Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.


Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

Kort om projektet:

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. De 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær strand er planlagt spildevandskloakeret i 2020.

 

Status Covid-19

SK forsyning er ligesom mange andre virksomheder gået i Covid-19 beredskab. Det betyder konkret at alle medarbejdere der ikke indgår i vores driftsberedskab nu arbejder hjemmefra, foreløbig de næste ca. 14 dage med de begrænsninger det nu medfører. SK Forsynings hovednummer (5836 2500 ) må kun anvendes til akutte driftsproblemer.  

For kloakeringsprojektet betyder det at SK forsynings medarbejdere der er tilknyttet projektet alle arbejder hjemmefra. Det vil være muligt at træffe os pr. mail, eller telefon ( fastnetnumrene er viderestillet til vores mobiler) på nedenstående.

Anders Florup: Email: afn@skforsyning.dk  - telefon 5836 2566

Kim Larsen: E-mail: kil@skforsyning.dk    telefon - 5836 2568

Anne Line Hansen E-mail: alh@skforsyning.dk – telefon 5836 2646

 

Status for projektet (opdateret 16. marts)

Vi vil så vidt det er muligt forsøge at holde projektet i gang, men vi beder om jeres forståelse for ændringer i den kommende periode da det er en helt ukendt situation som ingen pt. kender de fulde konsekvenser af.

Vi har i februar/marts er arbejdet  på fuldt tryk med placeringerne af skelbrønde. Vi til dato fået ca. 60 henvendelser omkring placering af skelbrønd så mine kollegaer Anne Line  og Kim har brugt en god del tid på et kigge på disse. Der er enkelte ejendomme v. Stibjerg Huse (Tværager og Vinkelager) som endnu ikke  har fået brev omkring skelbrøndsplacering. Pga. Covid-19 vil disse blive kontaktet pr. telefon, mail eller brev i denne eller næste uge.


Vi har nu haft graveopgaven i udbud og vi forventer at kontrakten med graveentreprenøren falder på plads i denne uge.   Vi forventer at have valgt pumpeleverandør i næste uge hvis alt går vel.


I de kommende uger vil vi sammen med entreprenøren detailplanlægge opgaven, og få fastlagt en detail tidsplan med angivelse af hvornår vi forventer at arbejde på de enkelte områder/veje.

 

Inden anlægsarbejdet startes op løbet af foråret vil vi også foretage en fotoregistrering af alle ejendommene. Dette vil formentlig ske i den kommende periode, formentlig med særlige forholdsregler i forhold Covid-19.Vi sender særskilt brev (til jeres bopælsadresse)  omkring denne fotoregistrering, således alle bliver informeret.  Sammen med brevet om  fotoregistreringen vil I modtage en varsling i henhold til byggelovens paragraf 12.  Det er ikke så farligt som det lyder. Når vi graver i nærheden af jeres hus er det et krav fra vores forsikring at vi har foretaget denne varsling og lavet fotoregistrering. Yderligere info vil fremgå af brevet.  

 

Tidsplan:

Udbruddet af Covid-19  gør at der lige nu er kommet lidt flere ubekendte faktorer ind som kan påvirke projektet, specielt tidsplanen. Så nedenstående skal tages som vejledende.  

Som det ser ud lige nu planlægger vi at starte op med at etablere byggeplads umiddelbart efter påske, hvorefter gravearbejdet startes op i de efterfølgende uger.  Vi er pt. i dialog med vores entreprenør om vi starter gravearbejdet op både i Stibjerg Huse og Knivkær Strand efter påske, eller vi starter med et af stederne.  Dette får vi formentlig afklaret i løbet af de næste uger sammen med entreprenøren når vi laver detailtidsplanen.

 

Tillæg til Spildevandsplanen

I den sidste status(fra 6. februar) blev der skrevet en del omkring tillægget til spildevandsplanen. Siden sidst har tillægget været igennem udvalg og byråd for endelig godkendelse. Tillægget blev endeligt godkendt af byrådet d. 24. februar.

Hvis man er nysgerrig kan byrådets beslutning ses via link nedenfor. Det er sågar muligt at se video af debat/beslutningen da alle byrådsmøder videofilmes også via nedenstående link.

Byrådet: https://www.slagelse.dk/politik/byraadet

 

Infomøde 

I Forbindelse med projektet blev der d. 2. dec. 2019 infomøde om projektet og Sl. kommunes tillæg til spildevandsplanen.


Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar


Er der spørgsmål til projektet eller tillægget kan følgende kontaktes:

Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan -  Nikolaj Mikkelsen, Slagelse Kommune tlf. 58 57 34 64 e-mail - nimik@slagelse.dk

Spørgsmål vedr. kloakprojektet -  Anders Florup, SK Forsyning tlf. 58 36 25 660 e-mail - afn@skforsyning.dk

 
Overskrift
Fjernvarme i området ved Engvej
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme til dele af Engvej, Egøgade og Magleøgade fra start marts til slut juni 2020.


Projektleder fra SK Forsyning: Brita Mannsbro, tlf.: 29 27 07 02 eller pr. mail

Entreprenør: JN Gravning v/Jonas Nielsen
Smed: Kalundborg fjernvarmeteknik A/S
Rørleverandør: Isoplus

Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Opstart af spildevandskloakering i Skalsbjerg
Nyhedstekst

SK Forsyning går meget snart i gang med at grave i området omkring Skalsbjerg, hvor vi skal etablere det nye spildevandssystem.


Vi forventer, at vi går i gang med at etablere byggeplads på noget af græsarealet, Sludstrupvej 1A omkring den 1. juni. Efter planen starter selve gravearbejdet en uge efter.


De ejendomme, som bliver direkte berørt, vil få nærmere besked, inden vi starter. Resten af ejendommene vil blive informeret løbende, som projektet skrider frem.


På nuværende tidspunkt kan vi informere om, at vejen gennem Skalsbjerg vil blive spærret i begge retninger for alt udefrakommende trafik i perioden fra 8. juni kl. 07:00 – 30. juli. Beboerne i området vil naturligvis have adgang til deres ejendomme under hele forløbet.


Der kan imidlertid opstå kortvarige perioder, hvor nogle af beboerne ikke kan komme inde med deres bil. Når eller hvis dette sker, sørger vi for at aftale det med disse beboere.         


SK Forsyning i slutningen af maj måned placeret en rød/hvid markeringspind hos beboere, dér hvor vi forestiller os at placere vedkommendes kommende skelbrønd.


Vi anmoder om, at man IKKE selv flytter på markeringspinden. Den er nemlig målt ind med GPS, og hvis den skal flyttes, skal det registreres hos os.


Hvis man har et ønske om en anden placering af skelbrønden, bedes man kontakte Julian Gevnø hurtigst muligt, sådan at en eventuel ny placering af kommende skelbrønd kan blive markeret.


Kontaktinfo:

Direkte tlf. 58 36 26 49

Mail: jgj@skforsyning.dk

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Korsør, Skælskør, Dalmose, Høve og Slagelse på følgende veje:


Kloak_Foring_Marts_2020


Arbejdet begynder i uge 14 og forventes færdigt i uge 38 - med forbehold for ændringer pga. myndighedernes anvisninger.


Renovering af de udvalgte ledninger vil foregå i fire hovedtrin:

1.    Opmåling af de udvalgte strækninger.

2.    Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet og TV-inspiceret samt klargjort samt evt. punktreparationer.

3.    Foring af kloakledning og åbning af stik.

4.    Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde.


Det er VP Villy Poulsen AS, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, man vil møde i området.

Særligt til berørte borgere:

Entreprenøren udsender yderligere information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:

Projektleder Flemming Madsen 27 60 67 80 mellem kl. 08.00 og 16.00 mandag - torsdag.

Kloakmester Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail sma@skforsyning.dk eller info@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarmeforsyning på Hellig Andersvej, Nørregade og Østergade i Slagelse
Nyhedstekst

SK Forsyning udbygger fjernvarmeforsyningen på Hellig Andersvej, Nørregade og Østergade i Slagelse.


Anlægsarbejdet udføres i perioden fra april til juli i 2020.


Vigtig information:

Husk, at fristen for at få billig fjernvarmetilslutning på 10.000,- kr.  er 31. marts 2020!!


Kontakt Christian Samer for at få en gennemgang og et tilbud på tilslutning til fjernvarmen på mail


Se også information fra vejmødet her


Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Hans Post


Om fjernvarmestikskabet:

Dimensioner: B: 33 cm, H: 48 cm, D: 25 cm


Sådan ser fjernvarmestikskabet ud:


FjernvarmeskabB

Overskrift
Spærret for gennemkørsel af Jernbanegade på strækningen mellem Østerbro og Søndre Stationsvej
Nyhedstekst

I forbindelse med renovering af kloak skal SK Forsyning etablere nye separate ledninger for regnvand og spildevand. Det betyder, at Jernbanegade på strækningen mellem Østerbro og Søndre Stationsvej er spærret for gennemkørsel. Spærringen forventes at vare indtil Juli 2020.


Såfremt, du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Ingeniør Niels Christian Vedel Müller, SK Forsyning, tlf.nr.: 40580398, e-mail: nvm@skforsyning.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.

Overskrift
Udskiftning af vandledning i Løvegade
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte vandledning på Løvegade, Slagelse. Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 2år. Arbejdet påbegyndes oktober 2019.

 

Direkte besked til berørte ejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Etape 1 -  fra H.P. Hansens Plads og frem til Herrestrædet/Absalonsgade forventes udført i oktober-november 2019.

De øvrige etape videre frem mod Kalundborgvej er endnu ikke endeligt fastlagt.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet. Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på mail

Overskrift
Udskiftning af målerbrønde og målere ved Næsby Strand
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte en række målerbrønde/målere i dit nærområde.

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 3 år. Etaperne fremgår her 


Direkte besked til berørte sommerhusejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Hvis man allerede HAR fået skiftet måler, vil man ikke blive berørt af selve gravearbejdet.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på lcl@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarme på Idagårdsvej og Ærøvej
Nyhedstekst

Vi renoverer ledninger på Idagårdsvej og Ærøvej fra marts til november 2020.


Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Entreprenør: Benny Petersen A/S, kontaktperson Morten Petersen 21 71 18 76

Smed: Kalundborg rør og Fjernvarmeteknik


Sverigesvej

Vi udfører fjernvarme i området Sverigesvej, Parkvej, Skovvejen, Ålandsvej og Norgesvej fra marts til november 2020.

Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 58 36 25 70

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og separatkloakering
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse

Opdateret 8. oktober 2019Danasvej okt 2019AOmrådet Danasvej og de omkringliggende veje

Arbejdet har været i gang siden august måned 2019.

Vi forventer at være færdig med arbejdet med udgangen af november måned 2019.

Slidlag på veje, fortov og cykelsti udføres i løbet af 2020.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:


Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning: Kim Larsen – Tlf: 5836 2568 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid: SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500Opdateret 14. januar 2019


Arbejdet er nu stort set afsluttet. Vi er ved at foretage TV-inspektion af kloakledningerne, og der er sandsynlighed for, at vi skal fejlrette enkelte steder. 


Der er udført slidlag på veje og fortov på følgende veje:

Birkevænget, Teglværksvej, Teglparken, Slotsalleen, Del af Herthalund, Kongelyset, Gækkelundsvej, Irisvej, Astersvej og Bjergbygade.  


Der vil ske udbedring af fejl -, som på grund af vejrliget først udføres - når den fornødne varme er til stede. Vi forventer, at dette er helt afsluttet ultimo april 2019.


Der mangler slidlag påfølgende veje:

• Slotsvænget

• Klostergade

• Priorgade


På dele af vejen etableres der som udgangspunkt kun nyt slidlag i de områder, hvor vi har gravet vejen op.

Vi forventer, at dette arbejde afsluttes inden sommerferien 2019.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:

Kim Larsen – Tlf: 2910 4123 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid:

SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

Overskrift
Kloakering af Stillinge Strand
Nyhedstekst

Opdateret 16. oktober  2018


Kort om projektet:

Kloakering af Stillinge Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Stillinge Strand skal ca. 1.000 ejendomme kloakeres i perioden 2015 - 2017.

 

Status - det sker efteråret 2018

Anlægsarbejdet har været afsluttet i et godt stykke tid, og kloakanlægget er i fuld drift i alle områder af Stillinge Strand.

Vi har i uge 37-39 udført det afsluttende slidlag. Arbejdet er afsluttet, dog udestår enkelte mangler som vil blive udført i de kommende uger. Der er tale om mindre ting. 

 


 
Oversigtskort (PDF) 

 

Etape 5.1:

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.2: 

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.3:

Gravearbejdet afsluttet. .
klarmeldingsbrev udsendt uge 46 -2017. Der kan tilsluttes fra den 15. november 2017. 


Tidsplan for etape 5.3  (PDF)   (Opdateret 19. juni)

 

Materiale fra informationsmøde den 13. oktober:

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow

 

Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)

 

Entreprenøren fotoregistrerer ligeledes alle huse inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).

 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Kloakering af Bildsø Strand
Nyhedstekst

Opdateret 24. Maj  2019


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker i Juni - Juli
Oversigtskort etape 6.1 & 6.2 (opdateret 24. maj 2019) 


Etape 6.2 (2019)

Vi er nået rigtigt langt med  retablering af veje og rabatter. De veje som nu er færdigretableret bliver gennemgået v. afsluttende vejsyn med de respektive grundejerforeninger. De steder hvor der ikke er grundejerforeninger vil vejene blive gennemgået sammen med Sl. kommune.

I den kommende måned vil vi lægge sidste hånd på teknikken således at pumperne snart er klar til at modtage spildevandet.

Vi er så langt så vi nu kan melde et tidspunkt ud hvorfra det vil være muligt at tilslutte sig. 


Det vil være muligt at tilslutte sig fra d. 1. juli 2019.


Alle de steder hvor entreprenøren har været inde på privat grund er ligeledes retableret.  
Klarmeldingsbrev med yderligere info om tilslutning og retablering er fremsendt til samtlige grundejere. Se kopi af udsendt brev her.


 

Materiale fra informationsmødet for etape 6.2 d. 22. ok 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)  - (foreløbig tidsplan er i præsentationen)

Spørgsmål og svar fra infomødet


Etape 6.1 (2018) 

Kloaknettet er sat i drift, og det har fra d. 2. januar 2019 været muligt at tilslutte sig skelbrønden. 

Klarmeldingsbrev er sendt ud til samtlige ejere. Alle der ejendomme der har modtaget dette brev må tilslutte ejendommens spildevand fra d. 2. januar 2019.


Materiale fra informationsmødet for etape 6.1 d. 19. marts 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet


 
Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen