Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Mandag-torsdag 8-17

Fredag 8-13

kontakt@envafors.dk

Skriv til os

SK Forsyning
SK Forsyning
Info


BEMÆRK Du kan altid skrive til os, hvis vi ikke er til at træffe på telefon. Klik her.
Indtast søgeord

Du er her:
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Læs seneste nyhedsbrev om fjernvarmeudrulning i Halsskov
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed
Overskrift
Fjernvarme i Halsskov 2022-2024
Nyhedstekst

Kort om projektet

Vi skal lave ca. 10 kilometer hovedledning og ca. 5 kilometer stikledninger. Opstart 2022 og afsluttes ultimo 2024. Se tidsplan i pressemeddelelsen

Se plan for etape 3-4 og plan for 5. etape

Projektforhold

Undskyld vi forstyrrer!

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner, m.m., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne.


Trafikale forhold

I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævret på strækningen, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.

For yderligere information kan du tilmelde dig nyhedsbrevet om fjernvarme i Halsskov ved at sende en mail til: fjvhalsskov@skforsyning.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til: fjvhalsskov@skforsyning.dk

Projektleder er Jesper Lodall.

Overskrift
Nye fjernvarmeområder i Korsør
Nyhedstekst

Vi udsender løbende nyhedsbreve med relevante informationer for områderne. Ønsker du at få nyhedsbrevene, bedes du skrive din adresse samt mailadresse til: fjvkorsor@skforsyning.dk


Den vejledende tidsplan for udførelsen ser ud som følger:

Område 1.1: Marts 2022-oktober 2022

Område 1.2: September 2022-december 2022

Område 1.3: December 2022-februar 2023

Område 1.4: Februar 2023-juli 2023

Område 2.1: Januar 2023-april 2023

Område 2.2: Maj 2023-september 2023

Område 2.3: August 2023-oktober 2023

Område 2.4: September 2023-november 2023

Område 2.5: September 2023-december 2023


Se områdekort her


Har du spørgsmål projektet, er du velkommen til at sende en mail til: fjvkorsor@skforsyning.dk 

Overskrift
Kloakering af Frølunde Fed
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet, at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. Sommerhusområdet Frølunde Fed er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2021-2024.

Spildevandsplan:

Slagelse kommune vedtaget tillæg 7 i forbindelse med kloakeringen af Frølunde Fed. Se gældende spildevandstillæg


Få løbende info i projektet ( via mail):

I foråret udsendes nyhedsmails ca. en gang månedligt med information og status for projektet. Når anlægsarbejdet startes op, udsendes infomails. Hver 14. dag, el. ugentligt med status for gravearbejdet og div. praktiske oplysninger om projektet. 


Kontaktpersoner:


SK Forsyning

NavnE-mailArbejdsområde
Thomas Dahl Strandbergthostr@envafors.dkProjektledelse 


Slagelse Kommune

NavnE-mail  Arbejdsområde
Miljø, Plan og Teknikteknik@slagelse.dk Myndighed - tillæg spildevandsplan


Der henvises i øvrigt til Envafors' hovednr.: 58 36 25 00.
Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed
Overskrift
Ledningsarbejde ved Valbygårdsvej i Slagelse
Nyhedstekst

Envafors anlægger i øjeblikket en ny 160mm vandledning, som skal sikre den fremtidige forsyning mod Stillinge, Kongsmark og Bildsø fra Slagelse by.


Arbejdet finder sted fra juli 2023 til ultimo november 2023.


Størstedelen af rørarbejdet vil foregå som styret underboring for at undgå unødigt opgravning. Enkelte steder vil opgravning dog finde sted. Vi beklager forstyrrelserne men lover, at alt bliver godt igen. 


Lednignsarbejde ved Valbygårdsvej i Slagelse

Overskrift
Renovering/udskiftning af vandledning: Absalonsgade, Frederiksgade, Eriksgade og Sct. Mikkelsgade
Nyhedstekst

Vi kommer til at larme og forstyrre lidt, når vi udskifter/renoverer vandrørene ved Absalonsgade, Frederiksgade, Eriksgade og Sct. Mikkelsgade i perioden mellem juli - oktober 2023.


Mens arbejdet står på, vil vandet blive være væk i nogle timer. Aflukning af vandet vil blive varslet ca. 48 timer på forhånd via SMS. 


Tidsplan for udskiftningen af vandrør. Vær opmærksom på, at mindre ændringer kan forekomme:

  • Frederiksgade: Uge 27-31
  • Absalonsgade og Eriksgade: Uge 32-37
  • Sct. Mikkelsgade: Uge 38-43

kort

Overskrift
Forlængelse af fjernvarmeledning på Ndr. Ringgade
Nyhedstekst

Vi skal forlænge vores fjernvarmeledning på Ndr. Ringgade fra nr. 47-63A, og vi graver derfor i perioden fra 1. juni-ca. 31. oktober 2023 i området markeret med blå farve på kortet:


Ndr. Ringgade fra nr. 47-63A Slagelse

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man.-tors.
08-17.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen