Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Publiceringsdato
12. november 2012

Nyanlæg af kloak i Valmuevej og Rosenkildevej

Billede stort:

SK Spildevand skal i gang med et større kloakprojekt i Valmuevej og Rosenkildevej.

Oversigtsplan for udbredelsen af arbejdet kan ses her:  Oversigtsplan

Opdaterering  26. nov. (vedr. valmuevej)

I forbindelse med at der nu skal etableres nye kloakker på dele af Valmuevej, vil Valmuevej være lukket for gennemkørsel i perioden mandag d. 2. dec 2013- fredag d. 28. februar 2014. Lukningen gælder på strækningen mellem Holbækvej og Rosenkildevej. Omkørsel foregår i perioden via Ndr. Ringgade.

Tidsplanen kan variere på baggrund af vejr, jordbundsforhold mv.


I hele anlægsperioden vil der være adgang til Rosenkilde Børnehave. Der hænges information op i institutionen.


Afspærringsplan kan ses her: Valmuevej etape 1Valmuevej etape 2


Tidsplan,

Pga. meget vanskelige jordbundsforhold er anlægsarbejdet blevet forsinket en del.  Det skyldes hovedsageligt at det pga. jordbundsforholdene har været nødvendigt at ændre udførselsmetode undervejs, således at ledningerne nu lægges ved traditionel opgravning. I det der arbejdes i meget store dybder på op til 8 m, medfører dette at tidsplanen for projektet forlænges. 


Anlægsprojektet forventes nu færdigt i løbet af Marts/April måned 2014.


Undskyld vi forstyrrer!
Vi kan desværre ikke undgå at det støjer og ryster når entreprenøren arbejder. Det støjer når der anvendes gravemaskiner og når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne og komprimeres.
SK Forsyning A/S beklager de gener arbejdet må medføre for borgerne i området og trafikanterne på de berørte hovedtrafikårer.

Yderligere information og kontakt:

Den udførende entreprenør M.J. Eriksson A/S
Byggeledelse varetages af COWI A/S

Hvis du har spørgsmål til det forestående arbejde, er du velkommen til at kontakte entreprenøren, vores rådgiver COWI eller SK Spildevand A/S.

MJ Eriksson, vagttelefon, 40 15 61 73
Annie V. Fuursted, COWI A/S på tlf. 56 40 24 27
Hans Post, SK Spildevand A/S på tlf. 23 46 70 72 

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen