Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
01. september 2016

Vandanalyser

Billede stort:
Vi tester løbende vandkvaliteten. Her på siden kan du følge med i analyserne.


De formelle rammer:


Information i henhold til §29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 2021


Vandanalyse_aarsrapport_2021Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyning.pdfFund af i pesticidrester i boringer ved fire kildepladser

Som led en i stor screening blev Nordre kildeplads undersøgt for 417 pesticider og nedbrydningsprodukter i august 2017. Ved denne lejlighed blev der gjort fund af desphenyl-cloridazon og methyl-desphenyl-cloridazon i boringerne ved Nordre Kildeplads.

Efterfølgende er der gjort lignende fund ved Jernbjerg, Valbygård og Gl. Brorup. I alt var 11 boringer ramt, hvoraf 2 boringer ved Nordre viste koncentrationer over drikkevandskriteriet. Der blev iværksat skærpet overvågning af alle ramte boringer. De 2 værste ramte boringer overvåges med en analyse-frekvens af 4 årlige analyser, imens øvrige boringer overvåges 2 gange årligt.

I august 2018 blev der fundet spor af dimethanchlor ESA i 3 boringer ved Nordre kildeplads alle under drikkevandskriteriet. Fundene betød at boringerne blev inkluderet i overvågningsprogrammet med 2 årlige analyser.


Boringskontrollerne i september 2019 ved Valbygård kildeplads viste at endnu en boring ramt af desphenyl-cloridazon. Boringen inkluderes i overvågningsprogrammet med 2 årlige analyser. Herudover der er fundet 4-Nitrophenol i to boringer, som ikke senere har kunnet verificeres.


I december 2019 har SK Forsyning i samråd med Slagelse Kommune evalueret pesticid-overvågningen på boringsniveau for alle ramte boringer ved at gennemgå tidsserie for hvert enkelt pesticid.  Overvågningen viste at pesticid-koncentrationen varierer over tid, uden at der er hverken en faldende eller stigende tendens. Derfor er tidligere overvågningsprogram fastholdt.


Udviklingen i desphenyl-chloridazon koncentrationen følges løbende afgang vandværk, og indvinding fra kildepladserne tilpasses således, at vandkvaliteten overholdes afgang vandværk. Nedstående tidsserie viser udviklingen i koncentrationen af desphenyl-chloridazon fra SK Forsynings 4 vandværker. 

Desphenyl-cloridazon udvikling afgang vandværker


Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg


Nedenfor finder du links til analyser, udtaget ved afgang på vandværker og analyser udtaget på ledningsnettet:

Gl. Brorup kildeplads

Jernbjerg kildeplads

Hovedværkets kildeplads

Erdrup Vandværk og kildeplads

Forlev kildeplads

Nordre vandværk og kildeplads

Vestre vandværk og kildeplads

Valbygård Vandværk og kildeplads

Slagelse ledningsnet

Korsør ledningsnet

Skælskør ledningsnet


SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen