Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
30. januar 2014

Kæmpe interesse for fjernvarme!

Billede stort:

I Slagelse er varmekunderne blevet klar over, at prisen på fjernvarme er meget attraktiv i forhold til andre opvarmningsformer. I løbet af de sidste par år har SK Forsyning således indgået aftaler med nye fjernvarmekunder, som giver et årligt mersalg på 40 mio. kWh svarende til knap 2500 parcelhuses årlige forbrug.

Senest har SK Forsyning indgået en aftale med Antvorskov Kaserne om, at den tilsluttes fjernvarme ultimo 2014. ”For SK Forsyning har det stor betydning, at Antvorskov Kaserne har valgt at tilslutte sig fjernvarme. Det bliver et stort projekt, og der er meget, som skal nås inden, vi kan lukke op for fjernvarmen på kasernen. Hertil kommer, at interessen for at komme på fjernvarmenettet faktisk har været så stor på det seneste, at vi har været nødt til at bede nye storkunder om at vente med at tilslutte sig fjernvarme, indtil der er etableret ny produktionskapacitet”, siger Teknisk Direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Vi forventer at kunne tage hul på byggeriet af en ny biomassefyret varmecentral ved Stop 39 i løbet af marts måned. Om alt går vel vil den nye central stå færdig og levere CO2-neutral fjernvarme til kunderne i Slagelse ved udgangen af 2014”.


På nuværende tidspunkt er SK Forsyning i gang med at undersøge, om der er tilsvarende interesse for fjernvarme på Halsskov i Korsør. Hvis interessen på Halsskov viser sig at være tilstrækkelig stor, vil det være attraktivt at opføre en halmfyret varmecentral dér. En sådan vil i givet fald også producere CO2-neutral fjernvarme.


”Vi er for tiden i dialog med storkunder på Halsskov for at undersøge, om de har interesse for fjernvarme. Vi har ligeledes indsendt en ansøgning til Slagelse Kommune for at afdække, om der kan opnås de fornødne godkendelser iht. Varmeforsyningsloven”, udtaler Henrik Birch.
SK Forsyning har i 2013 også indsendt ansøgninger til kommunen om konvertering af flere villaområder i henholdsvis det østlige Slagelse og på Halsskov i Korsør. Det er imidlertid langt fra sikkert, at der kommer fjernvarme til disse områder. Dels er konvertering til fjernvarme frivillig for den enkelte husejer, dels skal der være den fornødne interesse fra borgerne, sådan at det hænger sammen økonomisk. Hertil kommer, at fjernvarmeprojekter i boligområderne har en noget længere tilbagebetalingstid end projekterne, hvor det drejer sig om storkunder, der overgår til fjernvarme. ”Derfor kan vi ikke her og nu love, at villaområderne får fjernvarme”, afslutter Henrik Birch.

FAKTA


Hvad betyder fjernvarmeudvidelsen for lokalområdet?
Udvidelsen vil alene i Slagelse være ensbetydende med en stigning i varmesalget på ca. 20 % og CO2-udslippet forventes at falde med 200.000 tons over de kommende 20 år.


Udvidelsen vil betyde, at der skabes en lang række nye arbejdspladser, ikke mindst i lokalområdet, i etableringsfasen.


SK Forsynings produktion af fjernvarme, som den ser ud i dag – altså før udvidelsen:

 

 

Slagelse

Korsør

Samlet varmeproduktion

200.000 MWh

60.000 MWh

Heraf på biomasse og affald  

180.000 MWh

20.000 MWh 

Fossilfri el-produktion  

 55.000 MWh

 


I dag produceres 70 % af fjernvarmen i SK Forsyning således på fossilfri brændsler. Samtidig med, at der produceres fjernvarme, bliver der også produceret en stor mængde elektricitet på kraftvarmeværkerne. Det bidrager ligeledes til en kraftig reduktion af CO2-udledningen på el-siden.
SK Forsyning har et mål om, at koncernen inden 2020 skal være uafhængig af fossile brændsler. Udvidelsen af fjernvarmen i Slagelse vil være ensbetydende med et meget stort skridt i den retning.

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen