Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
20. januar 2014

SK Forsyning sætter el-priserne ned!

Billede stort:

Pressemeddelelse

I 2014 kan kunderne se frem til uændrede eller endog lavere priser fra SK Forsyning. Virksomheden kan nemlig visse steder fastholde, andre steder nedsætte taksterne og det på trods af nye statsafgifter og ny lovgivning, der på alle forsyningsarter medfører opadgående pristendenser.

Varme
I de senere år har der været voldsomme stigninger i udgifterne til opvarmning af boligerne i Danmark. Det skyldes det energiforlig, der blev indgået på Christiansborg i 2012. Afgifterne på naturgas, olie og affaldsvarme er således hævet kraftigt i 2013, og i 2014 forventes turen at komme til biomasse. Dette - kombineret med NOx afgiften fra 2012 og nye krav til energiselskaberne om tilskud til energibesparelser - har på landsplan medført en gennemsnitlig merudgift til varme på ca. 1200 kr. om året for en almindelig parcelhuskunde.

Hos SK Forsyning forventes ovennævnte tiltag imidlertid ikke at ramme kunderne helt så hårdt, som det ses andre steder i landet. ”Det skyldes flere ting”, siger Teknisk Direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Dels overtog vi Slagelse Kraftvarmeværk i 2012, og det har givet en række synergieffekter. Dels er vi i gang med en meget stor udvidelse af fjernvarmeområdet. Det har fået en lang række storkunder til at konvertere til fjernvarme. Disse forhold medvirker til, at nye statsafgifter og ny lovgivning får begrænset betydning for SK Forsynings kunder”.

Derfor er SK Forsynings fjernvarmetakster pr. 1. januar 2014 uændrede. I 2013 lå varmepriserne hos SK Forsyning i den billigste tredjedel i Danmark (jf. Energitilsynets statistik). ”I 2014 ser det ud til, at vores kunder vil blive endnu bedre stillet i forhold til mange andre steder i landet. Det forlyder nemlig, at en lang række fjernvarmeforsyninger rundt om i Danmark bliver nødt til at hæve taksten”, siger Henrik Birch.

El
Pr. 1. januar har SK Forsyning endnu en gang sænket prisen for transport af el i el-nettet. Det vil give en besparelse på ca. 200 kr. om året pr. husstand. ”Reduktionen af taksterne er også denne gang en konsekvens af de effektiviseringer, som SK Forsyning har gennemført. I den seneste måling, der er gennemført af Energitilsynet, er vi nu det 6. mest effektive elselskab i Danmark”, siger Henrik Birch. ”Det har da også den positive effekt, at vores priser er meget konkurrencedygtige i forhold til vores nærmeste konkurrenter. Faktisk kan man konstatere, at borgere i Slagelse og Korsør årligt sparer op til 18 mio. kr. ved, at SK Forsyning varetager distributionen”.

I de senere år er priserne på markeds-el også faldet en del. Dette skyldes at, udbuddet er steget pga. flere vindmøller, flere solceller m.v. Samtidig har efterspørgslen været lavere på grund af finanskrisen. Det har medført et fald i priserne på det nordiske el-marked. På den baggrund har SK Forsyning kunne sætte prisen på markeds-el ned med ca. 5 øre/kWh i forhold til sidste år på samme tid.

Imidlertid er det dog således, at kunderne reelt kun kan se frem til en lille reduktion i 2014. For også på el-området er der ydre forhold, der trækker den samlede pris i opadgående retning. Afgiften på elektricitet samt tilskuddet til vindmøller m.v. (PSO-taksten) steg nemlig igen den 1. januar, og derved vil den samlede el-regning sandsynligvis ikke blive mindre end sidste år.

Vand og spildevand
I 2014 holdes både vand- og spildevandstaksten i ro for almindelige forbrugere, mens spildevandstaksten for større erhvervskunder i løbet af 2014 reduceres pga. indførelse af Trappemodellen*). De største erhvervskunder kan således se frem til et fald i prisen for afledning af spildevand på ca. 10 %.

Siden 2009 har SK Forsyning reduceret driftsudgifterne på vandforsyning med 21% og på spildevandsområdet med 33%. På trods af dette har det desværre været nødvendigt med en stor stigning i spildevandstaksten. Dette skyldes det store investeringsefterslæb, der har været på spildevandsanlæggene (anlæggene har været mangelfuldt renoveret/moderniseret i de tidligere kommuner) kombineret med en meget ambitiøs kommunal spildevandsplan. Disse to faktorer medfører, at det er vanskeligt at forestille sig en faldende takst på spildevandsområdet i de kommende år. Men – stod det til SK Forsyning alene, skulle taksten ikke hæves yderligere

Der er med det nye byråd lagt op til en mulig revurdering af Spildevandsplanen. En sådan kan få indflydelse på, hvor hurtigt kloakeringen af det åbne land i Slagelse Kommune skal foregå fremover.

*)
Fakta om Trappemodellen
Folketinget besluttede i juni 2013, at betalingen for afledning af spildevand skal være mere kostægte. Derfor er der indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten afhænger af vandforbrugets omfang. Det betyder, at virksomheder, der driver konkurrenceudsat erhverv, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året, kan få nedsat vandafledningsbidraget. Ordningen kaldes “Trappemodellen”.

Trappemodellen udmøntes således:
• Trin 1 er for vandforbrug til og med 500 m3 om året
• Trin 2 er for vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. 
  Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1
• Trin 3 er for vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i
  2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen