Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Flot kundetilfredshedsmåling blandt kunderne i SK Forsyning
Billede stort:
Flot kundetilfredshedsmåling blandt kunderne i SK Forsyning
Nyhedstekst

I SK Forsyning er kundetilfredsheden blevet mål for femte gang. På trods af en række store projekter, der til tider har givet udfordringer for kunderne, så er tilfredsheden fortsat på samme høje niveau som i 2017, hvor tilfredsheden blev målt sidste gang. På en skala fra 1-7, hvor 1 er helt utilfredsstillende og 7 er fremragende ligger den samlede tilfredshed ligesom i 2017 på 6,0.

”Denne gang har vi været særligt spændte på, hvordan resultatet ville blive”, siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Inden for det seneste halvandet år har vi jo været i kontakt med alle vores kunder, fordi vi har skiftet målerne ud med fjernaflæste målere. Vi ved fra andre forsyninger, at det er vanskeligt at håndtere sådan et stort projekt til alles tilfredshed. Men også hvad det angår har kunderne generelt været meget tilfredse. Det er vi utroligt glade for”.


Kunderne vil gerne have endnu mere bæredygtighed
”Kunderne har i denne tilfredshedsmåling været meget interesserede i at SK Forsyning har gjort meget i bæredygtighedens tegn. Kunderne har et godt indtryk at vores indsats”, siger Henrik Birch og fortsætter: ”Og de vil gerne have, at vi investerer endnu mere i den slags projekter. Det ligger rigtig godt i tråd med vores planer for fremtiden”. Når det gælder anlægsarbejder stiger tilfredsheden med SK Forsynings håndtering og information omkring dem langsomt men sikkert. Tilfredsheden er gået fra 5,3 i 2017 til 5,6 i 2019. Det ligger 0,5 point over branchen som helhed. Det er et positivt tegn og resultatet af, at indsatsen på dette område rent faktisk er intensiveret over de senere år.


SK Forsyning har siden sidste måling oprettet en kommunikationsvagt, som siden i sommer står for at sende beredskabsbeskeder til kunderne om driftsforstyrrelser uden for åbningstiden og tage sig af akut opståede driftsproblemer. I vagtordningen sidder en person fra vores Kundecenter, som kan svare på det meste og derfor kan hjælpe kunderne hurtigt. Det er en klar forbedring fra tidligere, hvor telefonopkald uden for åbningstid blev sendt videre til en ekstern telefonvagt, som ikke havde adgang til SK Forsynings systemer.


”Et lidt pudsigt resultat af tilfredshedsmålingen er, at kunderne er knapt så tilfredse med vores telefontider som sidst”, siger Henrik Birch og fortsætter: ”Men vi har rent faktisk udvidet telefontiden betragteligt sidste år – sådan at telefonerne nu er åbne fem timer mere om dagen. Vi har en formodning om, at kunderne ikke har fået øjnene op for, at telefontiden er udvidet, så det vil vi gerne slå et slag for her. Vores normale telefontid er nu fra 8-18 mandag til torsdag og fra 8-13 om fredagen.”


På spørgsmål omkring forsyningssikkerhed er resultatet på 5,8, hvilket ligger i tråd med branchen. På et enkelt område, nemlig informationen fra SK Forsyning ligger scoren ligesom sidst på 4,8, så det er fortsat et indsatsområde i den kommende periode. ”Vi skal kommunikere endnu mere med vores kunder”, afslutter Henrik Birch.


De kunder, der har svaret på tilfredshedsmålingen har deltaget i en lodtrækning om en iPhone 10 som hovedpræmie og 5 gavekort på 1000 kr. Den glade vinder af hovedpræmien blev Lise Christensen fra Slagelse. Hun har fået overrakt sin præmie i dag. Vinderne af gavekortet har fået direkte besked.


Lise Christensen vinder kundetilfredshedsmåling

VisLesMere:
22. januar 2020
Ændringer i afregningsåret og i kundenummer
Billede stort:
Ændringer i afregningsåret og i kundenummer
Nyhedstekst

Vores afregningsår vil fremover følge kalenderåret, og der kommer nye kundenumre. Det betyder nogle ændringer for vores kunder.


Ændring af afregningsåret
­Alle vores kunder overgår til fjernaflæste målere og derfor har vi ændret forbrugsåret, så det fra 2020 følger kalenderåret. Det betyder at denne årsafregning er for en periode på 14 måneder - 1/11-2018 til 31/12-2019.
­
­Nyt kundenummer
For kunder med el og vand eller fjernvarme, har vi skilt el fra de øvrige forsyningsarter, hvilket betyder, at man får et nyt kundenummer til afregning af el. På acontoregningen kan du se dit nye kundenummer. Acontoregningen kommer på en særskilt regning.
­
­Hvis du har været tilmeldt e-boks, NETS eller eFaktura, fortsætter det på det nye kundeforhold på el. Kunder, som er tilmeldt NETS, kan se det nye kundenummer på betalingsoversigten.

 ­
­Hvis du har vand og/eller fjernvarme, beholder du det nuværende kundenummer.
­
­Er du kunde hos et privat vandværk - bortset fra Bisserup og Agersø, fortsætter afregningen af spildevand som hidtil pr. 31/10

VisLesMere:
21. januar 2020
Ikke udsigt til stigende priser hos SK Forsyning
Billede stort:
Ikke udsigt til stigende priser hos SK Forsyning
Nyhedstekst

Priserne hos SK Forsyning fastholdes, og i fremtiden er prognosen, at det samlet set bliver lidt billigere at være kunde.

”Vi kan fastholde priserne på det niveau, de lå på sidste år”, siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Det er vi både glade for og stolte af. Andre steder i landet er der lagt op til stigende priser på bl.a. fjernvarme og afledning af spildevand. Men det har vores kunder altså ikke i sigte”.

SK Forsyning har i de sidste 10 år foretaget massive investeringer indenfor alle forsyningsgrene og i særlig grad indenfor fjernvarme- og spildevandsområdet. På spildevandsområdet er investeringerne bl.a. foretaget i eksisterende renseanlæg, renovering og separering af kloaksystemet samt kloakering af sommerhusområder og åbent land. På fjernvarmeområdet er der investeret i 6 nye CO2 neutrale produktionsanlæg samtidig med, at forsyningsområdet (salget) er udvidet med 40 %.

”Om fire år er vi færdige med kloakeringen af sommerhusområderne og det åbne land. Overordnet set er vi derfor godt med. Dette kombineret med at forsyningen forventer en tilbagebetaling på mere end 100 mio.kr. fra SKAT gør, at der generelt er udsigt til lavere priser”, siger Henrik Birch og tilføjer: ”Branchen har haft en sag kørende med SKAT, og den er faldet ud til kundernes side. Det betyder, at de penge SKAT har opkrævet for meget hos vand- og spildevandselskaberne på et tidspunkt, vender tilbage til selskaberne og herefter tilbage til kunderne i form af lavere priser! Tilbagebetalingen vil formentligt ske over en 6-årig periode”.

I SK Forsyning kan man imidlertid ikke sige noget om, hvornår tingene falder på plads. ”Der går nok minimum et par år endnu, før SKAT er færdig med oprydningen efter Danmarkshistoriens største skattesag”, afslutter Henrik Birch.

Kunderne har også noget at glæde sig over priserne på el- og naturgas. SK Forsynings el- og gaspriser ligger generelt en del under markedspriserne hos de store selskaber. En villakunde kan let spare 500-1000 kr. om året ved at skifte til SK Forsyning.

VisLesMere:
14. januar 2020
Opdatering af IT-systemer betyder nedlukning af "Følg forbrug" i en periode
Billede stort:
Opdatering af IT-systemer betyder nedlukning af
Nyhedstekst

Fra den 10. januar vil det ikke være muligt at benytte ”Følg forbrug” - hverken på Web eller App. Vores IT-systemer opdateres og omlægges, og det er derfor ikke muligt at logge på og følge dit forbrug.


Opdateringen forventes at vare i 2 uger. Vi modtager stadig data fra din måler, og disse vil være tilgængelige for dig, når systemet igen er åbent. Efter opdateringen skal du logge på med et NYT kundenummer. Dette vil fremgå af din årsafregning, som du vil modtage snarest. Du kan logge ind igen, så snart du modtager din årsafregning med det nye kundenummer. Der er INGEN ændringer i målernummeret, som fortsat er det samme.


Såfremt du har oprettet et Alias til login, vil dette være det samme efter opdateringen. Vi melder ud, når systemet er klar igen. Du kan følge med på www.skforsyning.dk og på vores Facebook profil.


Vi beklager de gener, det måtte medføre.


VisLesMere:
09. januar 2020
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Billede stort:
Kloakering af Stibjerg Huse og Knivkær Strand
Nyhedstekst

SK Forsyning og Slagelse Kommune takker for den store deltagelse til vores fælles informationsmøde d. 2. december vedrørende den kommende kloakering af de 2 områder Stibjerg Huse og Knivkær Strand.


På mødet gennemgik Slagelse Kommune tillægget til spildevandsplanen, som er i offentlig høring frem til d. 2. januar 2020, og efterfølgende informerede SK Forsyning om det kommende kloakprojekt.

 

Husk, at såfremt der ønskes at gøre indsigelse til tillægget til spildevandsplanen for Stibjerg Huse og Knivkær Strand skal dette ske inden høringsfristens udløb d. 2. januar til Slagelse Kommune.
 

Tillægget udarbejdes af Slagelse Kommune og kan ses her: Knivkær Strand og Stibjerg Huse - tillæg 2 spildevandsplan 2019


Præsentationsmaterialet og spørgsmål/svar  fra infomødet:

Præsentation infomøde 2. dec.

Infomøde 2.dec spørgsmål/svar


Er der spørgsmål til projektet eller tillægget kan følgende kontaktes:

 

Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan -  Nikolaj Mikkelsen, Slagelse Kommune tlf. 58 57 34 64 e-mail - nimik@slagelse.dk

Spørgsmål vedr. kloakprojektet -  Anders Florup, SK Forsyning tlf. 58 36 25 660 e-mail - afn@skforsyning.dk

 
VisLesMere:
18. december 2019
SK Forsyning er den første virksomhed i Slagelse Kommune, der har indgået en partnerskabsaftale om røgfri arbejdsplads
Billede stort:
SK Forsyning er den første virksomhed i Slagelse Kommune, der har indgået en partnerskabsaftale om røgfri arbejdsplads
Nyhedstekst

Der er netop blevet skrevet under på en partnerskabsaftale mellem SK Forsyning og Slagelse Kommune om at SK Forsyning skal være røgfri arbejdsplads fra 1. januar. 


På billedet ses Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og Formand i Forebyggelses- og Seniorudvalget i Slagelse Kommune Ali Yavuz (S), mens de underskriver partnerskabsaftalen.


Aftalen betyder ikke, at virksomheden forbyder sine medarbejdere at ryge, men i stedet at røgfri miljøer fremmes for at få flest muligt til at leve et røgfrit liv. Aftalen indeholder mulighed om tilbud til medarbejderne om gratis rygestopkurser. Fra 1. januar vil arbejdstiden i SK Forsyning blive røgfri, og det betyder, at virksomheden forventer af medarbejderne at de ikke ryger i arbejdstiden – håbet er naturligvis, at de slet ikke ryger på noget tidspunkt.

Derfor er første rygestopkursus afholdt hen over efteråret i SK Forsyning – og ni medarbejdere har været igennem og holder sig stadig røgfri. Det er vi meget stolte af i SK Forsyning. I starten af det nye år vil andet kursus løbe af stablen, hvor vi håber på, at de sidste rygere melder sig, så de også kan få et sundere og røgfrit liv.


Certifikat - Partner i Røgfrit Slagelse


VisLesMere:
11. december 2019
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Billede stort:
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Nyhedstekst

Underboringen under jernbanen er nødvendig på grund af renoveringsarbejde på Slagelse station. En ganske lille ændring af skinnerne betyder, at den nye banenorm ikke kan overholdes, og derfor skal SK Forsyning sænke hovedkloakken som ligger under skinnerne. Når vi som forsyning har ledninger i offentlig vej – eller under offentlige skinner ligger vores ledninger på vilkår, som betyder, at vi altid skal vige for forandringer krævet af ejeren, i dette tilfælde BaneDanmark. Det er derfor SK Spildevand som skal afholde omkostningerne ved arbejdet.

Når vi så er i gang, benytter vi lejligheden til at adskille regnvand og spildevand for underføringen. Det betyder, at når vi i fremtiden kommer og separatkloakerer de gamle oplande i Slagelse øst, så er ledningen under banen forberedt. Vi har derfor bla. lavet en aftale med Slagelse Boligselskab om at krydse grunden ved det planlagte domicilbyggeri på Jernbanegade for at fange en af de gamle ledninger. Her har vi kunnet lave en boring under Jernbanegade i stedet for at grave igennem en vanskelig hovedfærdselsåre.

Efter nytår planlægges kloakarbejde fra Sdr. stationsvej til Østerbro. Et stort område ved Schweitzerpladsen er i dag separeret, men løber sammen i en fællesledning ved Sdr. Stationsvej. Vi vil derfor adskille tingene således, at der herefter er separeret frem til Ndr. Stationsvej.

Når vi borer en tunnel på 1,6 m under jernbanen, er der utrolig mange forhold, der skal tages højde for: Eksisterende hovedvandledning og andre ledninger skal flyttes og omlægges. Vi skal samtidig passe på, at Stormbroen ikke skrider. Skinnerne må ikke sætte sig, og der er i det hele taget rigtig mange sikkerhedsmæssige forhold, der skal tages højde for.


Arbejdet udføres som døgnarbejde, da det er dyrt at have en tunnelbore maskine i drift, og samtidig har vi et tidsmæssige vindue, som betyder, at vi må bore i en periode, der begrænset til én uge.Der ligger derfor flere års planlægning forud for netop denne helt kritiske uge.

Oprindeligt var det meningen, at arbejdet skulle udføres som gravet arbejde, men det ville have betydet en 6 døgns totalspærring. Efter planlægning og dialog med DSB har vi fundet den alternative løsning, som ikke generer DSB’s passagerer. I vores aftale med DSB har vi forhandlet en omkostningsneutral løsning for SK Forsyning, så det er en ren win-win situation.


Og så får vi lov til at lave et spændende projekt med en minitunnelering under banen. Dem er der ikke så mange af, så det er et fagligt set meget spændende projekt.


Boringen er som sagt færdigt i denne uge, men herefter udestår en masse arbejde med bygværker og tilstødende ledninger. Vi vil samlet set arbejde i området frem til 1. april afhængigt af vinteren.


PC020045

PC020048

VisLesMere:
02. december 2019
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen