Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Send e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Udvid boks Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. De 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær strand er planlagt spildevandskloakeret i 2020.

 

Status for projektet (opdateret 12 juni)

Fotoregistreringen v. Stibjerg Huse er afsluttet og gravearbejdet er nu i gang. Fotoregistrering v. Knivkær Strand pågår, og gravearbejdet  forventes opstartet i uge 31 på Svendstrup Strandvej. 

  

Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson.
 

Få løbende info i projektet ( via mail):

Efter anlægsarbejdet er gået i gang vil denne hjemmeside hovedsageligt indeholde meget generel info om projektet.


Til gengæld er det nu muligt at tilmelde sig vores ugentlige infomail hvor vi informerer om hvor der graves, mv.

Ønsker du at modtage vores infomails kontakt venligst Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail  alh@skforsyning.dk


 

Infomøde 

I Forbindelse med projektet blev der d. 2. dec. 2019 infomøde om projektet og Sl. kommunes tillæg til spildevandsplanen.

Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar

 

Kontaktpersoner for projektet:

 

Indenfor normal arbejdstid:
 

M. J. Erikson A/S   
Formand  Michael Baad  Tlf. 2285 7805   Mail: mba@mje.dk   
Projektleder:Per Engkebølle  Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk
SK Forsyning A/S    
Projektleder: Anders Florup Nielsen  Tlf. 5836 2566   Mail: afn@skforsyning.dk
Tilsyn:  Niels Müller   Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk
Byggeleder:     Kim Larsen  Tlf. 5836 2568 Mail: kil@skforsyning.dk
   

Uden for normal arbejdstid kan Følgende kontaktes: 

 

M. J. Erikson A/S   
Formand   Michael Baad    Tlf. 2285 7805  Mail: mba@mje.dk    
Projektleder: Per Engkebølle Tlf. 4015 6173   Mail: pen@mje.dk 
SK Forsyning A/S   
Tilsyn: Niels Müller     Tlf. 4058 0398   Mail: nvm@skforsyning.dk 
    

 Der henvises i øvrigt til SK Forsynings vagtelefon tlf. nr. 5836 2500

                    

               

 

                        

                   

      

 

 

              

               

         

                     

 

 


 

 
Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Kloakarbejde i Hejninge
Nyhedstekst

Vi lægger kloak i og omkring Hejninge. Arbejdet foregår frem til ultimo december 2020. Det betyder, at vi i perioder er nødt til at spærre veje af i kortere perioder.


I den kommende periode bliver Hejninge lukket for gennemkørsel ud for Strandvejen 118 i dagtimerne på hverdage mellem 6.00-16.00 i perioden fra mandag 14/9 til fredag 25/9.


På kortet kan du se, hvor afspærringen er:

Hejninge opgravning

Overskrift
Fjernvarme på Sverigesvej
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme i området Sverigesvej, Parkvej, Skovvejen, Ålandsvej og Norgesvej fra marts til november 2020.

Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Overskrift
Vi skifter vandledningen på Bredegade i Slagelse
Nyhedstekst

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i perioden fra primo juni 2020 og hen over sommeren.

Der er tale om strækningen mellem Herrestrædet og Sct. Knudsgade.


Direkte besked til berørte ejere

Arbejdet bliver udført med så få opgravninger som muligt, og vi tilstræber at genere så lidt som muligt. Det kan dog ikke undgås, at enkelte vil blive berørt, og vi har stor fokus på at informere og at være i dialog med berørte borgere.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Hvis der er tale om en udlejningsejendom, opfordrer vi derfor ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ingeniør Leif Clausen


Bredegade vandledninger

Overskrift
Spildevandskloakering i Skalsbjerg
Nyhedstekst

SK Forsyning er i gang med at grave i området omkring Skalsbjerg, hvor vi etablerer det nye spildevandssystem.


På nuværende tidspunkt er vejen gennem Skalsbjerg spærret i begge retninger for al udefrakommende trafik i perioden fra 8. juni kl. 07:00 – 30. juli. Beboerne i området vil naturligvis have adgang til deres ejendomme under hele forløbet.


Der kan imidlertid opstå kortvarige perioder, hvor nogle af beboerne ikke kan komme inde med deres bil. Når eller hvis dette sker, sørger vi for at aftale det med de berørte.        


Hvis man har et ønske om en anden placering af skelbrønden, skal man kontakte Julian Gjevnøe hurtigst muligt, sådan at en eventuel ny placering af kommende skelbrønd kan blive markeret.


Vi er nu færdige med en styret underboring på hovedledningen i Skalsbjerg, det er gået uden de store forhindringer. Dog skal hovedledningen ud for Skalsbjergvej nr. 10 og 5 graves op og lægges om grundet mange store sten.


I uge 28 borer vi trykledningen i jorden
Endvidere skal vi bore en stikledning i jorden gennem grunden på nr. 2

Planen er, at vi starter D 30-06-2020 på etablering af stik og etablering af skelbrønde samt hovedbrønde i Skalsbjergvej.


Vi starter ved Skalsbjergvej nr. 30 og bevæger os ud mod Skalsbjergvej nr. 1


Vi beklager de gener det måtte have for de enkelte beboere, men håber på jeres forståelse.


Kontaktinfo - Julian Gjevnøe:

Direkte tlf. 58 36 26 49

Mail: jgj@skforsyning.dk

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarmeforsyning på Hellig Andersvej, Nørregade og Østergade i Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning udbygger fjernvarmeforsyningen på Hellig Andersvej, Nørregade og Østergade i Slagelse.


Anlægsarbejdet udføres i perioden fra april til juli i 2020.


Vigtig information:

Husk, at fristen for at få billig fjernvarmetilslutning på 10.000,- kr.  er 31. marts 2020!!


Kontakt Christian Samer for at få en gennemgang og et tilbud på tilslutning til fjernvarmen på mail


Se også information fra vejmødet her


Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Hans Post


Om fjernvarmestikskabet:

Dimensioner: B: 33 cm, H: 48 cm, D: 25 cm


Sådan ser fjernvarmestikskabet ud:


FjernvarmeskabB

Overskrift
Jernbanegade spærret for gennemkørsel på strækningen mellem Østerbro og Søndre Stationsvej
Nyhedstekst

I forbindelse med renovering af kloak skal SK Forsyning etablere nye separate ledninger for regnvand og spildevand. Det betyder, at Jernbanegade på strækningen mellem Østerbro og Søndre Stationsvej er spærret for gennemkørsel. Spærringen forventes at vare indtil medio juli 2020.


Såfremt, du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Ingeniør Niels Christian Vedel Müller, SK Forsyning, tlf.nr.: 40580398, e-mail: nvm@skforsyning.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.

Overskrift
Udskiftning af vandledning i Løvegade
Nyhedstekst

Vi er i gang med at udskifte vandledning på Løvegade i Slagelse. Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over 2år. 

Direkte besked til berørte ejere

Arbejdet bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.

Etape 1 - fra H.P. Hansens Plads og frem til Herrestrædet/Absalonsgade blev udført i efteråret 2019.

De øvrige etaper videre frem mod Kalundborgvej er planlagt til at foregå fra medio august 2020 og året ud.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet. Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give en eventuel lejer besked om arbejdet og de mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på mail

Overskrift
Udskiftning af målerbrønde og målere ved Næsby Strand
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte en række målerbrønde/målere i dit nærområde.

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 3 år. Etaperne fremgår her 


Direkte besked til berørte sommerhusejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Hvis man allerede HAR fået skiftet måler, vil man ikke blive berørt af selve gravearbejdet.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på lcl@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarme på Idagårdsvej og Ærøvej
Nyhedstekst

Vi renoverer ledninger på Idagårdsvej og Ærøvej fra marts til november 2020.


Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Entreprenør: Benny Petersen A/S, kontaktperson Morten Petersen 21 71 18 76

Smed: Kalundborg rør og Fjernvarmeteknik

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og separatkloakering
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse

Opdateret 8. oktober 2019Danasvej okt 2019AOmrådet Danasvej og de omkringliggende veje

Arbejdet har været i gang siden august måned 2019.

Vi forventer at være færdig med arbejdet med udgangen af november måned 2019.

Slidlag på veje, fortov og cykelsti udføres i løbet af 2020.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:


Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning: Kim Larsen – Tlf: 5836 2568 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid: SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500Opdateret 14. januar 2019


Arbejdet er nu stort set afsluttet. Vi er ved at foretage TV-inspektion af kloakledningerne, og der er sandsynlighed for, at vi skal fejlrette enkelte steder. 


Der er udført slidlag på veje og fortov på følgende veje:

Birkevænget, Teglværksvej, Teglparken, Slotsalleen, Del af Herthalund, Kongelyset, Gækkelundsvej, Irisvej, Astersvej og Bjergbygade.  


Der vil ske udbedring af fejl -, som på grund af vejrliget først udføres - når den fornødne varme er til stede. Vi forventer, at dette er helt afsluttet ultimo april 2019.


Der mangler slidlag påfølgende veje:

• Slotsvænget

• Klostergade

• Priorgade


På dele af vejen etableres der som udgangspunkt kun nyt slidlag i de områder, hvor vi har gravet vejen op.

Vi forventer, at dette arbejde afsluttes inden sommerferien 2019.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:

Kim Larsen – Tlf: 2910 4123 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid:

SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

Overskrift
Kloakering af Bildsø Strand
Nyhedstekst

Opdateret 24. Maj  2019


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker i Juni - Juli
Oversigtskort etape 6.1 & 6.2 (opdateret 24. maj 2019) 


Etape 6.2 (2019)

Vi er nået rigtigt langt med  retablering af veje og rabatter. De veje som nu er færdigretableret bliver gennemgået v. afsluttende vejsyn med de respektive grundejerforeninger. De steder hvor der ikke er grundejerforeninger vil vejene blive gennemgået sammen med Sl. kommune.

I den kommende måned vil vi lægge sidste hånd på teknikken således at pumperne snart er klar til at modtage spildevandet.

Vi er så langt så vi nu kan melde et tidspunkt ud hvorfra det vil være muligt at tilslutte sig. 


Det vil være muligt at tilslutte sig fra d. 1. juli 2019.


Alle de steder hvor entreprenøren har været inde på privat grund er ligeledes retableret.  
Klarmeldingsbrev med yderligere info om tilslutning og retablering er fremsendt til samtlige grundejere. Se kopi af udsendt brev her.


 

Materiale fra informationsmødet for etape 6.2 d. 22. ok 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)  - (foreløbig tidsplan er i præsentationen)

Spørgsmål og svar fra infomødet


Etape 6.1 (2018) 

Kloaknettet er sat i drift, og det har fra d. 2. januar 2019 været muligt at tilslutte sig skelbrønden. 

Klarmeldingsbrev er sendt ud til samtlige ejere. Alle der ejendomme der har modtaget dette brev må tilslutte ejendommens spildevand fra d. 2. januar 2019.


Materiale fra informationsmødet for etape 6.1 d. 19. marts 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet


 
Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen