Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord
Du er her:
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Udvid boks Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Stadionkvarteret i Halsskov
Nyhedstekst

Vi lægger snart fjernvarme på vejene:

Teglgården

Stenvangen

Ved Lunden

Dyrehegnet

Tovesvej

Gunversvej


Arbejdet blev påbegyndt i juli 2021 og forventes afsluttet februar 2022.


Har du spørgsmål?
Kontaktperson, hvis du vil høre mere om tilslutning: Kontakt Christian Samer 5836 2599, csa@skforsyning.dk.

Kontaktperson  omkring selve arbejdet: Steffan Hansen 58 36 25 70, ste@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Frølunde Fed
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. Sommerhusområdet Frølunde Fed er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2021-2024

Spildevandsplan:

Slagelse kommune vedtaget tillæg 7 i forbindelse med kloakeringen af Frølunde Fed. Du kan finde gældende spildevandstillæg her


Få løbende info i projektet ( via mail):

I foråret udsendes nyhedsmails ca. en gang månedligt med information og status for projektet. Når anlægsarbejdet startes op udsendes infomails. hver 14. dag, el. ugentligt med status for gravearbejdet og div. praktiske oplysninger om projektet. 


Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen pr. e-mail: alh@skforsyning.dk


Kontaktpersoner:


SK Forsyning

NavnTelefon E-mailArbejdsområde
Anders Florup Nielsen5836 2566afn@skforsyning.dkProjektledelse 
Kim Larsen5836 2568kil@skforsyning.dkProjektering
Anne Line Hansen5836 2646alh@skforsyning.dkFotoreg, skelbrønde mv.


Slagelse Kommune

NavnTelefon E-mail  Arbejdsområde
Tine Fehrmann5857 4786tifeh@slagelse.dk Myndighed - tillæg spildevandsplan


 Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning renoverer kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose og Slagelse


Arbejdet starter i uge 29 og forventes at være afsluttet i uge 50, 2021

Det drejer sig om følgende områder:


Korsør: Linde Alle, Fjordvænget, Mathiesensvej, Æblehaven, Elme Alle, Fiskegade, Nygade, Grevensensgade, Nygade,  Baggade, Jens Baggesens Gade, Algade, Dahlsvej, Solens Plads, Slottensgade, Ved Lunden, Motalavej, Egernsundvej.


Skælskør: Skrænten, Toften, Norvænget.

Dalmose: Nyvej.


Slagelse: Landsgravvej, Tjørne Alle, Holbækvej, Industrivej, Slotsalleen.

Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i 3 hovedtrin.

  1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer
  2. Foring af kloakledning og åbning af stik
  3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde

Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Se tegninger over de konkrete områder her:

Industrivej 

Tjørne Allé

Landsgravvej

Motalavej/Egernsundvej

Ved Lunden

Slottensgade

Grevensgade mf

Linde Allé mf

Skrænten Toften

Højen mf


Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder VP Villy Poulsen, Flemming Madsen tlf: 2760 6780 mellem kl. 08.00 og 16.00.

Kloakmester SK Spildevand, Søren Madsen pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. De 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær strand er planlagt spildevandskloakeret i 2020.

 
Status for projektet (opdateret 12 juni)

Fotoregistreringen v. Stibjerg Huse er afsluttet og gravearbejdet er nu i gang. Fotoregistrering v. Knivkær Strand pågår, og gravearbejdet  forventes opstartet i uge 31 på Svendstrup Strandvej. 

  

Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson.
 

Få løbende info i projektet ( via mail):

Efter anlægsarbejdet er gået i gang vil denne hjemmeside hovedsageligt indeholde meget generel info om projektet.


Til gengæld er det nu muligt at tilmelde sig vores ugentlige infomail hvor vi informerer om hvor der graves, mv.

Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail  alh@skforsyning.dk

 

Infomøde 

I Forbindelse med projektet blev der d. 2. dec. 2019 infomøde om projektet og Sl. kommunes tillæg til spildevandsplanen.


Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar

 

Kontaktpersoner for projektet:

Indenfor normal arbejdstid:
 

M. J. Erikson A/S   
Formand Michael Baad  Tlf. 2285 7805  mba@mje.dk   
Projektleder:Per Engkebølle  Tlf. 4015 6173  pen@mje.dk
SK Forsyning A/S    
Projektleder: Anders Florup Nielsen  Tlf. 5836 2566  afn@skforsyning.dk
Tilsyn:  Niels Müller   Tlf. 4058 0398  nvm@skforsyning.dk
Byggeleder:     Kim Larsen  Tlf. 5836 2568kil@skforsyning.dk
   


Uden for normal arbejdstid kan følgende kontaktes:  

M. J. Erikson A/S   
Formand   Michael Baad    Tlf. 2285 7805  mba@mje.dk    
Projektleder: Per Engkebølle Tlf. 4015 6173   pen@mje.dk 
SK Forsyning A/S   
Tilsyn: Niels Müller     Tlf. 4058 0398   nvm@skforsyning.dk 
    


Der henvises i øvrigt til SK Forsynings vagtelefon tlf. nr. 5836 2500

Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Fjernvarmerenovering af Gyvelvej og Tidselbjergvej
Nyhedstekst

Arbejdet med at udskifte gamle fjernvarme- og stikledninger på Gyvelvej og Tidselbjergvej er nu færdigt.


På Tidselsbjergvej bliver udlægning af muldjord og græssåning i vejrabatterne udført i foråret 2022


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hans Post på: hpo@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarme på Karolinevej, Mathildevej og Sofievej
Nyhedstekst

SK Forsyning udbygger fjernvarmenettet i Slagelse by – det gælder blandt andet for: Karolinevej, Matildevej og Sofievej.


Anlægsarbejdet påregnes udført i perioden fra juni til primo december 2021.

Vi forventer at være klar til at sætte vand på de nye fjernvarmerør på Karolinevej, Matildevej og Sofievej i uge 49. Herefter kan borgerne i området begynde at få konverteret deres varmeanlæg til fjernvarmeforsyning.


Vil du med på fjernvarmen?
Har du endnu ikke en aftale om at komme med på fjernvarmenettet, så kan du få et uforpligtende tilbud på tilslutning til fjernvarmen - ved at sende en mail til Christian Samer: csa@skforsyning.dk


Har du spørgsmål til selve anlægsarbejdet?

Kan du kontakte Hans Post på: hpo@skforsyning.dk

Overskrift
Spildevandskloakering i Skalsbjerg
Nyhedstekst

SK Forsyning er i gang med at grave i området omkring Skalsbjerg, hvor vi etablerer det nye spildevandssystem.


På nuværende tidspunkt er vejen gennem Skalsbjerg spærret i begge retninger for al udefrakommende trafik i perioden fra 8. juni kl. 07:00 – 30. juli. Beboerne i området vil naturligvis have adgang til deres ejendomme under hele forløbet.


Der kan imidlertid opstå kortvarige perioder, hvor nogle af beboerne ikke kan komme inde med deres bil. Når eller hvis dette sker, sørger vi for at aftale det med de berørte.        


Hvis man har et ønske om en anden placering af skelbrønden, skal man kontakte Julian Gjevnøe hurtigst muligt, sådan at en eventuel ny placering af kommende skelbrønd kan blive markeret.


Vi er nu færdige med en styret underboring på hovedledningen i Skalsbjerg, det er gået uden de store forhindringer. Dog skal hovedledningen ud for Skalsbjergvej nr. 10 og 5 graves op og lægges om grundet mange store sten.


I uge 28 borer vi trykledningen i jorden
Endvidere skal vi bore en stikledning i jorden gennem grunden på nr. 2

Planen er, at vi starter D 30-06-2020 på etablering af stik og etablering af skelbrønde samt hovedbrønde i Skalsbjergvej.


Vi starter ved Skalsbjergvej nr. 30 og bevæger os ud mod Skalsbjergvej nr. 1


Vi beklager de gener det måtte have for de enkelte beboere, men håber på jeres forståelse.


Kontaktinfo - Julian Gjevnøe:

Direkte tlf. 58 36 26 49

Mail: jgj@skforsyning.dk

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning støtter KNÆKCANCER 2021
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen