Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
skforsyning-logo
Roterende nyhed Overskrift:

Nyt lys i Korsør

Nyhedslink Rotator:
Nyt lys i Korsør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?

Nyheder

09-06-2017
SK Forsynings kunder får det nemmere
Billede stort:
SK Forsynings kunder får det nemmere
Nyhedstekst

Korsør den 9. juni 2017


SK Forsyning skal i gang med at udskifte målerne for alle forsyningsarter (el, vand og varme) til nye elektroniske, fjernaflæste målere. Antallet af målere, den enkelte kunder skal have skiftet, afhænger af, hvilke forsyningsarter man har via SK Forsyning. Samlet er det godt 55.000 målere, der skal skiftes.


Fordele for kunderne

Udskiftningen foregår i perioden 2017-18. For kunderne betyder de nye intelligente målere, at kunderne slipper for at aflæse og indberette deres forbrug, fordi målerne selv sender oplysningerne til SK Forsyning. De nye målere giver nye og spændende muligheder. Blandt andet vil man kunne følge sit forbrug på en personlig energi-portal og på en app. Kunderne vil også kunne få en advarsel, hvis forbruget pludselig tager himmelflugten.


Fordele for SK Forsyning

”For os betyder de nye målere, at vi får en større viden om distributionsnettet. Det giver os bedre mulighed for at optimere driften. Det glæder vi os meget til”, siger adm. direktør Henrik Birch og fortsætter: ”Vi kommer også til at tilbyde kunderne nogle redskaber, som kan hjælpe dem til at få større overblik over deres forbrug. Jeg tror, vi vil opleve, at mange kunder selv kan se, hvor de kan gøre en indsats for at spare lidt på forbruget – og så vil vi i langt højere grad kunne undgå nogle af de grimme sager, der med jævne mellemrum dukker op, hvis en kunde har haft en vandlækage, hvor vandet har fosset ud og vedkommende ikke har opdaget før længe efter. Med de intelligente målere vil kunderne også kunne få en advarsel om, at der er noget galt”.


Udskiftningen er hurtigt overstået

Projektet med installation af fjernaflæste målere går for alvor i gang sidst på året, hvor en række kunder vil skulle deltage i et såkaldt pilotprojekt. Altså et projekt, hvor SK Forsyning vil kunne sikre, at alt spiller, som det skal. Når det er overstået, bliver udrulningen af målere hos alle kunderne sat i gang, og det forventes, at alle udskiftninger er overstået med udgangen af 2018.

”Når vi går ud i offentligheden allerede nu er det fordi vi netop har skrevet under på den sidste kontrakt med de leverandører, der skal levere til projektet”, siger Henrik Birch og afslutter: ”Endvidere kan kunderne forvente, at vi tager kontakt med dem i takt med, at vi skifter målere i de forskellige områder”.


SK Forsyning har indgået kontrakter med:

  • Eltel Networks A/S vedr. installation af nye fjernaflæste vand- varme- og elmålere
  • Kamstrup A/S vedr. levering af knapt 21.000 fjernaflæste vandmålere og af knapt 7.000 fjernaflæste varmemålere, datahjemtagningssystem (AMR) samt kommunikationsnetværk og som option ca. 1.400 fjernaflæste vandmålere til fire private vandværker
  • Landis+Gyr Oy vedr. levering af godt 27.000 fjernaflæste elmålere, datahjemtagningssystem (AMR) samt kommunikationsnetværk
  • KMD (tidligere EMT Nordic) A/S omkring levering af en integrationsplatform (som ”binder alle systemer sammen”) samt målerdatastyringssystem (MDM) for opbevaring af hjemtagne målerdata fra de fjernaflæste vand- varme- og elmålere

For yderligere info, kontakt venligst:
Adm. direktør i SK Forsyning, Henrik Birch på tlf: 5836 2519

Hent en anden nyhed:
09-06-2017
Kæmpe boremaskine forbinder Korsør og Halskov
Billede stort:
Kæmpe boremaskine forbinder Korsør og Halskov
Nyhedstekst

I forbindelse med udbygningen af fjernvarme i Halskov etableres som bekendt et nyt fjernvarmeværk i Korsør Energipark. Det betyder, at det eksisterende net i Korsør skal forbindes med det nye fjernvarmenet i Halskov. Derfor skal ledningerne passere under havnen. Efter en del forundersøgelser, blev ledningerne flyttet fra den oprindelige placering under Korsør Nor til en ny placering under havnen.


Forundersøgelser viste, at der i Noret var op til 10 m gytje (blød bund) som vanskeliggjorde lægning af nye ledninger. Projektet er derfor endt op i en løsning, som går fra Casper Brands plads ved Havnearkaderne til stien langs Tårnborgvej. 


I løbet af juni måned vil entreprenøren Østergaard opstille en meget stor boremaskine, som kan styre de to store rør igennem to stk. 800 mm foringsrør. Arbejdet er lidt af en specielopgave, som ved licitationen blev vundet af hovedentreprenør Zahco-Lind. 


Under arbejdet vil der løbende blive pumpet flydende bentonit ned i hullet for at smøre det, så vi kan trække røret igennem. Det er sin sag at trække et 225 m langt stålrør svejst i ét stykke igennem uden stop. Undervejs vil byggepladsen optage parkeringspladser, men der er fortsat en del pladser tilbage i området. Der må også forventes støj fra store dieselmotorer som benyttes under arbejdet.


Til gengæld tror vi, at mange vil komme for at se det meget specielle projekt under udførelsen, og det bliver sikkert lidt af et tilløbsstykke når rørene skal trækkes igennem.


Undervejs bores der ca. 20 m under terræn, og vi skal krydse både vandledninger, højspænding som de store hovedfiberkabler på vejen.


Det er planen, at arbejdet med boringen kan afsluttes i august, hvorefter der forestår gravearbejde hele vejen imellem det nye værk og den eksisterende varmecentral på Gasværksvej.


Fra opførelsen ved broen, skal ledningen ligge lige inden for Korsør havns areal, og vil på denne måde ikke genere trafikken på Tårnborgvej. Ligeledes vil vi trække ledningen igennem Korsør bypark – det tidligere baneterræn – så vi på denne måde opnår et projekt som i langt mindre grad generer trafikken ift. det oprindeligt planlagte.


Endelig vil vi tilslutte BoligKorsørs afdelinger på Motalavej samt Fasanhaven på Halskovvej.

Projektet vil i sin helhed vare over et år og skal afsluttes, inden fjernvarmeværket idriftsættes i efteråret 2018. Projektet i sin helhed er til stor gavn for både nye og eksisterende fjernvarmekunder, idet vi sikrer en bedre og mere stabil og robust drift med to værker og opnår større sikkerhed imod prisstigninger. Endelig vil projektet spare miljøet for store mængder CO2 da vi fortrænger fossile brændsler med det nye værk.

Hent en anden nyhed:
06-06-2017
Vi er IKKE gået sammen med andre el-leverandører
Billede stort:
Vi er IKKE gået sammen med andre el-leverandører
Nyhedstekst

Vores kunder oplever i øjeblikket, at de bliver kontaktet telefonisk af andre el-leverandører, som påstår, at de er gået sammen med os, og derfor gerne vil sælge deres produkter til vores kunder. Men vi er ikke gået sammen med andre, så det de påstår passer ganske enkelt ikke. 


El-selskaber må i øvrigt ikke kontakte andre selskabers kunder, hvis ikke kunden forinden har givet tilsagn. Det er ganske enkelt ulovligt. Hvis du oplever at blive kontaktet på den måde, vil vi derfor meget gerne høre fra dig på 5836 2500. 


SK Forsyning

Hent en anden nyhed:
Flere nyheder - klik her
NyhedsbilledeLink Forside

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Du er her >
Til toppen