Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Udsigt til fortsat lave varmepriser hos SK Forsyning
Billede stort:
Udsigt til fortsat lave varmepriser hos SK Forsyning
Nyhedstekst

Mange af landets fjernvarmeværker har set sig nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen væsentligt ved indgangen til 2019 pga. bortfaldet af det såkaldte grundbeløb. Grundbeløbet har stor betydning for varmeværkernes økonomi og dermed den pris kunderne skal betale for fjernvarmen. Men sådan ser det ikke ud i SK Forsyning!


”SK Forsyning fastholder imidlertid varmeprisen uændret og på et aldeles attraktivt niveau. Dette er muligt pga. den meget store udvidelse af fjernvarmeforsyningen, der er gennemført i både Slagelse og Korsør i løbet af de senere år”, siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Tilgangen af mange nye kunder og ikke mindst nye CO2-neutrale produktionsanlæg med lave produktionsomkostninger har haft en positiv indvirkning på varmeforsyningens økonomi, og de forventes at opveje konsekvenserne fra bortfaldet af grundbeløbet”.

Nye anlæg bidrager til billig og CO2-neutral varme
Endvidere har SK Forsyning for nyligt sat det nye solvarmeanlæg i Korsør i drift. Fremover forventer SK Forsyning, at solen dækker mellem 10 og 15 % af varmebehovet i Korsør. Det nye anlæg giver SK Forsyning en masse nyttige erfaringer med solenergi – noget der helt sikkert kommer mere af i fremtiden. ”Og så ser det ud til, at det bliver til en meget lav pris – på nuværende tidspunkt forventer vi, at produktionsprisen bliver under 150 kr./MWh eksl. moms over anlæggets levetid”, uddyber Henrik Birch.


SK Forsyning har også et andet anlæg på vej nemlig et ekstra produktionsanlæg ved Stop 39. Der er netop skrevet kontrakt på det nye anlæg, som skal være i drift primo 2020. Anlægget skal levere CO2-neutral varme ved at anvende nogle af de overskydende halmressourcer, der er på Sjælland.

Udvidelse af anlægget på Stop 39 er nødvendig, fordi der er så stor interesse for fjernvarme fra kundernes side. ”I de seneste områder, der er konverteret fra naturgas til fjernvarme, har omkring 70 procent af husstandene valgt fjernvarme. Det er en fornøjelse af opleve den store opbakning, der er til fjernvarme og dermed den grønne omstilling i vores lokalområde. Udviklingen er gået utroligt stærkt – faktisk er det blevet til hele 6 nye produktionsanlæg på 10 år”, afslutter Henrik Birch.

FAKTABOX om grundbeløbet:
Fjernvarmeværkerne modtog grundbeløbet frem til nytår fordi de lovgivningsmæssigt er forpligtet til at indrette varmeværkerne, så de også kan producere elektricitet (kraftvarme). Grundbeløbet er en kompensation for den investering og de ekstra omkostninger, som varmeværkerne har grundet lovkravet om at levere forsyningssikkerhed i forhold til el-markedet. Lovkravet er der ikke ændret ved! Bortfaldet af grundbeløbet har medført et stort indtægtstab for mange varmeværker. For SK Forsyning har det bevirket et årligt indtægtstab på ca. 10 mio. kr. 

VisLesMere:
17. juli 2019
Sct Knudsgade bliver lukket i en periode
Billede stort:
Sct Knudsgade bliver lukket i en periode
Nyhedstekst

Vi udfører fjernvarme fra Sct. Jørgensgade via Mariendals Allé og ned ad Sct. Knudsgade. Derfor vil der kun være ét spor farbart fra Bredegade mod Mariendals Allé og modsat. Fra mandag den 15. juli 2019 kl. 07.30 bliver der opsat et midlertidigt trafiklys, som fungerer i uge 29 og 30. Det vil ikke være muligt at køre ned af Sct. Knudsgade, så derfor vil det, om muligt, være en fordel at finde alternative ruter.
Vi beklager de gener, som arbejdet måtte medføre.

VisLesMere:
12. juli 2019
Det største kloakprojekt i SK Forsynings historie er slut
Billede stort:
Det største kloakprojekt i SK Forsynings historie er slut
Nyhedstekst

I løbet af de seneste mere end 10 år har SK Forsyning arbejdet med at kloakere alle sommerhusene langs storebæltskysten fra Næsby Strand i syd til Bildsø Strand i Nord. Et projekt som omfatter mere end 3500 sommerhuse.

Sidste etape ved Bildsø Strand er nu afsluttet og SK Forsyning kan hermed sætte flueben ud for det største projekt i koncernens historie. Et projekt, som har stor indflydelse på badevandskvaliteten og på den komfort, som borgere og turister i området oplever.

Afslutningen af projektet skal naturligvis fejres, og hvad er mere naturligt end at gøre det i forbindelse med den årlige Strand Festival 2-4 august. SK Forsyning er derfor gået i samarbejde med Strandfestivalen og vil i år være hovedsponsor for Strandløbet - et løb, hvor der kan prøves kræfter med flere forskellige distancer.


Projektet har været enormt

Kloakeringen af området har været en omfattende sag. I alt er det blevet til 27 nye store pumpestationer, 473 minipumpestationer og ikke mindre end 80 km hovedledning og mere end 3000 stikledninger samt en masse kabler og styreskabe m.v.


Spildevandet – som udgør mere end 70.000 tons – pumpes fremover til Korsør Renseanlæg.  Det er altså en stor spildevandsmængde, der bl.a. ikke længere nedsives i området. Det har naturligvis stor betydning for miljøet og badevandskvaliteten.  


”Det oplevede vi allerede sidste år, hvor mange andre kommuner måtte indføre badeforbud i sommerhusområderne pga. den varme sommer og den manglende kloakering af sommerhusene. I Slagelse var badevandskvaliteten i det berørte område i top, og der var derfor ikke behov for at indføre badeforbud, hvilket vi naturligvis er meget glade for”, siger Adm. direktør Henrik Birch.

Som bygherre har SK forsyning generelt været begunstiget af entreprenører, som har gennemført en god plan, og i udstrakt grad taget de hensyn de kunne. Men det er ingen hemmelighed at det er belastende, når veje spærres, og alt er huller i jorden og pladder og støj og støv.


”Og specielt i starten var der en del modstand mod projektet – der var mange sommerhusejere, som ikke rigtigt kunne se formålet med projektet og derfor var utilfredse med at skulle afholde udgifter til tilslutning m.v. Det har heldigvis ændret sig i løbet af de senere år, hvor vi faktisk har oplevet, at mange sommerhusejere har henvendt sig med et ønske om at få tilsluttet sommerhuset ikke mindst pga. den øgede komfort og den værdistigning i ejendomsværdien, som kloakeringen medfører. Sidst, men ikke mindst takker vi i SK Forsyning kunderne for samarbejdet omkring det store projekt og beklager de gener, som projektet har medført”, afslutter Henrik Birch.


Ingen tid til at puste ud

I SK Forsyning kunne man godt trænge til en lille pause til at puste ud i efter gennemførelse af mange store projekter herunder nærværende sommerhusprojekt. Men det ser det ikke ud til, at der bliver noget af.


Ambitionsniveauet fastholdes i den nye spildevandsplan, som netop er vedtaget. Det betyder at de resterende 850 sommerhuse, som mangler at blive kloakeret ved Svenstrup Strand og Frølunde Fed samt på Agersø skal kloakeres.


De sidste områder, hvor der er udfordringer mht. badevandskvalitet vil således få et markant problem løst i løbet af de kommende fire år. I samme periode er der også lagt op til, at der skal tages hånd om spildevandet fra landsbyerne til stor fordel for eksisterende vandløb m.v. i Slagelse Kommune.

VisLesMere:
10. juli 2019
HHX og HTX-elever skal lære om grønne løsninger hos SK Forsyning
Billede stort:
HHX og HTX-elever skal lære om grønne løsninger hos SK Forsyning
Nyhedstekst

Hvordan arbejder erhvervslivet med grøn om stilling, klima og miljø i praksis? Og kan elever på ungdomsuddannelserne inspirere virksomheder til nye løsninger? De spørgsmål vil eleverne på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium, ZBC Slagelse få mulighed for at undersøge nærmere, for skolen har netop indgået en samarbejdsaftale med SK Forsyning.


Der var store smil og faste håndtryk på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium, ZBC Slagelse i dag, da rektor, Niels-Erik Hybholt, og direktør i SK Forsyning, Henrik Birch, skrev under på en samarbejdsaftale, der skal udmønte sig i en række nye undervisningsforløb. Eleverne vil blandt andet få mulighed for at komme på virksomhedsbesøg, få gæsteundervisning af ansatte fra SK Forsyning samt arbejde med de konkrete og aktuelle problemstillinger, som forsyningsselskabet oplever. Alt sammen med tråde til et eller flere af FN’s verdensmål.


- Den miljøpolitiske dagsorden er jo på alles læber. Derfor er den en kæmpe gevinst for eleverne, at de får mulighed for at engagere sig i emner som forurening, klima og miljø i samspil med SK Forsyning, som arbejder dedikeret med netop grønne og fremtidssikrede løsninger, siger Niels-Erik Hybholt.


Win-win for alle
Eleverne vil også skulle fremlægge deres projekter for ledelsen i SK Forsyning. Og det at arbejde med virkelige cases fra erhvervslivet er ikke alene lærerigt for eleverne. 


- Eleverne kan bidrage med alt fra kreative tekniske løsninger til nye greb indenfor formidling og markedsføring, så jeg er sikker på, at SK Forsyning lytter godt efter, når eleverne fortæller om deres ideer, siger Niels-Erik Hybholt.


Også hos SK Forsyning ser direktør Henrik Birch store perspektiver i samarbejdet med de mange dygtige studerende:

- Vi er super glade for aftalen med ZBC. Vi ser frem til at gøre undervisningsforløbene endnu mere spændende ved, at eleverne får mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis. Vi håber samtidig, at det vil åbne deres øjne for, hvor spændende det er at arbejde indenfor forsyningssektoren og at nogle herigennem vil vælge dette som en karrierevej.


Fakta: Om SK Forsyning
SK Forsyning varetager blandt andet el-, vand og fjernvarmeforsyningen i Slagelse Kommune samt sælger gas og håndterer spildevand. Virksomheden har tæt på 150 medarbejdere og omsætter netto årligt for omkring 500 millioner kroner. 

VisLesMere:
28. juni 2019
Bildsø Strand - mulighed for tilslutning til kloak fra d. 1. juli 2019
Billede stort:
Bildsø Strand - mulighed for tilslutning til kloak fra d. 1. juli 2019
Nyhedstekst

Vores nye spildevandssystem vil være klar til drift fra d. 1. juli 2019. Det vil derfor være muligt at tilslutte sig fra d. 1. juli.


Med kloakeringen af den sidste del af Bildsø Strand har SK Forsyning nået en markant milepæl, og vi har nu hen over de sidste 10 år kloakeret i alt ca. 3.500 sommerhuse langs Musholm bugt.


Berørte sommerhusejere har fået direkte besked om, hvad de skal gøre i forhold til at blive tilsluttet kloaknettet.


Læs mere om selve kloakeringen af Bildsø Strand her


VisLesMere:
28. maj 2019
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Billede stort:
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Nyhedstekst

Vi skal skifte fjernvarme- og kloakrør på Valbyvej, og derfor er en del af Valbyvej fra søndag aften den 12. maj spærret totalt for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto – i alt omkring 100 meter. Gående og cyklister kan stadig passere.

Vi har i den sidste tid besøgt virksomhederne - blandt andet Fakta, HK og Netto - som bliver direkte berørt af vejarbejdet. Vi gør alt, hvad vi kan for at genere mindst muligt under arbejdet og for at arbejdet kan udføres så gnidningsfrit som muligt

Årsagen til udskiftningen er, at de eksisterende fjernvarme- og kloakrør både er for små og for gamle. For begge type gælder, at de nye rør bliver større og dermed mere effektive. Når det gælder kloakkerne, tager vi også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden på grund af klilmaforandringer.


Vi har desværre ikke mulighed for at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede. Derfor vil det være praktisk umuligt at komme til for arbejderne samtidig, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig. Der er altså en mening med, at vi er nødt til at grave to gange – selv om det set udefra kan virke mærkeligt.


Arbejdet vil vare i godt et år, og det er fordi, der skal graves i flere etaper – og i så stort et gravearbejder, er man også nødt til at afsætte tid til uforudsete forhindringer – vejr og vind og så det, at der kan ligge noget i vejen, når man først har åbnet for at skifte rørene.


Der fortsat vil være indkørsel til både Kierulffsvej og Fakta, men kun fra den nordlige del af Valbyvej. Omkring Netto-butikken er det fortsat muligt at benytte den normale indkørsel og bagvejen. Når de første omkring 100 meter er lavet, kommer der midlertidig asfalt pa vejen - og så rykker vejarbejdet 100 meter længere mod nord, hvorfor denne del af vejen så vil blive spærret af. Når det sker vil den sydlige del bliver genåbnet.


Vi beklager naturligvis det besvær, der kommer ud af gravearbejdet, og gør al hvad vi kan for at virksomheder, borgere og trafikanter bliver generet mindst muligt.


Valbyvej2A

VisLesMere:
13. maj 2019
SK Forsyning og Sydbank indstifter ny klimapris
Billede stort:
SK Forsyning og Sydbank indstifter ny klimapris
Nyhedstekst

Sydbank og SK Forsyning har indstiftet en Klima- og Miljøpris. Det er med ønsket om, at prisen kan sætte fokus på og inspirere til klima- og miljøvenlige tiltag. Man kan indstille kandidater frem til den 1. august. 


Læs mere om prisen og om, hvordan man indstiller en kandidat her.

VisLesMere:
05. april 2019
Nyheds- og pressearkiv
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen