Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør

SK-Energi-Logo-Bg-forside

NYHEDER

SK Forsyning har taget pulsen på kundetilfredsheden – nu kender vi svarene!

Billede stort:
SK Forsyning har taget pulsen på kundetilfredsheden – nu kender vi svarene!
Nyhedstekst

I foråret målte SK Forsyning kundetilfredsheden for sjette gang siden 2012. Svarene vil blive brugt til at finde ud af, hvor der skal sættes ind for at gøre kunderne endnu mere tilfredse.


I SK Forsyning ved vi, hvordan man producerer god og miljøvenlig energi. Vi ved også en masse om, hvordan vi renser spildevand og sørger for leverance af vand, strøm, fjernvarme og gas til kunderne. Men den faglige viden og ekspertise er kun halvdelen af vejen til succes. Resten består af viden om, hvordan kunderne oplever vores services, så vi har mulighed for at sætte ind, der hvor kunderne har brug for det.


SK Forsyning ønsker høj kundetilfredshed – og lytter til sine kunder
”I foråret fik vi taget pulsen på kundetilfredsheden. Et repræsentativt udsnit af vores kunder deltog i en kundetilfredshedsundersøgelse. Og nu kender vi svarene. Deltagerne blev bedt om at vurdere SK Forsyning på en skala fra 1-7, hvor 1 var meget utilfreds og 7 var meget tilfreds. Den samlede tilfredshed fik en score på 5,9. Sammenlignet med branchen, som ligger på scoren 5,7, er vores resultat over gennemsnit. Det er vi naturligvis meget glade for”, siger Adm. Direktør i SK Forsyning Henrik Birch.


Hvad giver tilfredse kunder?
Undersøgelsen har givet et klart svar på, hvad det er for områder, som har mest indflydelse på kundetilfredsheden. I figuren ses de områder, hvor kunderne er mest og mindst tilfredse:


Mest og mindst


Dét område, kunderne er mest tilfredse med, er driftssikkerheden, hvilket jo betyder, at produkterne er i orden. Dér, hvor kunderne er mindst tilfredse er vandets hårdhed. Her er kommet en række kommentarer, hvor kunderne har givet udtryk for, at de gerne ser, vi gør noget ved det. Det ér muligt, at fjerne kalk fra vandet, men det er ikke noget, vi gør uden grundigt at vurdere konsekvenserne. Dels vil det give noget højere vandpriser, da det er et omkostningstungt tiltag, dels skal man undersøge, hvad et meget lavt kalkindhold i drikkevandet gør ved folkesundheden generelt. Men det er et område, vi vil have fokus på i den kommende tid.


De to andre punkter, der vil være fokus på i den kommende tid, bliver information. Undersøgelsen viser, at kunderne dels gerne vil vide mere om, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet, dels gerne vil vide mere om, hvad SK Forsyning gør. ”Og selv om vi selv mener, vi gør og har gjort utroligt meget netop her, så kan vi jo se, at det enten ikke er nået ud til vores kunder, eller at vi ikke har gjort nok. Så det er et område, hvor vi skal skrue op for indsatsen, og det vil vi naturligvis gøre fremover”, afslutter Henrik Birch.

VisLesMere:
02. juli 2021

NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde

Billede stort:
NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde
Nyhedstekst

NK-Forsyning og SK Forsyning indleder tæt samarbejde – og går fremtiden styrket i møde.

Et stærkt samarbejde imellem Næstved og Slagelse sikrer langtidsholdbar effektivitet og kvalitet i forsyningen.


Byrådene i Næstved og Slagelse har netop godkendt, at de 2 kommunalt ejede forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning kan samle deres personale i et nyt fælles serviceselskab.


Tiltaget har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at kunne fastholde og udvikle organisationernes kompetencer samtidig med, at de statslige krav om effektiviseringer imødekommes.


En forberedelse over 1½ år i bestyrelserne for de 2 koncerner har skabt grundlaget for beslutningen. I bestyrelserne har såvel politiske repræsentanter som medarbejder- og forbrugerrepræsentanter anbefalet etableringen af serviceselskabet.


I første omgang etableres der fælles opgaveløsning indenfor økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne. På sigt vil det være naturligt at se på, om de andre driftsområder i de 2 koncerner også kan have glæde af fælles opgaveløsning.


Fællesskabet retter sig imod selve opgaveløsningen og ikke beslutninger om, hvilke opgaver, der skal løses. På den måde bevarer de 2 ejerkommuner den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for egen kommunegrænse.


”Det giver os nogle åbenlyse muligheder for at udnytte både viden, kompetencer og ressourcer effektivt og rationelt i det nye fællesskab”, betoner administrerende direktør Steen Lindhardt fra NK-Forsyning.


”Forsyningsbranchen er entydigt på vej mod større enheder, og nu er vi heldigvis med på toget – ovenikøbet så vi selv kan være med til at sætte dagsordenen”, tilføjer administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning.


Enighed både i Næstved og Slagelse
”Det er en meget vigtig og fremsynet beslutning byrådene har truffet”, udtaler Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (A).

Borgmester John Dyrby (A) fra Slagelse er enig og uddyber: ”Vi har med vores beslutning sikret, at vores kommunale forsyninger – så langt vi kan bidrage – er fremtidssikrede, når det kommer til kvalitet og effektivitet”.


Begge borgmestre lægger vægt på, at de 2 byråd fortsat opretholder fuld og selvstændig indflydelse og ejerskab til egne driftsselskaber indenfor el, vand, spildevand og varme m.m.


Borgmestrene påpeger også, at ønsket om at sikre arbejdspladser på Syd-Vestsjælland i eget selskab samtidigt med, at der kan leveres på de statslige effektiviseringskrav og sikres høj kvalitet i forsyningsløsningerne, har været helt afgørende for den beslutning, der er truffet.

VisLesMere:
01. juli 2021

Vand kan også sorteres

Billede stort:
Vand kan også sorteres
Nyhedstekst

Ny film fra SK Forsyning viser, hvordan separatkloakering foregår

Affald skal sorteres – det ved enhver. Det gælder også for vand – hvor det hedder: Regnvand for sig og spildevand for sig og det er dét, man kalder separatkloakering. Det er mange steder nødvendigt for at forhindre oversvømmelser ved kraftige og hyppige regnskyl og for at rense vandet bedst muligt.

I en ny film fortæller vi om sortering af regnvand og spildevand. Filmen kan ses her


Regnvand siver ned på egen grund
Nogle steder skal eller kan grundejerne selv håndtere regnvand på egen grund. Det kan løbe i en underjordisk beholder – en faskine – eller det kan samles op i regnbede og være med til at skabe rislende liv i haven.


Separatkloakering
Andre steder foregår det ved separatkloakering – ét rør til regnvand og ét til spildevand. Regnvandet løber til et bassin, hvor urenheder synker til bunds, og vandet langsomt kan sive videre til et vandløb. Spildevandet løber til et renseanlæg.

”Når vi udfører projekter med separatkloakering, er det dyrt både for SK Forsyning og for mange grundejere, som selv skal selv betale for at få lagt et ekstra rør på deres grund. Med filmen vil vi gerne forklare, hvordan det foregår og hvilken effekt, det har. Vi sorterer vandet, fordi det er den mest klimasikre og bæredygtige løsning”, siger Jan Jørgensen, der er Senior projektleder i SK Forsyning.

Undgår at grave flere gange
Når et område bliver separatkloakeret, er gaden ofte gravet op i længere tid. For at undgå at grave flere gange, benytter SK Forsyning altid anledningen til at kontrollere de eksisterende rør og om nødvendigt skifte dem. SK Forsyning søger også at koordinere arbejdet med kommunen og andre ledningsejere, så den samme vej ikke graves op flere gange på kort tid.

SK Forsyning har lavet filmen i et samarbejde med en række andre forsyningsselskaber, som også arbejder med at sortere vandet.

VisLesMere:
25. juni 2021
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen