Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Send e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo

Få mest gavn af din fjernvarme

Områdebillede:
Få mest gavn af din fjernvarme
Områdebillede Tekst til detaljevisning:

En god varmeøkonomi forudsætter, at:
• varmeinstallationen er korrekt udført
• varmeinstallationen er korrekt indstillet
• varmen er reguleret rigtigt
 

Kontrollér dit varmeforbrug regelmæssigt
Det er bedst at vide, hvor meget varme man bruger, og derfor opfordrer vi vores kunder til regelmæssigt - for eksempel en gang om ugen. Så kender du dit forbrug og dine varmevaner. Hvis du fører en slags ”log-bog”, opdager du hurtigt, hvis forbruget ændrer sig.

På vores hjemmeside kan du følge dit forbrug fra dag til dag. Du kan logge på her
 

Vær opmærksom på returtemperaturen
Returtemperaturen på dit fjernvarmevand skal være så lav som muligt. Derved reducerer du det energiforbrug, der skal til for at producere varmen i vores fjernvarmeanlæg. Lav temperatur på returvandet nedsætter produktionsomkostningerne, og det betyder, at dine omkostninger til varme bliver lavere end hvis returtemperaturen er høj.

Afkølingen aflæses som forskellen mellem frem- og returtemperaturen (temperaturdifferens). Læs mere om afkøling her
Vi plejer at sige, at returtemperaturen helst skal ligge på 30°C og 35°C.
 

Kontroller jævnligt rumtemperaturen
Rumtemperaturen bør højest være 21°C i opholdsrum og 14-18°C i rum, der benyttes mindre. For hver grad, rumtemperaturen overstiger 20°C, øges varmeforbruget med 5-6%.
 

Brug alle radiatorer i de enkelte rum
Du opnår den bedste varmekomfort og afkøling ved at benytte alle radiatorer i de enkelte rum.
 

Natsænkning
Rumtemperaturen bør ikke sænkes med mere end 3°C.


Sådan afhjælpes fejl ved fjernvarmeanlægget: 

Ingen eller for lidt varme  
Forkert indstillet temperaturregulator
for varme til radiatorer: 
Ventilen motioneres og indstilles herefter på en højere værdi
Rislende lyde = Luft i anlægget: Radiatorer skal udluftes. Husk, at stoppe cirkulationspumpen imens
For lidt vand på anlægget: Fyld vand på bundhanen. Husk, at stoppe cirkulationspumpen imens
Radiatortermostatventil sidder fast: Ventilen skal motioneres - altså åbnes og lukkes et par gange 
Cirkulationspumpen er standset: Tænd på pumpens kontakt. Udskift eventuelt sikringen 
Temperaturregulator sidder fast: Regulatoren skal motioneres
Tilstoppet snavssamler: Samleren skal renses 
  
Manglende varmt brugsvand  
Forkert indstillet temperaturregulator
for varmt brugsvand: 
Ventilen motioneres og indstilles herefter på en højere værdi
Luft i vandvarmer: Udluft vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes 
Kalkaflejringer i vandvarmer: Vandvarmeren renses eller udskiftes af en VVS-installatør 
Susen eller støj i anlægget: For høj pumpehastighed. Du skal indstille cirkulationspumpen til et lavere trin (hastighed)
Luft i anlægget: Radiatorer udluftes. Husk, at stoppe cirkulationspumpen imens
Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud: Luk begge hovedhaner og kontakt en VVS-installatør 
  
Utætheder  
Fastsiddende ventiler på
varmeanlæg eller radiatorer: 
Ventiler motioneres. Hjælper dette ikke, tilkald da en VVS-installatør
  
Dårlig afkøling  
Uens indstillede radiatortermostater: Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet - radiatorerne skal føles kolde i bunden 
Varm retur: Defekt i varmeanlægget eller forkert indstillet reguleringsventil 


 

Områdebillede tekst:
Få mest gavn af din fjernvarme
Hent en anden nyhed:
Aflangt billede Overskrift
Gode spareråd
Aflangt billede tekst
Det behøver ikke at være så svært at spare på vandforbruget. Klik på billedet og se gode enkle råd som kan være med til at reducere din vandregning og skåne miljøet.
Aflangtbillede_og_Link
Gode spareråd
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen