Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.

Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

  • Ingen større anlægsarbejder i øjeblikket
Hent en anden nyhed:
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og kloakering 2016-2018
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse

Opdateret 23. juni 2017


Få løbende orientering

Fra i år forsøger vi med beboerorientering ca. 1 gang om ugen. Orienteringen sendes ud via mail.

Hvis du ikke allerede modtager orienteringsmails fra os, og ønsker dette, kan du sende en mail til sekretær Anne Breumsø ada@skforsyning.dk med dine kontaktoplysninger samt oplysning om, hvilken vej du gerne vil have information om.


Hvor langt er vi nået med de enkelte veje, der var planlagt udført i 2016:


BIRKEVÆNGET
Vi er nu færdige.

Vi har dog et hængeparti omkring et enkelt kloakstik som bliver udført nu.


TEGLVÆRKSVEJ OG TEGLPARKENTEGLVÆRKSVEJ og TEGLPARKEN

Vi er nu færdige.


KONGELYSET

Reetablering er nu afsluttet.

Vi er dog ikke tilfredse med udførelse af asfaltbelægningerne. Enkelte område er blevet udskiftet og der foregår en undersøgelse af asfalten i de øvrig områder.


Følgende arbejder udføres i 2017


BJERGBYGADE

Fjernvarmearbejder er nu stort set afsluttet

Restarbejder vil være færdig i uge 26.


IRISVEJ

Fjernvarmearbejder er nu påbegyndt og forventes afsluttet ca. uge 28.


ASTERVEJ

Fjernvarmearbejder påbegyndes ca. uge 27 og forventes afsluttet i uge 32.


HANSENSVEJ

Hovedledning kloak er færdig i uge 26.

Kloakstik pågår som forventes afsluttet uge 28

Fjernvarmearbejder forventes påbegyndt uge 31 som forventes afsluttet uge 38


NÆSTVEDVEJ

Arbejdet påbegyndes med kloakarbejder i uge 28 og forventes afsluttet med fjernvarmearbejder i uge 43.


GÆKKELUNDSVEJ

Kloakarbejder inkl. stik afsluttes i uge 26.

Fjernvarmearbejder udføres i perioden uge 27 til uge 35.


Følgende arbejder udføres i 2018:

Klostergade

Slotsvænget

Priorgade

Ridehusvej


KONTAKT:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte en af følgende personer:


Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:

Irene Juul Vissing – Tlf.: 2928 4685 - Mail: ijv@skforsyning.dk 


Entreprenør:

Munck Forsyningsledninger A/S

Projektleder, som vil være på pladsen dagligt under udførelsen af arbejdet.

Formand for Kloak -  Kim Horn - Tlf. 2543 3104 - Mail:  khn@munck.dk

Entrepriseleder -  Frederik Müller - Tlf. 2543 3119 - Mail:  fmu@munck.dk


Udenfor normal arbejdstid:

SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500


Overskrift
Nyt el-net og gadelys i Slagelse østby
Nyhedstekst

El-nettet i østbyen er gammelt og kan ikke længere opfylde nutidens krav. Det bliver udskiftet og samtidig vil gadelyset blive fornyet.


Gravearbejdet blev startet op i august måned og bliver færdigt inden jul.

Arbejdet medfører, at beboere i området vil blive udsat for planlagte afbrydelser af elforsyningen. I vil blive kontaktet direkte og varslet om dette. Vi bestræber os på, at afbrydelserne bliver så få og så korte som muligt.

Entreprenøren vil bestræbe sig på at minimere generne ved gravearbejdet. 

Alle beboere på de berørte veje bedes klippe hæk og beplantning, så fortov er frit. For det meste graves i den vejside eller fortov, hvor gadelyset står.


Berørte veje:

Pantholm, Nørreås, Sønderås, Hallingås, Jupitervej, Siriusvej, Vegavej, Venusvej, Marsvej, Orionvej, Baldersvej 12-18 samt stier i området.

Overskrift
Stillinge Strand 2015-2017 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 3. januar  2018


Kort om projektet:

Kloakering af Stillinge Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Stillinge Strand skal ca. 1.000 ejendomme kloakeres i perioden 2015 - 2017.

 

Status - det sker foråret 2018

Vi fik sat det sidste område i drift medio november 2017, hvor det også har været muligt at tilkoble sig den nye skelbrønd. Anlægsarbejdet er afsluttet og derfor har vores entreprenør også nedlagt byggepladsen på Stillingevej.

Vi har et par udestående vi forventer bliver udført i løbet af 2018. ( Herunder bl.a. udlægning af asfaltslidlag). Alle udestående kan udføres mens anlægget er i drift.

Opkrævninger for kloaktilslutningsbidrag for etape 5.3 forventes udsendt i januar - februar måned med forfald d. 1. marts.

Slagelse kommune vil ligeledes i løbet af foråret udsende information om tidsfrister for selve tilslutningen.  


 
Oversigtskort (PDF) 

 

Etape 5.1:

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.2: 

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.3:

Gravearbejdet afsluttet. .
klarmeldingsbrev udsendt uge 46 -2017. Der kan tilsluttes fra den 15. november 2017. 


Tidsplan for etape 5.3  (PDF)   (Opdateret 19. juni)

 

Materiale fra informationsmøde den 13. oktober:

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow

 

Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)

 

Entreprenøren fotoregistrerer ligeledes alle huse inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).

 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Bildsø Strand 2018-2019 - Læs om projektet her
Nyhedstekst

Opdateret 9. Nov.  2017


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019.

 

Status - det sker efteråret 2017

Vi har her i efteråret arbejdet videre med tegninger og udbudsmaterialet og forventer at sende opgaven i udbud til entreprenørerne sidst på året. 

I løbet af februar 2018 forventer vi at have valgt entreprenør til opgaven.

Vi forventer pt. at anlægsarbejdet opstartes i April måned 2018.   
 

Inden anlægsstart vil der blive afholdt et infomøde om anlægsprojektet hvor forsyningen, rådgiver og entreprenør informerer om projektet.


Tillæg til spildevandsplan:
Slagelse kommune har besluttet at der skal udarbejdes et tillæg til den nuværende spildevandsplan særskilt for Bildsø Strand. Tillægget vil være lidt mere detaljeret end den nuværende overordnede spildevandsplan. Blandt andet vil samtlige ejendomme der skal kloakeres været oplistet.

Tillægget har været  i 8 ugers offentlig høring i 8 uger fra. 8 aug-4 sept.  Tillægget er på vej igennem det politiske system. Er godkendt i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 6. november, og skal herefter videre til økonomiudvalget og byrådet. 
 

I forbindelse med den offentlige høring har Slagelse Kommune og SK Forsyning afholdt et borgermøde d. 7. september. 

Materiale fra borgermødet, samt selve tillægget til spildevandsplanen kan ses på kommunens hjemmeside: Bildsø Strand kloakering 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Opfølgning på gravearbejde ved Kobæk Kiosken
Nyhedstekst
Vi graver i øjeblikket ved Kobæk Kiosken. Pumpestation og styre-/ventilskab er placeret og udgravning er planeret til terræn – det vil sige, at der ikke længere er åbne huller. Endvidere er overskudsjorden kørt bort.
 
Pladsen er ryddet, og der har været lukket ned for jul/nytår med byggepladshegn.
  
Omkobling gammel/ny pumpestation og styring planlægges er forberedt til at skulle foregå i uge 1 2018 og forventes udført uge 2 – alt afhængigt af vejret.
 
Uge 1:
Etablering sugespidsanlæg
Frigravning af trykledning, gl. brønd, tilløbsledning og gravitation til ny brønd.
Ny elforsyning og midlertidig/kommende styring etableres 2-3-4 jan.
 
Uge 2:
Omkobling og overpumpning efter nærmere aftalt tids-/jobliste.
Omkobling forventes at strække over 2 dage, derefter retablering.
 
Endelig retablering af terræn, buske, plankeværk osv. pågår når foråret for alvor har meldt sig. 
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Til toppen