Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
08. september 2015

Vi udvider fjernvarmeområdet i Slagelse og kloakerer samtidig

Billede stort:
Vi udvider fjernvarmeområdet i Slagelse og kloakerer samtidig


Opdateret 25. august 2016


Siden medio maj måned har vi været i gang med 1. etape af fjernvarmeudvidelse og separatkloakering i Slagelse midtby.


Arbejdet udføres af Munck Forsyning, som står for alle jord- og belægningsarbejder. 

TREFOR står for udførelse af smedearbejdet i forbindelse med fjernvarmeledningerne.


Status for de enkelte veje,der udføres i 2016


Herthalund (÷ kloak) 

Fjernvarmesystemet er sat i drift den 18. august 2016.

Fortov er ved at blive reetableret.

Vi forventer at fortovet er reetableret uge 40

Asfaltering foretages herefter  i uge 41


Teglværksvej og Teglparken

Fjernvarme:

Etablering af fjernvarmestik i Teglparken pågår og forventes afsluttet i uge 36

Udførelse af fjernvarme på Teglværksvej er under udførelse og forventes afsluttet i uge 39

Fjernvarme stik på Teglværksvej forventes ligeledes at være afsluttet i uge 39

Fjernvarmesystemet forventes sat i drift den i uge 40.


Kloak:

Kloak på Teglværksvej vil være afsluttet i uge 36

Kloakstik Teglværksvej forventes afsluttet i uge 38 (Det er kun på strækninger Slotsalleen og frem til spejderhytten der etableres nye kloakstik.)


Reetablering:

Reetablering af flisebelægninger i Teglparken vil være afsluttet i uge 39

Reetablering af flisebelægninger på Teglværksvej vil være afsluttet i uge 41

Asfaltering forventes foretaget  i uge 36


Birkevænget og Frederikshøjvej

Kloak:

Udførelse af kloak inkl. Stik forventes afsluttet uge 38.

Fjernvarme arbejder opstartes ved Birkevænget 1 og frem til Birkevænget 11 opstartes i uge 37.

Herefter udføres strækningen fra Birkevænget 11 til nr. 25 og resterende del herefter.

Forventet afslutning af hovedledning i vej i uge 42.


Fjernvarme:

Fjernvarmestik udføres mens hovedledning udføres men forventes først at blive afsluttet i uge 44.

Fjernvarmesystemet forventes sat i drift den i uge 45.


Reetablering:

SK Forsyning reetablerer kun fortov ved sætning af kantsten mod vej og opfyldning af huller med stabilgrus i fortov. Forventes afsluttet i uge 46. Slagelse Kommune udfører herefter flisebelægninger.

Asfaltering forventes afsluttet i uge 47.      


Kongelyset  

Kloak:

Kloakarbejder mellem Slotsalleen og Priogade afsluttes i uge 37

Kloakarbejder mellem Priogade og Bjergbygade påbegyndes nu af afsluttes i uge 40

Asfaltering mellem Irisvej og Priogade udføres i uge 34

Asfaltering udføres efter de 2 resterende strækninger bliver afsluttet.    


Fjernvarme:

Fjernvarmearbejder inkl. Stik startende fra Slotsallen opstartes i uge 38

Forventes afsluttet i uge 46

Asfaltering vil ske løbende som fjernvarmearbejder bliver afsluttet fordelt på 3 etaper.


Bjergbygade nr. 69 og frem til Sdr. Ringgade (kun kloak) 

Forventes påbegyndt i uge 42


Se projektets fremdrift og færdiggørelse


2. etape, som udføres i 2017:
Irisvej
Astersvej
Hansensvej
Næstvedvej
Gækkelundsvej
Bjergbygade (-kloak

3. etape, som udføres i 2018:

Klostergade
Slotsvænget
Priorgade
Ridehusvej

KONTAKT:
Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte en af følgende personer:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:
Irene Juul Vissing – Tlf.: 2928 4685 - Mail: ijv@skforsyning.dk 

Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
Projektleder, som vil være på pladsen dagligt under udførelsen af arbejdet.
Christian E. Christensen – Tlf.: 5167 7646 - Mail: ccn@munck.dk

Uden for normal arbejdstid:
SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

Kim Larsen – Byggeleder, Mobil: 2910 4123 Mail: kil@skforsyning.dk

Se hvor meget du sparer ved at skifte til fjernvarme:

Klik her og gå til vores online beregner

 

SK Forsyning sikrer billige fjernvarme units og billig montering.
Læs mere her

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen