Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >

Anmeldelser for installatører

ANMELDELSER, DER DREJER SIG OM VARMEINSTALLATIONER:

Når du skal anmelde en fjernvarmeinstallation, skal du udfylde og returnere blanketten: Anmeldelse af fjernvarmemåler
 

ANMELDELSER, DER GÆLDER VANDINSTALLATIONER:

Vandanmeldelser, godkendelse af projekter og syn af installationer

Slagelse Kommunes forvaltning for Teknik og Miljø varetager samtlige myndighedsopgaver, der vedrører vandinstallationer – herunder de blå vandanmeldelser, godkendelse af projekter, installationstilladelser samt syn af vandinstallationer.


VVS-mestre og rådgivende ingeniører, der ønsker at anmelde installationsarbejder eller at få godkendt projekter vedrørende vandinstallationer i Slagelse Kommune, skal fremsende de blå vandanmeldelser og øvrigt materiale til:
 
Teknik og Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør 
Tlf. 58 57 36 00
E-mail: teknik@slagelse.dk

 

Anmeldelse vedrørende private vandværker

Anmeldelser om VVS-arbejder i private vandværkers forsyningsområder skal fremsendes til Teknik og Miljø.
Det påhviler VVS-mesteren at kontakte det private vandværk inden installationsarbejdet påbegyndes.

Bestilling af vandstik og målere hos SK Forsyning 
Bestilling af stikledningsarbejde, målerudlevering samt anmeldelse af nye lejligheder i SK Vands forsyningsområder, Slagelse, Korsør og Skælskør forudsætter, at blanketten "Udlevering af vandmåler - 1. gangsopsætning - ny forbruger" udfyldes og returneres til:

 

SK Forsyning A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse 
Tlf. 58 36 25 00
E-mail: info@skforsyning.dk  

 

Ved bestilling af vandstik/vandmåler i SK Vands forsyningsområder udfyldes blanketten "Bestilling af vandstik/vandmåler i SK Vands forsyningsområde" og returneres til SK Forsyning pr. mail.
 
Betaling for og etablering af vandstik
Med udgangspunkt i den foretagne bestilling af vandstik fremsendes faktura, i henhold til gældende takstblad, til ejendommens ejer. Når beløbet er indbetalt vil vandstikket blive etableret.
 

Udlevering af vandmålere sker:

SK Forsyning A/S, Nordvej 7, 4200 Slagelse 

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen