Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Send e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
SK-Logo-2021
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Udvid boks Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Stadionkvarteret i Halsskov
Nyhedstekst

Vi lægger snart fjernvarme til vejene:


  • Teglgården
  • Stenvangen
  • Ved Lunden
  • Dyrehegnet
  • Tovesvej
  • Gunversvej

Arbejdet forventes påbegyndt i maj 2021 og afsluttet til november

Har du spørgsmål?
Kontaktperson, hvis du vil høre mere om tilslutning: Kontakt Christian Samer 5836 2599, csa@skforsyning.dk.

Kontaktperson  omkring selve arbejdet: Steffan Hansen 58 36 25 70, ste@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Frølunde Fed
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. Sommerhusområdet Frølunde Fed er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2021-2024


Spildevandsplan:

Slagelse kommune har udarbejdet "forslag til tillæg 7 Kloakering af Frølunde Fed". Forslaget er pt. i offentlig høring frem til d. 26. januar. Evt. høringssvar skal fremsendes til Slagelse Kommune, Teknik & Miljø, -mail: teknik@slagelse.dk senest d. 26. januar 


Efter høringsfristens udløb udarbejdes hvidbog med alle høringssvar. Tillægget og bemærkningerne behandles i Miljø,- Plan- og Landdistriktsudvalget d. 1. marts 2021 og endelig beslutning træffes af Byrådet d. 22. marts 2021 


Tillægget mv. kan ses på Sl. kommunes hjemmeside: Tillæg 7 - Frølunde Fed kloakering - forslag


Informationsmøder om projektet

SK Forsyning og Sl. kommune afholdte fælles digitalt infomøde om tillægget og projektet d. 11. og 12. januar.. Møderne blev optaget, så gik du glip af mødet kan du se optagelsen, og præsentationen nedenfor  


11. januar - Etape 3, Omegnens Fritidshaveforening 12. januar - Etape 1&2 øvrige områder v. Frølunde Fed
PræsentationsmaterialetPræsentationsmaterialet
Video > Infomøde 11.01 (du viderstilles til You Tube) Video > infomøde 12.01 (du viderstilles til You Tube)Få løbende info i projektet ( via mail):

I foråret udsendes nyhedsmails ca. en gang månedligt med information og status for projektet. Når anlægsarbejdet startes op udsendes infomails. hver 14. dag, el. ugentligt med status for gravearbejdet og div. praktiske oplysninger om projektet. 


Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen pr. e-mail: alh@skforsyning.dkKontaktpersoner:


SK Forsyning

 NavnTelefon  E-mail Arbejdsområde
 Anders Florup Nielsen5836 2566afn@skforsyning.dkProjektledelse 
 Kim Larsen5836 2568kil@skforsyning.dkProjektering
 Anne Line Hansen5836 2646alh@skforsyning.dkFotoreg, skelbrønde mv.


Slagelse Kommune 

NavnTelefon E-mail  Arbejdsområde
Tine Fehrmann5857 4786tifeh@slagelse.dk Myndighed - tillæg spildevandsplan


 Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. De 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær strand er planlagt spildevandskloakeret i 2020.

 

Status for projektet (opdateret 12 juni)

Fotoregistreringen v. Stibjerg Huse er afsluttet og gravearbejdet er nu i gang. Fotoregistrering v. Knivkær Strand pågår, og gravearbejdet  forventes opstartet i uge 31 på Svendstrup Strandvej. 

  

Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson.
 

Få løbende info i projektet ( via mail):

Efter anlægsarbejdet er gået i gang vil denne hjemmeside hovedsageligt indeholde meget generel info om projektet.


Til gengæld er det nu muligt at tilmelde sig vores ugentlige infomail hvor vi informerer om hvor der graves, mv.

Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail  alh@skforsyning.dk


 

Infomøde 

I Forbindelse med projektet blev der d. 2. dec. 2019 infomøde om projektet og Sl. kommunes tillæg til spildevandsplanen.

Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar

 

Kontaktpersoner for projektet:

 

Indenfor normal arbejdstid:
 

M. J. Erikson A/S   
Formand  Michael Baad  Tlf. 2285 7805   Mail: mba@mje.dk   
Projektleder:Per Engkebølle  Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk
SK Forsyning A/S    
Projektleder: Anders Florup Nielsen  Tlf. 5836 2566   Mail: afn@skforsyning.dk
Tilsyn:  Niels Müller   Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk
Byggeleder:     Kim Larsen  Tlf. 5836 2568 Mail: kil@skforsyning.dk
   

Uden for normal arbejdstid kan Følgende kontaktes: 

 

M. J. Erikson A/S   
Formand   Michael Baad    Tlf. 2285 7805  Mail: mba@mje.dk    
Projektleder: Per Engkebølle Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk 
SK Forsyning A/S   
Tilsyn: Niels Müller     Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk 
    

 Der henvises i øvrigt til SK Forsynings vagtelefon tlf. nr. 5836 2500

                    

               

 

                        

                   

      

 

 

              

               

         

                     

 

 


 

 
Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Udskiftning af gadelyset på Konge-Åsen
Nyhedstekst

Belysningen på Konge-Åsen er udtjent og bliver derfor skiftet. Det gælder også for kabelanlægget. Det betyder, at vi fra mandag den 17. maj 2021 graver i området. Der vil primært blive gravet i fortovet. Der vil kunne forekomme driftsforstyrrelser i gadelyset i anlægsperioden, som forventes afsluttet i september .

Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Spildevandskloakering i Skalsbjerg
Nyhedstekst

SK Forsyning er i gang med at grave i området omkring Skalsbjerg, hvor vi etablerer det nye spildevandssystem.


På nuværende tidspunkt er vejen gennem Skalsbjerg spærret i begge retninger for al udefrakommende trafik i perioden fra 8. juni kl. 07:00 – 30. juli. Beboerne i området vil naturligvis have adgang til deres ejendomme under hele forløbet.


Der kan imidlertid opstå kortvarige perioder, hvor nogle af beboerne ikke kan komme inde med deres bil. Når eller hvis dette sker, sørger vi for at aftale det med de berørte.        


Hvis man har et ønske om en anden placering af skelbrønden, skal man kontakte Julian Gjevnøe hurtigst muligt, sådan at en eventuel ny placering af kommende skelbrønd kan blive markeret.


Vi er nu færdige med en styret underboring på hovedledningen i Skalsbjerg, det er gået uden de store forhindringer. Dog skal hovedledningen ud for Skalsbjergvej nr. 10 og 5 graves op og lægges om grundet mange store sten.


I uge 28 borer vi trykledningen i jorden
Endvidere skal vi bore en stikledning i jorden gennem grunden på nr. 2

Planen er, at vi starter D 30-06-2020 på etablering af stik og etablering af skelbrønde samt hovedbrønde i Skalsbjergvej.


Vi starter ved Skalsbjergvej nr. 30 og bevæger os ud mod Skalsbjergvej nr. 1


Vi beklager de gener det måtte have for de enkelte beboere, men håber på jeres forståelse.


Kontaktinfo - Julian Gjevnøe:

Direkte tlf. 58 36 26 49

Mail: jgj@skforsyning.dk

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Udskiftning af målerbrønde og målere ved Næsby Strand
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte en række målerbrønde/målere i dit nærområde.

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 3 år. Etaperne fremgår her 


Direkte besked til berørte sommerhusejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Hvis man allerede HAR fået skiftet måler, vil man ikke blive berørt af selve gravearbejdet.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på lcl@skforsyning.dk

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen