Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Vi skifter el-master på Dyrehovedgårds Allé i Korsør
Billede stort:
Vi skifter el-master på Dyrehovedgårds Allé i Korsør
Nyhedstekst

Vi skifter de gamle gadelamper ud med nye LED-lamper på Dyrehovedgårds Allé, og derfor skal der sættes nye master. Vi starter på opgaven onsdag den 13. november på strækningen mellem Christians Gave til Egersundsvej. 


Det betyder, at der i en periode på ca. 14 dage kun vil være lys i hver anden lampe, og derfor vil der være mindre lys i gadebilledet. Man skal forvente en smule larm fra maskinerne, og i områderne omkring masterne bliver der opsat hegn, så det kan være at der visse steder ikke er så meget plads på fortovet.


Vi beklager de gener, det måtte give, men til gengæld kommer der nye strømsparende armaturer, som giver et godt lys.

VisLesMere:
12. november 2019
Glænø Kalv & Ko fik Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris
Billede stort:
Glænø Kalv & Ko fik Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris
Nyhedstekst

Glænø Kalv & Ko løber med Sydbank og SK Forsynings Klima- og miljøpris

Fredag aften løb den femte udgave af Erhvervs Awards løbet af stablen på Gardehusarkasernen ved Slagelse. Sydbank og SK Forsyning har i år uddelt Klima- og Miljøprisen for første gang.


Der har været skarp konkurrence blandt de nominerede, som var Stop Spild Lokalt, Glænø Kalv & Ko og HJ Huse - alle tre lokale fyrtårne, der hver dag gør en indsats for vores miljø.

Det blev Glænø Kalv & Ko, der løb af med Klima- og Miljøprisen. Det er en virksomhed, der i en sjælden grad lægger helhedsforståelse til grund i sin produktion og i sit klima og miljøsyn.


Glænø Kalv & Ko er en åben virksomhed, der værner om vor fælles natur – fører sit klimaregnskab konsekvent, og derigennem dokumenterer et stærkt begrænset co2-udslip i forhold til konventionel produktion. Endelig gør Glænø Kalv & Ko en helt særlig indsats for at være åben om og udbrede kendskabet til en klima- og miljørigtig produktion til sine omgivelser – og dette ikke af kommercielle grunde.


De synlige beviser på hæderen består af et klimamaleri udført af lokale Estrid Eriksen, et egetræ, der jo i sig selv er et grønt bevis, som vil bidrage til nedbringelsen af CO2-udslippet i mange, mange år samt et velfortjent diplom.

Til lykke til Glænø Kalv & Ko

VisLesMere:
11. november 2019
SK Forsyning tager pulsen på kundetilfredsheden for femte gang
Billede stort:
SK Forsyning tager pulsen på kundetilfredsheden for femte gang
Nyhedstekst

SK Forsyning spørger kunderne – og lytter til deres svar. For femte gang siden 2012 måler SK Forsyning kundetilfredsheden. Resultaterne vil blive brugt til at finde ud af, hvor der skal sættes ind for at gøre kunderne endnu mere tilfredse. I disse dage lander invitation til at deltage hos et repræsentativt udsnit af kunderne.


I SK Forsyning ved vi, hvordan man producerer god og miljøvenlig energi. Vi ved også en masse om, hvordan vi renser spildevand og sørger for leverance af vand, strøm, fjernvarme og gas til kunderne. Men den faglige viden og ekspertise er kun halvdelen af vejen til succes. Resten består af viden om, hvordan kunderne oplever vores service. Og virksomheden vil rigtig gerne vide, hvad kunderne oplever.


SK Forsyning ønsker høj kundetilfredshed – derfor lytter vi til vores kunder

”Derfor får vi i SK Forsyning nu for femte gang siden 2012 undersøgt kundetilfredsheden blandt et repræsentativt udsnit af vores kunder. Mellem undersøgelserne arbejder vi på forskellige tiltag, som gerne skulle gøre kunderne endnu mere tilfredse med vores indsats”, siger adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”I denne uge er et repræsentativt antal kunder blevet inviteret til at deltage i en ny kundetilfredshedsundersøgelse”.


Besvarelsen er naturligvis anonym
Undersøgelsen foretages af et analysebureau på SK Forsynings vegne, og besvarelsen er naturligvis anonym. I SK Forsyning er håbet, at alle, der har modtaget en invitation til at deltage i undersøgelsen, vil gøre brug af deres mulighed for at komme med feedback ved at besvare spørgeskemaet. Jo bedre kendskab virksomheden har til kunderne, deres holdninger og behov, desto bedre service kan man yde. Sidste frist for at deltage i undersøgelsen er 26. november. Herefter bliver resultaterne analyseret og munder ud i en rapport.


Resultatet offentliggøres i det nye år
”Der er jo mange ting, vi gerne vil vide, når det gælder kundernes oplevelse af SK Forsyning. Vi vil blandt andet gerne vide, hvor godt kunderne kender SK Forsyning, hvordan kunderne oplever dialogen med os, hvordan kunderne oplever vores gravearbejder, hvordan kunderne oplever vores serviceniveau, hvordan kunderne har oplevet at få skiftet deres målere til fjernaflæste, og hvordan vi kommunikerer vores arbejde ud – også når det ind imellem medfører gener i forbindelse med udførelsen. Derfor ser jeg også frem til, at vi i det nye år kan fortælle, hvordan kundetilfredsheden har bevæget sig”, afslutter Henrik Birch.

VisLesMere:
05. november 2019
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Billede stort:
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Nyhedstekst

I disse dage har vi indledt et større graveprojekt ved stationen i Slagelse. Vi har gravet to kæmpe huller, som skal bruges som start og slut for en boring, der fører under skinnerne. Baggrunden er, at Banedanmark og DSB til næste år går i gang med at forberede Slagelse Station til, at der kan køre højhastighedstog på strækningen. De flytter skinnerne ned i et lavere niveau, og da vi har både vand- og kloakledninger liggende skal de graves dybere ned.


I denne uge er der blev støbt i de store huller og de øvrige forberedelser til underboringen vil ske i de kommende uger. I løbet af uge 49 borer vi huller til vores ledninger. Det burde ikke som sådan give gener for de rejsende, om end hastigheden gennem stationen sænkes en smule mens arbejdet står på.


PA090137


PA090138VisLesMere:
09. oktober 2019
Forbrugsåret ændrer sig for kunder i SK Forsynings område
Billede stort:
Forbrugsåret ændrer sig for kunder i SK Forsynings område
Nyhedstekst

Alle vores kunder overgår til fjernaflæste målere. I samme forbindelse ændrer vi forbrugsåret, sådan

at det fra 2020 kommer til at følge kalenderåret.


For dig som kunde betyder det, at du én gang vil blive afregnet for en periode på 14 måneder:
(01/11-2018 til 31/12-2019) i stedet for 12 måneder, som du plejer.

Herefter vil forbrugsåret følge kalenderåret:

  • Den aconto du modtager i oktober - til betaling i november - vil derfor være aconto for 2 måneder (november og december) i stedet for 3 måneder
  • Der udsendes IKKE aflæsningskort til de kunder, som har fået skiftet måler
  • Der ændres ikke på de nuværende betalingstidspunkter

Modtager du vand fra et privat vandværk, er du IKKE berørt af ovenstående ændring. Der er dog følgende undtagelser, for hvis du modtager du vand fra Bisserup Vandværk, ER du berørt af ovenstående ændring læs mere på www.bisserupvand.dk

Modtager du vand fra Agersø Vandværk, ER du berørt af ovenstående ændring læs mere på www.agersovand.dk


Månedsafregnede kunder fortsætter med at være månedsafregnet

VisLesMere:
26. august 2019
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Billede stort:
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Nyhedstekst

Vi skal skifte fjernvarme- og kloakrør på Valbyvej, og derfor er en del af Valbyvej fra søndag aften den 12. maj spærret totalt for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto – i alt omkring 100 meter. Gående og cyklister kan stadig passere.

Vi har i den sidste tid besøgt virksomhederne - blandt andet Fakta, HK og Netto - som bliver direkte berørt af vejarbejdet. Vi gør alt, hvad vi kan for at genere mindst muligt under arbejdet og for at arbejdet kan udføres så gnidningsfrit som muligt

Årsagen til udskiftningen er, at de eksisterende fjernvarme- og kloakrør både er for små og for gamle. For begge type gælder, at de nye rør bliver større og dermed mere effektive. Når det gælder kloakkerne, tager vi også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden på grund af klilmaforandringer.


Vi har desværre ikke mulighed for at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede. Derfor vil det være praktisk umuligt at komme til for arbejderne samtidig, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig. Der er altså en mening med, at vi er nødt til at grave to gange – selv om det set udefra kan virke mærkeligt.


Arbejdet vil vare i godt et år, og det er fordi, der skal graves i flere etaper – og i så stort et gravearbejder, er man også nødt til at afsætte tid til uforudsete forhindringer – vejr og vind og så det, at der kan ligge noget i vejen, når man først har åbnet for at skifte rørene.


Der fortsat vil være indkørsel til både Kierulffsvej og Fakta, men kun fra den nordlige del af Valbyvej. Omkring Netto-butikken er det fortsat muligt at benytte den normale indkørsel og bagvejen. Når de første omkring 100 meter er lavet, kommer der midlertidig asfalt pa vejen - og så rykker vejarbejdet 100 meter længere mod nord, hvorfor denne del af vejen så vil blive spærret af. Når det sker vil den sydlige del bliver genåbnet.


Vi beklager naturligvis det besvær, der kommer ud af gravearbejdet, og gør al hvad vi kan for at virksomheder, borgere og trafikanter bliver generet mindst muligt.


Valbyvej2A

VisLesMere:
13. maj 2019
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen