Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord
Du er her:
Publiceringsdato
08. september 2015

Vi udvider fjernvarmeområdet i Slagelse og kloakerer samtidig

Billede stort:
Vi udvider fjernvarmeområdet i Slagelse og kloakerer samtidig


Opdateret 25. august 2016


Siden medio maj måned har vi været i gang med 1. etape af fjernvarmeudvidelse og separatkloakering i Slagelse midtby.


Arbejdet udføres af Munck Forsyning, som står for alle jord- og belægningsarbejder. 

TREFOR står for udførelse af smedearbejdet i forbindelse med fjernvarmeledningerne.


Status for de enkelte veje,der udføres i 2016


Herthalund (÷ kloak) 

Fjernvarmesystemet er sat i drift den 18. august 2016.

Fortov er ved at blive reetableret.

Vi forventer at fortovet er reetableret uge 40

Asfaltering foretages herefter  i uge 41


Teglværksvej og Teglparken

Fjernvarme:

Etablering af fjernvarmestik i Teglparken pågår og forventes afsluttet i uge 36

Udførelse af fjernvarme på Teglværksvej er under udførelse og forventes afsluttet i uge 39

Fjernvarme stik på Teglværksvej forventes ligeledes at være afsluttet i uge 39

Fjernvarmesystemet forventes sat i drift den i uge 40.


Kloak:

Kloak på Teglværksvej vil være afsluttet i uge 36

Kloakstik Teglværksvej forventes afsluttet i uge 38 (Det er kun på strækninger Slotsalleen og frem til spejderhytten der etableres nye kloakstik.)


Reetablering:

Reetablering af flisebelægninger i Teglparken vil være afsluttet i uge 39

Reetablering af flisebelægninger på Teglværksvej vil være afsluttet i uge 41

Asfaltering forventes foretaget  i uge 36


Birkevænget og Frederikshøjvej

Kloak:

Udførelse af kloak inkl. Stik forventes afsluttet uge 38.

Fjernvarme arbejder opstartes ved Birkevænget 1 og frem til Birkevænget 11 opstartes i uge 37.

Herefter udføres strækningen fra Birkevænget 11 til nr. 25 og resterende del herefter.

Forventet afslutning af hovedledning i vej i uge 42.


Fjernvarme:

Fjernvarmestik udføres mens hovedledning udføres men forventes først at blive afsluttet i uge 44.

Fjernvarmesystemet forventes sat i drift den i uge 45.


Reetablering:

SK Forsyning reetablerer kun fortov ved sætning af kantsten mod vej og opfyldning af huller med stabilgrus i fortov. Forventes afsluttet i uge 46. Slagelse Kommune udfører herefter flisebelægninger.

Asfaltering forventes afsluttet i uge 47.      


Kongelyset  

Kloak:

Kloakarbejder mellem Slotsalleen og Priogade afsluttes i uge 37

Kloakarbejder mellem Priogade og Bjergbygade påbegyndes nu af afsluttes i uge 40

Asfaltering mellem Irisvej og Priogade udføres i uge 34

Asfaltering udføres efter de 2 resterende strækninger bliver afsluttet.    


Fjernvarme:

Fjernvarmearbejder inkl. Stik startende fra Slotsallen opstartes i uge 38

Forventes afsluttet i uge 46

Asfaltering vil ske løbende som fjernvarmearbejder bliver afsluttet fordelt på 3 etaper.


Bjergbygade nr. 69 og frem til Sdr. Ringgade (kun kloak) 

Forventes påbegyndt i uge 42


Se projektets fremdrift og færdiggørelse


2. etape, som udføres i 2017:
Irisvej
Astersvej
Hansensvej
Næstvedvej
Gækkelundsvej
Bjergbygade (-kloak

3. etape, som udføres i 2018:

Klostergade
Slotsvænget
Priorgade
Ridehusvej

KONTAKT:
Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte en af følgende personer:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:
Irene Juul Vissing – Tlf.: 2928 4685 - Mail: ijv@skforsyning.dk 

Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
Projektleder, som vil være på pladsen dagligt under udførelsen af arbejdet.
Christian E. Christensen – Tlf.: 5167 7646 - Mail: ccn@munck.dk

Uden for normal arbejdstid:
SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

Kim Larsen – Byggeleder, Mobil: 2910 4123 Mail: kil@skforsyning.dk

Se hvor meget du sparer ved at skifte til fjernvarme:

Klik her og gå til vores online beregner

 

SK Forsyning sikrer billige fjernvarme units og billig montering.
Læs mere her

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen