Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Send e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Udvid boks Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. De 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær strand er planlagt spildevandskloakeret i 2020.

 

Status for projektet (opdateret 12 juni)

Fotoregistreringen v. Stibjerg Huse er afsluttet og gravearbejdet er nu i gang. Fotoregistrering v. Knivkær Strand pågår, og gravearbejdet  forventes opstartet i uge 31 på Svendstrup Strandvej. 

  

Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson.
 

Få løbende info i projektet ( via mail):

Efter anlægsarbejdet er gået i gang vil denne hjemmeside hovedsageligt indeholde meget generel info om projektet.


Til gengæld er det nu muligt at tilmelde sig vores ugentlige infomail hvor vi informerer om hvor der graves, mv.

Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail  alh@skforsyning.dk


 

Infomøde 

I Forbindelse med projektet blev der d. 2. dec. 2019 infomøde om projektet og Sl. kommunes tillæg til spildevandsplanen.

Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar

 

Kontaktpersoner for projektet:

 

Indenfor normal arbejdstid:
 

M. J. Erikson A/S   
Formand  Michael Baad  Tlf. 2285 7805   Mail: mba@mje.dk   
Projektleder:Per Engkebølle  Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk
SK Forsyning A/S    
Projektleder: Anders Florup Nielsen  Tlf. 5836 2566   Mail: afn@skforsyning.dk
Tilsyn:  Niels Müller   Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk
Byggeleder:     Kim Larsen  Tlf. 5836 2568 Mail: kil@skforsyning.dk
   

Uden for normal arbejdstid kan Følgende kontaktes: 

 

M. J. Erikson A/S   
Formand   Michael Baad    Tlf. 2285 7805  Mail: mba@mje.dk    
Projektleder: Per Engkebølle Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk 
SK Forsyning A/S   
Tilsyn: Niels Müller     Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk 
    

 Der henvises i øvrigt til SK Forsynings vagtelefon tlf. nr. 5836 2500

                    

               

 

                        

                   

      

 

 

              

               

         

                     

 

 


 

 
Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Kloakarbejde i Hejninge
Nyhedstekst

Vi lægger nye kloakledninger i Hejninge, hvilket betyder at vi i perioder er nødt til at spærre veje af.

I perioden 9/11-23/11 er Hovvejen lukket for gennemkørsel.


På kortet kan du se, hvor afspærringen er:

Spærring Hejninge 9 til 23 november 2020

Overskrift
Fjernvarme på Sverigesvej
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme i området Sverigesvej, Parkvej, Skovvejen, Ålandsvej og Norgesvej fra marts til november 2020.

Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Overskrift
Vi skifter vandledningen på Bredegade i Slagelse
Nyhedstekst

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i perioden fra primo juni 2020 og hen over sommeren.

Der er tale om strækningen mellem Herrestrædet og Sct. Knudsgade.


Direkte besked til berørte ejere

Arbejdet bliver udført med så få opgravninger som muligt, og vi tilstræber at genere så lidt som muligt. Det kan dog ikke undgås, at enkelte vil blive berørt, og vi har stor fokus på at informere og at være i dialog med berørte borgere.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Hvis der er tale om en udlejningsejendom, opfordrer vi derfor ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ingeniør Leif Clausen


Bredegade vandledninger

Overskrift
Spildevandskloakering i Skalsbjerg
Nyhedstekst

SK Forsyning er i gang med at grave i området omkring Skalsbjerg, hvor vi etablerer det nye spildevandssystem.


På nuværende tidspunkt er vejen gennem Skalsbjerg spærret i begge retninger for al udefrakommende trafik i perioden fra 8. juni kl. 07:00 – 30. juli. Beboerne i området vil naturligvis have adgang til deres ejendomme under hele forløbet.


Der kan imidlertid opstå kortvarige perioder, hvor nogle af beboerne ikke kan komme inde med deres bil. Når eller hvis dette sker, sørger vi for at aftale det med de berørte.        


Hvis man har et ønske om en anden placering af skelbrønden, skal man kontakte Julian Gjevnøe hurtigst muligt, sådan at en eventuel ny placering af kommende skelbrønd kan blive markeret.


Vi er nu færdige med en styret underboring på hovedledningen i Skalsbjerg, det er gået uden de store forhindringer. Dog skal hovedledningen ud for Skalsbjergvej nr. 10 og 5 graves op og lægges om grundet mange store sten.


I uge 28 borer vi trykledningen i jorden
Endvidere skal vi bore en stikledning i jorden gennem grunden på nr. 2

Planen er, at vi starter D 30-06-2020 på etablering af stik og etablering af skelbrønde samt hovedbrønde i Skalsbjergvej.


Vi starter ved Skalsbjergvej nr. 30 og bevæger os ud mod Skalsbjergvej nr. 1


Vi beklager de gener det måtte have for de enkelte beboere, men håber på jeres forståelse.


Kontaktinfo - Julian Gjevnøe:

Direkte tlf. 58 36 26 49

Mail: jgj@skforsyning.dk

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Udskiftning af vandledning i Løvegade
Nyhedstekst

Vi er i gang med at udskifte vandledning på Løvegade i Slagelse. Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over 2år. 

Direkte besked til berørte ejere

Arbejdet bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.

Etape 1 - fra H.P. Hansens Plads og frem til Herrestrædet/Absalonsgade blev udført i efteråret 2019.

De øvrige etaper videre frem mod Kalundborgvej er planlagt til at foregå fra medio august 2020 og året ud.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet. Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give en eventuel lejer besked om arbejdet og de mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på mail

Overskrift
Udskiftning af målerbrønde og målere ved Næsby Strand
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte en række målerbrønde/målere i dit nærområde.

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 3 år. Etaperne fremgår her 


Direkte besked til berørte sommerhusejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Hvis man allerede HAR fået skiftet måler, vil man ikke blive berørt af selve gravearbejdet.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på lcl@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarme på Idagårdsvej og Ærøvej
Nyhedstekst

Vi renoverer ledninger på Idagårdsvej og Ærøvej fra marts til november 2020.


Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Entreprenør: Benny Petersen A/S, kontaktperson Morten Petersen 21 71 18 76

Smed: Kalundborg rør og Fjernvarmeteknik

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen