Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
08. september 2015

Fuld damp på fjernvarmen i Slagelse

Billede stort:
Fuld damp på fjernvarmen i Slagelse

SK Forsyning færdiggjorde sit nye fjernvarmeværk i foråret, og nu fortsætter vi udbygningen af fjernvarmenettet i Slagelse. Det vil i første omgang komme borgerne omkring Slotsalléen og området imellem Slotsalléen og Bjergbygade til gode.


Vores fjernvarmenet udbygges organisk fra det eksisterende net. Derfor er det kunder på Slotsalléen, Liselundvej, Munkestien og Munkebakken, der i år har fået tilbudt tilslutning til nettet.

”Samlet set vil ca. 300 boliger få tilbud om tilslutning til fjernvarme. Det er en meget stor opgave, og derfor bliver arbejdet udført i etaper. Opgaven med udførelse af årets etape er påbegyndt, mens planlægningen for 2016 og 2017 netop er landet på tegnebrættet”, siger Teknisk Direktør i SK Forsyning Henrik Birch.


Informationsmøde tirsdag den 29. september
For at kunderne ved, hvad der skal ske, holder vi informationsmøde om den store udbygning. Mødet afholdes tirsdag den 29. september på Hotel Frederik d. 2. Auditoriet Kl. 19.00. De berørte husstande får meget snart en personlig invitation med posten. 


Gravearbejdet – hvad indebærer det?
Undervejs vil der blive arbejdet i vejene, hvilket vil give trafikale gener i lokalområdet. 
Vi arbejder tæt sammen med Slagelse Kommunes vejmyndighed for at finde tålelige løsninger på de trafikale udfordringer. Særligt vil den nye forsyning til Sportscollege, som gennemføres i år, give gener i en periode, idet vi bliver nødt til at lukke krydset imellem Parkvej og Slotsalléen.


Hvad gør du, hvis dit fyr bryder sammen, før fjernvarmen kommer til dig?
”SK Forsyning har i princippet overtaget forsyningspligten for området”, siger Henrik Birch og fortsætter: ”Vi er klar over, at der er en del kunder, som har oliefyr af ældre dato, og det er jo ikke sikkert, de holder, til vi har lagt fjernvarme i jorden. Derfor vil vi gerne hjælpe, hvis det eksisterende fyr bryder sammen inden, vi kan levere fjernvarme på den pågældende adresse. I så fald skal man kontakte vores kundecenter”.


Plan for kommende etaper
I 2016 forventer vi at lægge en hovedledning i Kongelyset og videre ad Sct. Jørgensgade og Sct. Knudsgade. Dette gør vi for at binde vores fjernvarmeområder bedre sammen, for det sikrer bedre drift, fleksibilitet og forsyningssikkerhed.


Når hovedledningerne er lagt, vil vi i første omgang udbygge på Herthalund, Teglparken og Birkevænget. Herefter er det Klostergade, Ridehusvej og Slotsvænget – også i 2016, mens Astersvej, Irisvej, Hansensvej, Næstvedvej, Gækkelundsvej og Bjergbygade udføres i 2017. 


Det er muligt at følge med i projektet på www.skforsyning.dk. Her findes information, som beskriver mere detaljeret, hvad der skal ske i de forskellige områder, og der ligger en foreløbig tidsplan. Der kan imidlertid forekomme ændringer i tidsplanen afhængigt af logistik og detailplanlægning. Informationerne om projektet bliver løbende opdateret.


Også kloakkerne står for tur
Samtidig med den store udbygning af fjernvarmen skal der gennemføres en større kloakudskiftning i området. Det betyder, at regn- og spildevand skal adskilles. Slagelse by er nemlig udfordret, når der kommer større skybrud. Men separering af regn- og spildevand i større områder medvirker til at færre kunder får spildevand i kælderen. 


”I store dele af Slagelse er kloakkerne af ældre dato og i relativ dårlig forfatning. Derfor er det tid til en udskiftning. Det betyder, at alle langt de fleste grundejere i ovennævnte område vil blive påbudt at adskille regn- og spildevand på egen grund - hen til de to stik, som indføres på grunden. Dette har grundejeren ca. 1 år til at få ordnet, fra det øjeblik kloakken er klar. Vi ordner både fjernvarme og kloakker samtidig, idet det vil blive billigere for kunderne”, afslutter Henrik Birch.


De fleste af vandledningerne i samme område er gamle støbejernsledninger, som er meget følsomme og hyppigt ramt af brud. Disse vil ligeledes blive skiftet, således at forsyningssikkerheden kommer tilbage på det ønskede niveau. Vi forventer at påbegynde udskiftningen af vandledningerne allerede i år, da vi gerne vil være lidt foran med denne renovering.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Teknisk direktør Henrik Birch, tlf: 5836 2519

Billig fossilfri fremtidssikker varme
SK Forsyning er på forkant med CO2-neutral opvarmning. Derfor er fjernvarmen baseret på halm, træflis og affald - og på sigt også på biogas fra vores renseanlæg.


SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen