, således at sagen følges helt til dørs. Kontakt os
  • Forbedring af afkølingen på kundernes fjernvarmeinstallationer er en af vores kerneydelser. Vi hjælper gerne med rådgivning om forbedring afkølingen på fjernvarmeinstallation. Ligeledes instruerer vi gerne i korrekt brug af fjernvarme, som jo er en forudsætning for god varmeøkonomi og afkøling
  • Konvertering fra olie/naturgas til fjernvarme betragtes som en stor energibesparelse, fordi fjernvarme i Slagelse Kommune som oftest produceres på CO2 neutrale brændsler som halm og flis
  • Konvertering fra fossile brændsler til fjernvarme yder således et væsentligt bidrag til vores bestræbelser og forpligtelser på at reducere den lokale CO2-udledning, og derfor er det også noget, man kan få tilskud til
  • Telefonrådgivning er ligeledes en af vores kerneydelser. Hvis du ikke helt forstår din energiregning, eller synes at forbruget et steget uden forståelig grund, kan der være en grund til at kontakte energirådgivningen, som så kan hjælpe dig med at finde ud af det
  • Erhvervsvirksomheder, der har som ambition at nedsætte energiforbruget og gerne vil have lidt uvildig sparring er ligeledes meget velkomne til at kontakte os. Vi kan for eksempel deltage med kortlægning af energiforbrug, spotmålinger samt beregninger på energibesparende tiltag, mm.
  • Alle borgere, der har interesse for og ønske om at udføre energibesparelser i en erhvervsejendom eller i privaten er velkomne til at kontakte os. Vi deltager gerne som sparringspartnere og rådgivere på såvel store som små projekter. Kontakt vores energirådgivere 

Energisparetilskud
For at vi kan opnå vores årlige energisparemål yder til tilskud til kunderne til deres energibesparende arbejde. 

Vi yder et tilskud på 38 øre/ kWh besparelse. Tilskudsberettede besparelser skal overholde visse formalia og kunne dokumenteres med f.eks. fotos og kvitteringer for arbejdet. Tilskud kan søges på flere måder: Søg tilskud gennem os eller igennem en af vores samarbejdspartnere. Læs mere om afkøling her


En vigtig forudsætning for at opnå tilskud er, at arbejdet IKKE er igangsat inden arbejdes bestilles eller igangsættes. Der skal altså søges om tilskud, inden man igangsætter sine energisparetiltag. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte vores energirådgivere 

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen