Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Halsskovvej vil være spærret den næste måneds tid
Nyhedstekst

Vi lægger nemlig transportrør, der skal transportere fjernvarme fra det kommende varmeværk rundt til kunderne på Halsskov.

Det betyder, at vi i den kommende måneds tid er nødt til at spærre på Halsskovvej. De nye rør skal blandt andet forsyne Lersøparken, Fasanhaven, Fasanstien og Motalavej med dejlig CO2-neutral fjernvarme.


Der var første spadestik varmeværket i sidste uge, så byggeriet går meget snart i gang for alvor. Vi ved godt, at det nok er irriterende, at vi går i vejen, men vi håber, ikke at det bliver alt for slemt. Det skal nok blive godt, når fjernvarmen lander på Halsskov.


Lige nu er situationen som følger:

Der er pt spærret fra Motalavejs udmunding til Halskovvej og ned til lige før dagligvare butik i Fasanhaven.

Efterfølgende spærres fra ovennævnte butik og ned mod sti mellem Lersøparken og Teglværksparken.

Hvis alt går som planlagt – blandt andet afhængigt af vejrforholdene - vil ovennævnte være aktuelt frem til primo april 2018.


Der er stor fokus på at opretholde mulig til/afgang fra den enkeltes matrikel også her i udførelsesfasen, samt minimerer ulemperne for beboere.


Når det gælder information til borgere, så er det i praksis kommunen, der som vejmyndighed skal informere. Der er i forbindelse med opstart af projektet informeret ”bredt” og løbende mere områdespecifikt. Senest i Fasanhaven, hvor arbejderne nu er i gang og medfører de aktuelle spærringer på Halskovvej.


De konkret berørte borgere (altså dem, hvor vi graver ved deres bopæl) har således fået en orientering via e-boks. Når det er sagt, så bliver der ikke orienteret mere bredt ud, og det betyder jo at folk, der ”bare” kommer igennem området, men som ikke bor der, ikke får direkte besked. Men det er altså sådan proceduren er.


Vi forsøger i videst muligt omfang at sikre, at ”bløde” trafikanter kan passere. Derved burde gående og cyklister kunne passere.


På kommunens hjemmeside findes mere info, og der ligger også et link til et kort over afspærringen. Mere info her


Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

 • Ingen større anlægsarbejder i øjeblikket
Hent en anden nyhed:
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og kloakering 2016-2018
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse
Opdateret 23. februar 2018


Få løbende orientering
Vi fortsætter med at med udsendelse af ugentlige beboerorientering. Orienteringen sendes ud via mail til de beboere som berøres af vores arbejder som vi skal udfører i 2018.
Hvis du ikke allerede modtager orienteringsmails fra os, og ønsker dette, kan du sende en mail til sekretær Anne Breumsø ada@skforsyning.dk med dine kontaktoplysninger samt oplysning om, hvilken vej du gerne vil have information om.


Hvor langt er vi nået med de enkelte veje, der var planlagt udført i 2016 og 2017:

I 2016 var der arbejder på:

 • Birkevænget
 • Frederikshøjvej
 • Teglværksvej og teglparken
 • Herthalund
 • Kongelyset

Arbejderne er afsluttet og vi forventer at der udføres slidlag på vejene i 2018.
 

I 2017 var der arbejder på:

 • Bjergbygade
 • Irisvej
 • Astervej
 • Hansensvej
 • Næstvedvej
 • Gækkelundsvej

Arbejderne er afsluttet og vi forventer at der udføres slidlag på vejene i 2018.
 
Følgende arbejder udføres i 2018:

 • Klostergade
 • Slotsvænget
 • Priorgade
 • Ridehusvej


Kontakt:
Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte en af følgende personer:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:
Sikkerhed og færdsel varetages af Irene Juul Vissing – Tlf.: 2928 4685 -  ijv@skforsyning.dk

Øvrige forhold varetages af  Kim Larsen – Tlf: 2910 4123 – kil@skforsyning.dk

Entreprenør:

 • Munck Forsyningsledninger A/S
 • Projektleder, som er pladsen dagligt under udførelsen af arbejdet.
 • Formand for Kloak -  Jimmi Hansen - Tlf. 5167 7597 -  jha@munck.dk
 • Entrepriseleder -  Frederik Müller - Tlf. 2543 3119 -  fmu@munck.dk

Uden for normal arbejdstid:
SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500 

Overskrift
Stillinge Strand 2015-2017 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 3. januar  2018


Kort om projektet:

Kloakering af Stillinge Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Stillinge Strand skal ca. 1.000 ejendomme kloakeres i perioden 2015 - 2017.

 

Status - det sker foråret 2018

Vi fik sat det sidste område i drift medio november 2017, hvor det også har været muligt at tilkoble sig den nye skelbrønd. Anlægsarbejdet er afsluttet og derfor har vores entreprenør også nedlagt byggepladsen på Stillingevej.

Vi har et par udestående vi forventer bliver udført i løbet af 2018. ( Herunder bl.a. udlægning af asfaltslidlag). Alle udestående kan udføres mens anlægget er i drift.

Opkrævninger for kloaktilslutningsbidrag for etape 5.3 forventes udsendt i januar - februar måned med forfald d. 1. marts.

Slagelse kommune vil ligeledes i løbet af foråret udsende information om tidsfrister for selve tilslutningen.  


 
Oversigtskort (PDF) 

 

Etape 5.1:

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.2: 

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.3:

Gravearbejdet afsluttet. .
klarmeldingsbrev udsendt uge 46 -2017. Der kan tilsluttes fra den 15. november 2017. 


Tidsplan for etape 5.3  (PDF)   (Opdateret 19. juni)

 

Materiale fra informationsmøde den 13. oktober:

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow

 

Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)

 

Entreprenøren fotoregistrerer ligeledes alle huse inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).

 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Bildsø Strand 2018-2019 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 27. marts. 2018


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker April

Vi afholdte d. 19. marts et infomøde i Stillinge hallen for etape 6.1 (de ejendomme der skal kloakeres i 2018). Mødet var godt besøgt og spørgelysten var så stor at i vi kampens hede fik svaret forkert på et enkelt spørgsmål vedr. sluttømning. Dette beklager vi selvfølgelig dybt. Det korrekte svar kan i se længere nede på siden sammen med præsentationerne fra mødet. Vi håber at i alle fik et godt udbytte af mødet. 

Vi er nu så langt at vores graveentreprenør så småt starter med de første veje (Tagetesvej og Ranunkelvej) umiddelbart efter påske.  
Placering af skelbrønde er markeret med en markeringspæl. Vi henstiller til at i ikke flytter eller fjerner markeringspælen.
 
Oversigtskort - Tidsplan

Graveentreprenørens anlægstidsplan ( der tages forbehold for ændringer)

Oversigtkort - kommer snarest
 

Etape 6.1 (2018)

Status:
Fotoregistrering af huse inden opstart af gravearbejdet er nu foretaget.
Gravearbejdet startes op umiddelbart efter påske.   


Etape 6.2 (2019)

Status: Gravearbejdet forventes startet op i foråret 2019. Inden opstart afholdes infomøde ligesom v. etape 6.1.
 

Materiale fra informationsmødet d. 19. marts 

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet - kommer snarest

Præcisering vedr. sluttømning:

På infomødet blev der talt om sluttømning af septictank ved tilslutning til kloaknettet.

Her oplyste vi at alle kan bestille en sluttømning gratis.

Dette er ikke helt korrekt. I Bildsø etape 1, vil SK Forsyning undlade at foretage den planlagte tømning i 2019, og i stedet udskyde tømningen til der skal foretages tilslutning.

Herved skal der ikke betales ekstra for sluttømning, men den ordinære tømning bliver sluttømningen. Det er derfor vigtigt at kloakmesteren bestiller sluttømningen ved tilslutning.

Betaling for tømning er derfor fortsat svarende til vores prisliste, men vi ændrer på tømningsrytmen i 2019.


 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Opfølgning på gravearbejde ved Kobæk Kiosken
Nyhedstekst
Vi graver i øjeblikket ved Kobæk Kiosken. Pumpestation og styre-/ventilskab er placeret og udgravning er planeret til terræn – det vil sige, at der ikke længere er åbne huller. Endvidere er overskudsjorden kørt bort.
 
Pladsen er ryddet, og der har været lukket ned for jul/nytår med byggepladshegn.
  
Omkobling gammel/ny pumpestation og styring planlægges er forberedt til at skulle foregå i uge 1 2018 og forventes udført uge 2 – alt afhængigt af vejret.
 
Uge 1:
Etablering sugespidsanlæg
Frigravning af trykledning, gl. brønd, tilløbsledning og gravitation til ny brønd.
Ny elforsyning og midlertidig/kommende styring etableres 2-3-4 jan.
 
Uge 2:
Omkobling og overpumpning efter nærmere aftalt tids-/jobliste.
Omkobling forventes at strække over 2 dage, derefter retablering.
 
Endelig retablering af terræn, buske, plankeværk osv. pågår når foråret for alvor har meldt sig. 
Overskrift
Renovering af udvalgte kloakledninger i Slagelse, Gimlinge og Korsør
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Gimlinge, og Slagelse.


Der er tale om følgende veje:


Korsør:

Kornvej, Hvedevej, Bygvej, Rugvej, Kjærsvej, Græsvænget, Humlevænget, Havrevænget, Grønager, Risvænget, Skovåsen og Bondebjerg


Slagelse:

Vestre Ringgade, Oehlenschlægersgade, Fisketorvet, Nytorvet, Rosengade, Schweizerpladsen, Ndr. Stationsvej, Sdr. Stationsvej, Valbyvej og Rosenkildevej


Gimlinge:

Katrinevej


Hvornår?:

Arbejdet startes op i uge 18 og forventes færdigt i uge 38.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i 3 hovedtrin.

1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt

    klargjort samt evt. punktreparationer

2. Foring af kloakledning og åbning af stik

3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.


Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.


Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder VP Villy Poulsen, Flemming Madsen tlf: 2760 6780 mellem kl. 08.00 og 16.00.

Kloakmester SK Spildevand, Søren Madsen pr. mail sma@skforsyning.dk eller  info@skforsyning.dk

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Til toppen