Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Vores grønne omstilling på TV2 Øst
Billede stort:
Vores grønne omstilling på TV2 Øst
Nyhedstekst

SK Forsyning er meget langt med den grønne omstilling. 


Derfor har TV2 ØST besøgt os for at lave et indslag om, hvordan vi producerer CO2-neutral varme på halm og solpaneler og strøm på et overskudsprodukt fra vores spildevandshåndtering. Se indslaget her:


VisLesMere:
25. februar 2020
Flot kundetilfredshedsmåling blandt kunderne i SK Forsyning
Billede stort:
Flot kundetilfredshedsmåling blandt kunderne i SK Forsyning
Nyhedstekst

I SK Forsyning er kundetilfredsheden blevet mål for femte gang. På trods af en række store projekter, der til tider har givet udfordringer for kunderne, så er tilfredsheden fortsat på samme høje niveau som i 2017, hvor tilfredsheden blev målt sidste gang. På en skala fra 1-7, hvor 1 er helt utilfredsstillende og 7 er fremragende ligger den samlede tilfredshed ligesom i 2017 på 6,0.

”Denne gang har vi været særligt spændte på, hvordan resultatet ville blive”, siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Inden for det seneste halvandet år har vi jo været i kontakt med alle vores kunder, fordi vi har skiftet målerne ud med fjernaflæste målere. Vi ved fra andre forsyninger, at det er vanskeligt at håndtere sådan et stort projekt til alles tilfredshed. Men også hvad det angår har kunderne generelt været meget tilfredse. Det er vi utroligt glade for”.


Kunderne vil gerne have endnu mere bæredygtighed
”Kunderne har i denne tilfredshedsmåling været meget interesserede i at SK Forsyning har gjort meget i bæredygtighedens tegn. Kunderne har et godt indtryk at vores indsats”, siger Henrik Birch og fortsætter: ”Og de vil gerne have, at vi investerer endnu mere i den slags projekter. Det ligger rigtig godt i tråd med vores planer for fremtiden”. Når det gælder anlægsarbejder stiger tilfredsheden med SK Forsynings håndtering og information omkring dem langsomt men sikkert. Tilfredsheden er gået fra 5,3 i 2017 til 5,6 i 2019. Det ligger 0,5 point over branchen som helhed. Det er et positivt tegn og resultatet af, at indsatsen på dette område rent faktisk er intensiveret over de senere år.


SK Forsyning har siden sidste måling oprettet en kommunikationsvagt, som siden i sommer står for at sende beredskabsbeskeder til kunderne om driftsforstyrrelser uden for åbningstiden og tage sig af akut opståede driftsproblemer. I vagtordningen sidder en person fra vores Kundecenter, som kan svare på det meste og derfor kan hjælpe kunderne hurtigt. Det er en klar forbedring fra tidligere, hvor telefonopkald uden for åbningstid blev sendt videre til en ekstern telefonvagt, som ikke havde adgang til SK Forsynings systemer.


”Et lidt pudsigt resultat af tilfredshedsmålingen er, at kunderne er knapt så tilfredse med vores telefontider som sidst”, siger Henrik Birch og fortsætter: ”Men vi har rent faktisk udvidet telefontiden betragteligt sidste år – sådan at telefonerne nu er åbne fem timer mere om dagen. Vi har en formodning om, at kunderne ikke har fået øjnene op for, at telefontiden er udvidet, så det vil vi gerne slå et slag for her. Vores normale telefontid er nu fra 8-18 mandag til torsdag og fra 8-13 om fredagen.”


På spørgsmål omkring forsyningssikkerhed er resultatet på 5,8, hvilket ligger i tråd med branchen. På et enkelt område, nemlig informationen fra SK Forsyning ligger scoren ligesom sidst på 4,8, så det er fortsat et indsatsområde i den kommende periode. ”Vi skal kommunikere endnu mere med vores kunder”, afslutter Henrik Birch.


De kunder, der har svaret på tilfredshedsmålingen har deltaget i en lodtrækning om en iPhone 10 som hovedpræmie og 5 gavekort på 1000 kr. Den glade vinder af hovedpræmien blev Lise Christensen fra Slagelse. Hun har fået overrakt sin præmie i dag. Vinderne af gavekortet har fået direkte besked.


Lise Christensen vinder kundetilfredshedsmåling

VisLesMere:
22. januar 2020
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Billede stort:
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Nyhedstekst

Underboringen under jernbanen er nødvendig på grund af renoveringsarbejde på Slagelse station. En ganske lille ændring af skinnerne betyder, at den nye banenorm ikke kan overholdes, og derfor skal SK Forsyning sænke hovedkloakken som ligger under skinnerne. Når vi som forsyning har ledninger i offentlig vej – eller under offentlige skinner ligger vores ledninger på vilkår, som betyder, at vi altid skal vige for forandringer krævet af ejeren, i dette tilfælde BaneDanmark. Det er derfor SK Spildevand som skal afholde omkostningerne ved arbejdet.

Når vi så er i gang, benytter vi lejligheden til at adskille regnvand og spildevand for underføringen. Det betyder, at når vi i fremtiden kommer og separatkloakerer de gamle oplande i Slagelse øst, så er ledningen under banen forberedt. Vi har derfor bla. lavet en aftale med Slagelse Boligselskab om at krydse grunden ved det planlagte domicilbyggeri på Jernbanegade for at fange en af de gamle ledninger. Her har vi kunnet lave en boring under Jernbanegade i stedet for at grave igennem en vanskelig hovedfærdselsåre.

Efter nytår planlægges kloakarbejde fra Sdr. stationsvej til Østerbro. Et stort område ved Schweitzerpladsen er i dag separeret, men løber sammen i en fællesledning ved Sdr. Stationsvej. Vi vil derfor adskille tingene således, at der herefter er separeret frem til Ndr. Stationsvej.

Når vi borer en tunnel på 1,6 m under jernbanen, er der utrolig mange forhold, der skal tages højde for: Eksisterende hovedvandledning og andre ledninger skal flyttes og omlægges. Vi skal samtidig passe på, at Stormbroen ikke skrider. Skinnerne må ikke sætte sig, og der er i det hele taget rigtig mange sikkerhedsmæssige forhold, der skal tages højde for.


Arbejdet udføres som døgnarbejde, da det er dyrt at have en tunnelbore maskine i drift, og samtidig har vi et tidsmæssige vindue, som betyder, at vi må bore i en periode, der begrænset til én uge.Der ligger derfor flere års planlægning forud for netop denne helt kritiske uge.

Oprindeligt var det meningen, at arbejdet skulle udføres som gravet arbejde, men det ville have betydet en 6 døgns totalspærring. Efter planlægning og dialog med DSB har vi fundet den alternative løsning, som ikke generer DSB’s passagerer. I vores aftale med DSB har vi forhandlet en omkostningsneutral løsning for SK Forsyning, så det er en ren win-win situation.


Og så får vi lov til at lave et spændende projekt med en minitunnelering under banen. Dem er der ikke så mange af, så det er et fagligt set meget spændende projekt.


Boringen er som sagt færdigt i denne uge, men herefter udestår en masse arbejde med bygværker og tilstødende ledninger. Vi vil samlet set arbejde i området frem til 1. april afhængigt af vinteren.


PC020045

PC020048

VisLesMere:
02. december 2019
Sdr. Stationsvej spærret for gennemkørsel
Billede stort:
Sdr. Stationsvej spærret for gennemkørsel
Nyhedstekst

Afspærring for gennemkørsel af Sdr. Stationsvej ifm byggeriet af det nye Campus


I forbindelse med opførelsen af det nye Campus på Sdr. Stationsvej skal SK Forsyning have etableret nye stikledninger for el, fjernvarme og vand til byggeriet.


Hovedforsyningsledningerne er placeret i kørebanen og fortovet på Sdr. Stationsvej, og det er derfor nødvendigt at spærre for gennemkørsel på Sdr. Stationsvej for at få etableret stikledningerne til byggeriet.


På byggeriet vil der være montage af betonelementer fra Sdr. Stationsvej med mobilkran. Montagearbejdet vil strække sig frem til midten af februar måned i 2020, hvor montagen af bygningselementer forventes færdig.


Afspærringen af Sdr. Stationsvej vil vare fra uge 49 i 2019 til midten af februar 2020.

Hvad betyder det for dig?

  • Sdr Stationsvej vil være spærret for gennemkørsel for almindelig og tung trafik i det markerede område nedenfor, dog vil personalekørsel til Lægehuset via Sdr. Stationsvej være tilladt
  • Patientkørsel til og fra Lægehuset skal foregå via Løvegade
  • Der opretholdes passage for fodgængere og cyklister

Såfremt, du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner:

Vedr. opgravning i Sdr. Stationsvej: Hans Post, SK Forsyning, tlf.nr.: 2346 7072, e-mail: hpo@skforsyning.dk

Vedr. byggeriet: Paw Mølgaard, C.C. Contractor, tlf.nr.: 2155 7578, e-mail: paw@cc-contractor.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.


Det er nedenstående strækning, der bliver spærret:

Afsaerring sdr Stationsvej 2019

VisLesMere:
19. november 2019
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen