Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo

Solenergi og solceller


Her på siden kan du læse om, hvad det indebærer at have solceller pr. 1. november 2016

Du er her:

Har du solceller - nye tariffer fra den 1. november

De nye tariffer træder i kraft 1. november 2016

Energitilsynet har lavet en præcisering af reglerne for solceller i Danmark. Det betyder, at solcelleejere i Danmark ikke længere er fritaget for at betale for drift og vedligeholdelse af el-nettet. Samtidig betyder det, at der vil ske en tarifstigning for solcelleejerne. Se de nye tariffer.


Tariffer og abonnementer for egenproducenter

”Danmarks elnet er dimensioneret efter, at alle netkunder skal kunne få lys og varme - også på en mørk vinteraften. Det er overordnet set de mørke, kolde timer med stort effekttræk, der bestemmer den samlede pris på elnettet. Derfor har Energitilsynet besluttet, at solcelleejere skal bidrage med deres retmæssige andel for at sikre, at alle elkunder har strøm i stikkontakten året rundt”. (danskenergi.dk)

”Betalingen for det fælles elnet skal ideelt fordeles efter, hvor stor en omkostning det er at bringe elektricitet ud til kunderne. Og eftersom netprisen først og fremmest afhænger af det maksimale træk i den mørkeste time, er prisen stort set uændret, uanset om en kunde har solceller eller ej”, siger Torben Møller Pedersen, chefkonsulent i Dansk Energi.


Energitilsynet godkendte den 25. marts 2014 ny tarifering af solcellekunder. Denne implementeres pr. 1. november 2016. Tarifering af egenproducenter rummer følgende elementer:

Fælles for ALLE egenproducenter:

Målerabonnement - Abonnementsbetaling for omkostninger til kundeforholdet.

Forbrugstarif - Almindelig nettarif af den målte leverede elektricitet. Nettariffen svarer til den normale nettarif efter den nuværende tariferingsmodel, og som alle andre kunder også betaler.


Kun for egenproducenter MED en produktionsmåler:

Abonnement for produktionsmåler. For solcelleanlæg over 50 kW, husstandsvindmøller over 25 kW (og for andre egenproduktionsanlæg over 11 kW) er der et lovkrav om produktionsmåling.

Rådighedstarif. Rådighedstarif betales af den mængde elektricitet, som egenproducenten forbruger direkte fra anlægget, og dækker de omkostninger netselskabet har ved, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed. Egetforbruget opgøres ved målt produktion fratrukket leveret mængde til net.


Kun for egenproducenter UDEN en produktionsmåler – mindre anlæg under 50 kW:

Rådighedsbetaling – for egenproducenter uden produktionsmåler. Rådighedsbetaling er en betaling for kapacitet, som ikke dækkes via nettariffen. Betales som et fast årligt beløb, der pristalsfremskrives. Rådighedsbetaling er nødvendig for at sikre tilstrækkelig kapacitet i elnettet i de timer, hvor belastningen er størst.

Aflangt billede Overskrift
Sommertid
Aflangt billede tekst
I perioden med sommertid som er fra den 26. marts til 28. oktober, er der - i dele af Slagelse by - kun lys i hver anden lampe.
Aflangtbillede_og_Link
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Du er her >
Til toppen