Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Bildsø Strand - mulighed for tilslutning til kloak fra d. 1. juli 2019
Billede stort:
Bildsø Strand - mulighed for tilslutning til kloak fra d. 1. juli 2019
Nyhedstekst

Vores nye spildevandssystem vil være klar til drift fra d. 1. juli 2019. Det vil derfor være muligt at tilslutte sig fra d. 1. juli.


Med kloakeringen af den sidste del af Bildsø Strand har SK Forsyning nået en markant milepæl, og vi har nu hen over de sidste 10 år kloakeret i alt ca. 3.500 sommerhuse langs Musholm bugt.


Berørte sommerhusejere har fået direkte besked om, hvad de skal gøre i forhold til at blive tilsluttet kloaknettet.


Læs mere om selve kloakeringen af Bildsø Strand her


VisLesMere:
28. maj 2019
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Billede stort:
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Nyhedstekst

Vi skal skifte fjernvarme- og kloakrør på Valbyvej, og derfor er en del af Valbyvej fra søndag aften den 12. maj spærret totalt for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto – i alt omkring 100 meter. Gående og cyklister kan stadig passere.

Vi har i den sidste tid besøgt virksomhederne - blandt andet Fakta, HK og Netto - som bliver direkte berørt af vejarbejdet. Vi gør alt, hvad vi kan for at genere mindst muligt under arbejdet og for at arbejdet kan udføres så gnidningsfrit som muligt

Årsagen til udskiftningen er, at de eksisterende fjernvarme- og kloakrør både er for små og for gamle. For begge type gælder, at de nye rør bliver større og dermed mere effektive. Når det gælder kloakkerne, tager vi også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden på grund af klilmaforandringer.


Vi har desværre ikke mulighed for at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede. Derfor vil det være praktisk umuligt at komme til for arbejderne samtidig, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig. Der er altså en mening med, at vi er nødt til at grave to gange – selv om det set udefra kan virke mærkeligt.


Arbejdet vil vare i godt et år, og det er fordi, der skal graves i flere etaper – og i så stort et gravearbejder, er man også nødt til at afsætte tid til uforudsete forhindringer – vejr og vind og så det, at der kan ligge noget i vejen, når man først har åbnet for at skifte rørene.


Der fortsat vil være indkørsel til både Kierulffsvej og Fakta, men kun fra den nordlige del af Valbyvej. Omkring Netto-butikken er det fortsat muligt at benytte den normale indkørsel og bagvejen. Når de første omkring 100 meter er lavet, kommer der midlertidig asfalt pa vejen - og så rykker vejarbejdet 100 meter længere mod nord, hvorfor denne del af vejen så vil blive spærret af. Når det sker vil den sydlige del bliver genåbnet.


Vi beklager naturligvis det besvær, der kommer ud af gravearbejdet, og gør al hvad vi kan for at virksomheder, borgere og trafikanter bliver generet mindst muligt.


Valbyvej2A

VisLesMere:
13. maj 2019
Drikkevandet fra SK Forsyning er i høj kvalitet
Billede stort:
Drikkevandet fra SK Forsyning er i høj kvalitet
Nyhedstekst

I april blev pesticidnedbrydningsproduktet Chlorothalonil Amidsulfonsyre fundet i vandet fra Ledøje Vandværk i Nord Sjælland. Pesticidet er giftigt, hvorfor der er indført forbud mod at drikke vandet dér.


Hos SK Forsyning har vi naturligvis også testet drikkevandet for dette nye stof og kan heldigvis konstatere, at der ikke er spor af det pågældende stof. ”Vi har testet samtlige afgange på vores vandværker og hovedparten af vores boringer, og vi kan heldigvis konstatere, at det pågældende stof ikke findes i vores drikkevand”, siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Vi har også testet for de stoffer, som den senere tid er fundet mange andre steder i landet herunder DMS (N,N-dimethylsulfamid) og 124 Triazol. Disse stoffer findes heller ikke i vores drikkevand.


Drikkevandet fra SK Forsyning analyseres løbende i henhold til de krav, staten stiller. Disse indebærer, at der mindst skal tjekkes for 33 pesticider og nedbrydningsprodukter. SK Forsyning tester af hensyn til sikkerheden for 417 pesticider og nedbrydningsprodukter – altså mange, mange flere end myndighederne kræver.


Siden SK Forsyning i august 2017 fandt spor af et nedbrydningsprodukt kaldet DPC (Chloridazon desphenyl-chloridazon) – dog i mængder, der lå noget under grænseværdien – er der indført skærpede procedurer for test for den slags stoffer. ”Hvis andre vandværker finder spor af stoffer, som vi ikke tester for, så tester vi for det pågældende stof med det samme.”, siger Vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen. SK Forsyning har en meget progressiv tilgang til drikkevandssikkerhed. Det er et væsentligt fokusområde for os. ”Vi arbejder ud fra forsigtighedsprincippet og forsøger hele tiden at være et skridt foran, så vores kunder kan have tillid til kvaliteten på vores drikkevand.”


De stoffer, man finder i drikkevandet i dag, er som oftest stoffer, som er blevet forbudt for mange årtier siden, men det er først nu, de er sivet gennem til grundvandet. 

VisLesMere:
10. maj 2019
Små 100 mio. kroner ser ud til at være på vej til kunderne i SK Forsyning
Billede stort:
Små 100 mio. kroner ser ud til at være på vej til kunderne i SK Forsyning
Nyhedstekst

Bestyrelsen i SK Forsyning har netop godkendt regnskabet for 2018. Kunderne i SK Vand og SK Spildevand har udsigt til lavere priser.


Højesteret har afgjort en sag, der har været mange år undervejs, og dommen lyder, at danske vandselskaber har betalt alt for meget i skat. I mange år, har de fradrag, som vandselskaberne skulle have, være beregnet alt for lavt. For SK Vand og SK Spildevand betyder det, at næsten 100 mio. kr. skal tilbage til de i alt knapt 25.000 kunder.


Der går ganske givet et par år, inden SKAT har fået regnet den korrekte skat ud. Derfor vil tilbagebetalingen nok først begynde at ske fra 2021 eller 2022 og så foregå over en årrække.


Formanden for bestyrelserne i SK Vand og SK Spildevand Flemming Erichsen udtaler: ”Jeg glæder sig over, at der efter mange års juridisk tovtrækkeri nu endelig er kommet en afklaring, som i meget høj grad kommer vandkunderne til gode. Vi har hele tiden ment, at det var lidt kunstigt, at et basalt gode som rent vand og rensning af spildevand skulle beskattes. Det skal det ganske vist fortsat, men dog nu i langt mildere grad end SKAT hidtil har gjort”.

Administrerende direktør Henrik Birch tilføjer: ”Vi har endnu ikke mulighed for at beregne de præcise beløb, som vi får tilbage fra SKAT. Derfor kan vi heller ikke sige noget mere konkret om, hvor meget og hvornår det vil påvirke taksterne. Men at der bliver tale om ganske betydelige tilbagebetalinger – ja det er der jo ingen tvivl om”.


For hele SK Forsyning som koncern betyder Højesterets dom, at årets regnskabsmæssige overskud – på grund af den beregnede skattetilbagebetaling – udgør 225 mio. DKK.


2018 var på mange måder et usædvanligt år med usædvanlig, høj aktivitet. Koncernens investeringer var rekordhøje. Koncernen investerede mere end 335 mio. kr. Mange af investeringerne er målrettet mod at gøre Slagelse Kommune til et endnu bedre sted at bo i fremtiden – blandt andet er der investeret i kloakering af sommerhusområderne, klimatilpasninger, digitalisering og øget udbredelse af varmeområderne, hvor man forsynes med CO2-neutral fjernvarme.


Henrik Birch understreger, at et overskud af denne størrelsesorden giver et noget forvrænget billede af SK Forsynings økonomiske virkelighed.


Vores ”almindelige” overskud, der skal være med til at dække vores investeringer på mere end 320 mio. DKK, udgør kun 90 mio. DKK. Så selvom overskuddet i 2018 ser helt abnormt og fantastisk ud, har vi alligevel måttet låne til bl.a. det nye varmeværk på Halskov. ”Og så skal vi jo huske, at skattepengene slet ikke er kommet retur endnu. Det er kun rent regnskabsteknisk, at tilbagebetalingen indgår i årsregnskabet”, slutter direktøren.

VisLesMere:
03. maj 2019
SK Forsyning og Sydbank indstifter ny klimapris
Billede stort:
SK Forsyning og Sydbank indstifter ny klimapris
Nyhedstekst

Sydbank og SK Forsyning har indstiftet en Klima- og Miljøpris. Det er med ønsket om, at prisen kan sætte fokus på og inspirere til klima- og miljøvenlige tiltag. Man kan indstille kandidater frem til den 1. august. 


Læs mere om prisen og om, hvordan man indstiller en kandidat her.

VisLesMere:
05. april 2019
Kom godt i gang med at bruge SK Forsynings app
Billede stort:
Kom godt i gang med at bruge SK Forsynings app
Nyhedstekst

Har du fået fjernaflæste målere? Så er det nu, du kan komme i gang med at bruge SK Forsynings app, hvor du kan følge dit forbrug, bestille forbrugsrapporter, opsætte alarm, så du får besked, hvis dit forbrug pludselig ændrer sig drastisk og meget, meget mere. 


Se filmen om, hvad app'en tilbyder af muligheder og om, hvordan du kommer godt i gang her

VisLesMere:
11. september 2018
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen