Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >
Dreng der graver

Her graver vi

Her på siden kan du følge med i vores gravearbejder.


Renovering af kloaknettet i Slagelse, Korsør og Skælskør

Læs mere om projektet, der kører fælles i alle tre byer
Overskrift

Korsør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

SK Forsyning og Slagelse Kommune takker for den store deltagelse til vores fælles informationsmøde d. 2. december vedrørende den kommende kloakering af de 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær Strand.


På mødet gennemgik Slagelse Kommune tillægget til spildevandsplanen, som er i offentlig høring frem til d. 2. januar 2020, og efterfølgende informerede SK Forsyning om det kommende kloakprojekt.

 

Husk, at såfremt der ønskes at gøre indsigelse til tillægget til spildevandsplanen for Stibjerg Huse og Knivkær Strand skal dette ske inden høringsfristens udløb d. 2. januar til Slagelse Kommune.
 

Tillægget udarbejdes af Slagelse Kommune og kan ses her: Knivkær Strand og Stibjerg Huse - tillæg 2 spildevandsplan 2019


Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar


Er der spørgsmål til projektet eller tillægget kan følgende kontaktes:

 

Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan -  Nikolaj Mikkelsen, Slagelse Kommune tlf. 58 57 34 64 e-mail - nimik@slagelse.dk

Spørgsmål vedr. kloakprojektet -  Anders Florup, SK Forsyning tlf. 58 36 25 660 e-mail - afn@skforsyning.dk

 
Overskrift
Fjernvarme i området ved Møllevangen
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme til Mølleparken via Engvej og Egøgade fra start juni til slut september 2019.


Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 61 36 65 70

Entreprenør: Thomas Petersen ApS, kontaktperson Thomas Petersen 22 90 42 57

Smed: Kalundborg fjernvarmeteknik A/S

Rørleverandør: Logstor

Overskrift

Skælskør - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode 

Hent en anden nyhed:
Overskrift

Slagelse - Anlægsarbejder

Nyhedstekst

Beskrivelse af arbejde / Forventet anlægsperiode

Hent en anden nyhed:
Overskrift
Spærring for gennemkørsel af Valbyvej – strækket mellem Dalsvinget og Kierulffsvej
Nyhedstekst

I forbindelse med renovering skal SK Forsyning etablere nye kloakledninger. Det betyder, at Valbyvej på strækningen mellem Dalsvinget og Kierulffsvej er spærret for gennemkørsel. Spærringen forventes at vare indtil ultimo februar 2020.


Såfremt, du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os.


Kontaktpersoner:

Ingeniør Niels Christian Vedel Müller, SK Forsyning, tlf.nr.: 40580398, e-mail: nvm@skforsyning.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.

Spærring Valbyvej Nov 2019

Overskrift
Sdr. Stationsvej spærret for gennemkørsel
Nyhedstekst

Afspærring for gennemkørsel af Sdr. Stationsvej ifm byggeriet af det nye Campus


I forbindelse med opførelsen af det nye Campus på Sdr. Stationsvej skal SK Forsyning have etableret nye stikledninger for el, fjernvarme og vand til byggeriet.


Hovedforsyningsledningerne er placeret i kørebanen og fortovet på Sdr. Stationsvej, og det er derfor nødvendigt at spærre for gennemkørsel på Sdr. Stationsvej for at få etableret stikledningerne til byggeriet.


På byggeriet vil der være montage af betonelementer fra Sdr. Stationsvej med mobilkran. Montagearbejdet vil strække sig frem til midten af februar måned i 2020, hvor montagen af bygningselementer forventes færdig.


Afspærringen af Sdr. Stationsvej vil vare fra uge 49 i 2019 til midten af februar 2020.

Hvad betyder det for dig?

  • Sdr Stationsvej vil være spærret for gennemkørsel for almindelig og tung trafik i det markerede område nedenfor, dog vil personalekørsel til Lægehuset via Sdr. Stationsvej være tilladt
  • Patientkørsel til og fra Lægehuset skal foregå via Løvegade
  • Der opretholdes passage for fodgængere og cyklister

Såfremt, du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner:

Vedr. opgravning i Sdr. Stationsvej: Hans Post, SK Forsyning, tlf.nr.: 2346 7072, e-mail: hpo@skforsyning.dk

Vedr. byggeriet: Paw Mølgaard, C.C. Contractor, tlf.nr.: 2155 7578, e-mail: paw@cc-contractor.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.


Det er nedenstående strækning, der bliver spærret:

Afsaerring sdr Stationsvej 2019

Overskrift
Udskiftning af vandledning i Løvegade
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte vandledning på Løvegade, Slagelse. Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 2år. Arbejdet påbegyndes oktober 2019.

 

Direkte besked til berørte ejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Etape 1 -  fra H.P. Hansens Plads og frem til Herrestrædet/Absalonsgade forventes udført i oktober-november 2019.

De øvrige etape videre frem mod Kalundborgvej er endnu ikke endeligt fastlagt.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet. Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på mail

Overskrift
Udskiftning af målerbrønde og målere ved Næsby Strand
Nyhedstekst

Vi skal i gang med at udskifte en række målerbrønde/målere i dit nærområde.

Udskiftningen er planlagt til at blive udført i etaper over de næste 3 år. Etaperne fremgår her 


Direkte besked til berørte sommerhusejere
Arbejderne bliver udført med så få opgravninger som muligt. Inden vi går i gang med den enkelte etape, sender vi supplerende og uddybende information til de berørte ejere.


Hvis man allerede HAR fået skiftet måler, vil man ikke blive berørt af selve gravearbejdet.


Punktvise afbrydelser af vandforsyningen undervejs
I forbindelse med arbejdet kan der i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 15:00 forekomme afbrydelser af vandet.

Afbrydelserne vil blive varslet via vores SMS-tjeneste. Hvis du ikke er tilmeldt tjenesten, kan du med fordel tilmelde dig her.


Du skal være opmærksom på, at det er den enkelte ejer, der modtager besked om aflukninger via SMS-tjenesten. Derfor opfordrer vi ejer til at give lejer besked om arbejdet og mulige afbrydelser af vandet, hvis ejendommen er udlejet i grave/montageperioden.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingeniør Leif Clausen på lcl@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarme på Hans Tausensgade, Skt Jørgensgade og Skt Knudsgade
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme på Hans Tausensgade, Skt Jørgensgade og Skt Knudsgade fra april til november 2019, for at kunne forsyne midtbyen fra vores central på Stop 39.


Projektleder fra SK Forsyning: Steffan Hansen 61 36 65 70

Entreprenør: Benny Petersen A/S, kontaktperson Morten Petersen 21 71 18 76

Smed: Kemp & Lauritzen A/S

Rørleverandør: Logstor

Overskrift
Renovering af kloaknettet i Slagelse og Boeslunde
Nyhedstekst

SK Forsyning skal i gang med at renovere udvalgte kloakledninger i Slagelse og Boeslunde.

Arbejdet påbegyndes i uge 17 og forventes færdigt uge 36 i 2017.


 

Renovering af de udvalgte ledninger kommer til at foregå i 3 hovedtrin:
1. Forarbejde, hvor de udvalgte ledninger bliver spulet, TV-inspiceret og klargjorte, og der
    foretages eventuelle punktreparationer
2. Foring af kloakledning og åbning af stik
3. Renovering af stiktilslutningen samt TV-inspektion efter det udførte arbejde


Det er NCC Danmark A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, og det vil derfor være deres medarbejdere, borgerne vil møde i området.
 

Entreprenøren udsender information til berørte borgere om mere eksakte tidspunkter for arbejdernes udførelse i de enkelte områder. Her skal borgerne være særligt opmærksomme på informationen om spuling af hovedledningerne ud for den enkeltes ejendom.
 

Se kort over berørte områder i Slagelse

 

Se kort over berørte områder i Boeslunde

 

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til:
Projektleder NCC Danmark A/S, Lars Green tlf. 39 10 39 10 eller pr. mail: lge@ncc.dk 
Kloakmester SK Forsyning A/S, Søren Madsen, tlf.: 23 81 55 66 eller pr. mail: sma@skforsyning.dk eller: info@skforsyning.dk

Overskrift
Fjernvarmeudvidelse og separatkloakering
Nyhedstekst

Udvidelse af fjernvarmeområdet og separatkloakering i Slagelse

Opdateret 8. oktober 2019Danasvej okt 2019AOmrådet Danasvej og de omkringliggende veje

Arbejdet har været i gang siden august måned 2019.

Vi forventer at være færdig med arbejdet med udgangen af november måned 2019.

Slidlag på veje, fortov og cykelsti udføres i løbet af 2020.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:


Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning: Kim Larsen – Tlf: 5836 2568 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid: SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500Opdateret 14. januar 2019


Arbejdet er nu stort set afsluttet. Vi er ved at foretage TV-inspektion af kloakledningerne, og der er sandsynlighed for, at vi skal fejlrette enkelte steder. 


Der er udført slidlag på veje og fortov på følgende veje:

Birkevænget, Teglværksvej, Teglparken, Slotsalleen, Del af Herthalund, Kongelyset, Gækkelundsvej, Irisvej, Astersvej og Bjergbygade.  


Der vil ske udbedring af fejl -, som på grund af vejrliget først udføres - når den fornødne varme er til stede. Vi forventer, at dette er helt afsluttet ultimo april 2019.


Der mangler slidlag påfølgende veje:

• Slotsvænget

• Klostergade

• Priorgade


På dele af vejen etableres der som udgangspunkt kun nyt slidlag i de områder, hvor vi har gravet vejen op.

Vi forventer, at dette arbejde afsluttes inden sommerferien 2019.


Kontakt:

Skulle der opstå forhold, som skal afhjælpes her og nu, kan du kontakte os, som følger nedenfor:

Inden for normal arbejdstid:

SK Forsyning:

Kim Larsen – Tlf: 2910 4123 – kil@skforsyning.dk

Uden for normal arbejdstid:

SK Forsynings vagttelefon: 5836 2500

Overskrift
Kloakering af Stillinge Strand
Nyhedstekst

Opdateret 16. oktober  2018


Kort om projektet:

Kloakering af Stillinge Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Stillinge Strand skal ca. 1.000 ejendomme kloakeres i perioden 2015 - 2017.

 

Status - det sker efteråret 2018

Anlægsarbejdet har været afsluttet i et godt stykke tid, og kloakanlægget er i fuld drift i alle områder af Stillinge Strand.

Vi har i uge 37-39 udført det afsluttende slidlag. Arbejdet er afsluttet, dog udestår enkelte mangler som vil blive udført i de kommende uger. Der er tale om mindre ting. 

 


 
Oversigtskort (PDF) 

 

Etape 5.1:

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.2: 

Klarmeldingsbrev er udsendt, og det er nu muligt at tilslutte sig.

Vi er færdige med retableringerne, og alle veje er gennemgået sammen med de respektive grundejerforeninger.

 

Etape 5.3:

Gravearbejdet afsluttet. .
klarmeldingsbrev udsendt uge 46 -2017. Der kan tilsluttes fra den 15. november 2017. 


Tidsplan for etape 5.3  (PDF)   (Opdateret 19. juni)

 

Materiale fra informationsmøde den 13. oktober:

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 

Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow

 

Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)

 

Entreprenøren fotoregistrerer ligeledes alle huse inden gravearbejdet påbegyndes. 

 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).

 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4630 0310 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Overskrift
Kloakering af Bildsø Strand
Nyhedstekst

Opdateret 24. Maj  2019


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker i Juni - Juli
Oversigtskort etape 6.1 & 6.2 (opdateret 24. maj 2019) 


Etape 6.2 (2019)

Vi er nået rigtigt langt med  retablering af veje og rabatter. De veje som nu er færdigretableret bliver gennemgået v. afsluttende vejsyn med de respektive grundejerforeninger. De steder hvor der ikke er grundejerforeninger vil vejene blive gennemgået sammen med Sl. kommune.

I den kommende måned vil vi lægge sidste hånd på teknikken således at pumperne snart er klar til at modtage spildevandet.

Vi er så langt så vi nu kan melde et tidspunkt ud hvorfra det vil være muligt at tilslutte sig. 


Det vil være muligt at tilslutte sig fra d. 1. juli 2019.


Alle de steder hvor entreprenøren har været inde på privat grund er ligeledes retableret.  
Klarmeldingsbrev med yderligere info om tilslutning og retablering er fremsendt til samtlige grundejere. Se kopi af udsendt brev her.


 

Materiale fra informationsmødet for etape 6.2 d. 22. ok 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)  - (foreløbig tidsplan er i præsentationen)

Spørgsmål og svar fra infomødet


Etape 6.1 (2018) 

Kloaknettet er sat i drift, og det har fra d. 2. januar 2019 været muligt at tilslutte sig skelbrønden. 

Klarmeldingsbrev er sendt ud til samtlige ejere. Alle der ejendomme der har modtaget dette brev må tilslutte ejendommens spildevand fra d. 2. januar 2019.


Materiale fra informationsmødet for etape 6.1 d. 19. marts 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet


 
Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen