Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord
Du er her:
Publiceringsdato
28. oktober 2014

SK Forsyning etablerer nye kloak- og fjernvarmeledninger på Nordvej/Dalsvinget

Billede stort:

SK Forsyning er i gang med et større projekt, hvor der etableres nye kloak- og fjernvarmeledninger på Dalsvinget, Nordvej og Ndr. Ringgade i Slagelse.

I forbindelse med dette anlægsarbejde etableres der venstresvingsbaner i krydset Nordvej / Ndr. Ringgade for Slagelse Kommune.

Arbejdet blev opstartet i efteråret 2013 og vi forventer, at anlægsarbejdet vil være afsluttet i efteråret 2015.

Etape 1: Dalvinget 8-11 – Er udført.
Etape 2: Nordvej fra krydset Nordvej/Dalvinget frem til Fabriksvej – Er udført
Etape 3: Nordvej fra Fabriksvej frem til krydset Nordvej/Ndr. Ringgade/Kvægtorvsvej – Igangværende etape.
Etape 4: Krydset Nordvej/Ndr. Ringgade/Kvægtorvsvej – I gang og forventes færdig ultimo august 2015.
Etape 5: Ndr. Ringgade fra krydset Nordvej/Ndr. Ringgade/Kvægtorvsvej
til Skidenrenden – Opstart juli/august 2015.

Etape 3 vil blive opdelt i underetaper, således at der til enhver tid vil være adgang til
og fra virksomhederne i området.

Se oversigtplan for etaperner her:  Etapeoversigt

 

Se gældende afspærringsplan(er) her: Afspærringsplan(er).


På grund af arbejdets omfang er det nødvendigt at spærre vejen, hvor der arbejdes. Der vil derfor løbende være spærret for trafik på dele af Dalsvinget Nordvej og Ndr. Ringgade.

Kloak- og gravearbejde mv. vil blive forestået og udført af firmaet Skaarup Nielsen A/S.
Rørarbejdet i forbindelse med fjernvarmeledningerne vil blive udført af Slagelse Rørservice ApS.

Pga. gravearbejdets karakter kan tidsplanen ændre sig, som det skrider frem. I
anlægsperioden kan man finde oplysninger omkring trafikomlægninger, tidsplan mv. på hjemmesiden under ”Her graver vi”.

SK Forsyning beklager de gener, arbejdet kan give for borgerne i området og for
trafikanterne på de berørte hovedtrafikårer.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte følgende:

SK Forsyning:  Projektleder - Hans Post tlf.: 2346 7072, e-mail: hpo@skforsyning.dk  
Nielsen & Risager AS: Peder Gabel Madsen, tlf.: 2177 2963, e-mail: pgm@nielsen-risager.dk

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen