Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
skforsyning-logo
Roterende nyhed Overskrift:

Aflæs vandmåleren i sommerhuset

Nyhedslink Rotator:
Aflæs vandmåleren i sommerhuset
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?

Nyheder

28-07-2017
Lukket for vand på Sønderås i Slagelse
Billede stort:
Lukket for vand på Sønderås i Slagelse
Nyhedstekst

I forbindelse med ledningsarbejde på Sønderås i Slagelse, vil der være lukket for vandforsyningen, fredag den 28/07/17 fra kl. 09:20 til ca. kl. 11:00. Det gælder for følgende veje: Sønderås 3-19, 4-16, Klosterbanken 15. 

Vi beklager den ulejlighed det måtte medføre


SK Forsyning

Hent en anden nyhed:
27-07-2017
Nu trækker vi det gigantiske fjernvarmerør under havnen i Korsør
Billede stort:
Nu trækker vi det gigantiske fjernvarmerør under havnen i Korsør
Nyhedstekst

SK Forsyning er i gang med at trække et gigantisk fjernvarmerør under havnen i Korsør. Der kommer fjernvarme på Halskov og der bliver etableret et nyt fjernvarmeværk i Korsør Energipark. Det eksisterende net i Korsør skal forbindes med det nye fjernvarmenet i Halskov. Derfor skal ledningerne passere under havnen. 


I dag er SK Forsyning begyndt på at trække det ene foringsrør, der skal rumme til fjernvarmerøret under havnen i Korsør. Røret er gigantisk, men her bliver det langsomt men sikkert trukket ned i vandet og over på den anden side af Korsør Havn.

Hent en anden nyhed:
25-07-2017
Unormalt højt vandforbrug
Billede stort:
Unormalt højt vandforbrug
Nyhedstekst

Vi oplever pt. et unormalt højt vandforbrug i området omkring Lilleøvej og Møllevangen i Korsør. 


Det høje forbrug kunne tyde på et vandbrud. Vi er i området for at se, om der er brud på vores del af ledningsnettet, men vi vil gerne opfordre til, at du kigger efter i din ejendom for at sikre, at det ikke er hos dig, der er et brud. 


Opdager du vandbruddet, må du meget gerne kontakte os på 58362572. 

Hent en anden nyhed:
24-07-2017
Lukkedage i kundecentret
Billede stort:
Lukkedage i kundecentret
Nyhedstekst

Kundecentret holder lukket for personlig og telefonisk betjening:

  • Onsdag den 26. juli fra kl. 12
  • Tirsdag den 1. august fra kl. 12:30

I akutte tilfælde er vagttelefonen naturligvis åben på tlf: 5836 2500

Hent en anden nyhed:
28-06-2017
SK Forsyning – flot resultat i kundetilfredshedsmåling
Billede stort:
SK Forsyning – flot resultat i kundetilfredshedsmåling
Nyhedstekst

SK Forsyning har for fjerde gang siden 2012 målt kundetilfredsheden. Resultaterne er flotte. Der er naturligvis et par steder, hvor SK Forsyning kan gøre det endnu bedre, og det vil der blive arbejdet på i det kommende år.

Der blev sendt spørgeskema til mere end 2000 kunder. Der blev stillet spørgsmål i 9 forskellige kategorier. Svarskalaen går fra 1-7, hvor 7 er meget tilfredsstillende og 1 er meget utilfredsstillende. Svar, der ligger mellem 5,1 og 6, er tilfredsstillende. 

Den samlede tilfredshed ligger over gennemsnittet
Der er 6 af de 9 spørgsmålskategorier, som ligger over benchmark, 2 af 9, som ligger på benchmark og 1 af 9, der ligger under.

På spørgsmålet om tilfredsheden alt i alt får SK Forsyning en score på 6,0, hvor benchmark i fht resten af forsyningsbranchen ligger på 5,8. ”Det er vi utroligt glade for”, siger adm. direktør Henrik Birch og fortsætter: ”Det er dejligt at sidde for bordenden i en virksomhed, som kunderne er grundlæggende tilfredse med. Det betyder meget for mig".  


Også formand for bestyrelsen Ole Drost er tilfreds med resultatet: ”Det glæder mig, at vi stadig ligger i front, når det gælder tilfredsheden. SK Forsyning har haft mange gravearbejder. Derfor har vi da været særligt nysgerrige på, hvad kunderne har oplevet i den forbindelse”, siger Ole Drost og fortsætter: ”Vi må bare erkende, at kunderne er blevet generet i forbindelse med større gravearbejder. Og selv om arbejderne er til gavn for forsyningssikkerheden, så kan vi se af tilfredshedsmålingen, at vi skal blive endnu bedre til at kommunikere om graveprojekterne”.

Kendskabet til SK Forsyning kunne være højere, idet virksomheden har fået en score på 4,8 – og altså ikke helt tilfredsstillende. Dog ligger benchmark på 4,5. ”Kendskabet til vores virksomhed ligger trods alt over benchmark”, siger næstformand for bestyrelsen Bodil Knudsen og fortsætter: ”Der er ellers gjort en større indsats på den kommunikative del siden sidste måling – blandt andet med en ny hjemmeside, men den bærer jo ikke hele indsatsen. Vi har imidlertid nye tiltag på vej, og inden ret længe får SK Forsyning en profil på Facebook, som vi venter os meget af”.


Konklusionen på tilfredshedsmålingen er, at der skal skrues endnu mere op for informationsindsatsen, sådan at kunderne oplever, at de kan følge med i projekter og tiltag fra SK Forsyning. Også i de kommende år kommer der en række projekter, som vil få betydning for kunderne – blandt andet skal der installeres fjernaflæste målere, og det betyder, at der kommer en tættere kontakt til alle kunderne.


For yderligere oplysninger kontakt:
Adm. direktør i SK Forsyning: Henrik Birch på tlf: 5836 2519


Hent en anden nyhed:
09-06-2017
Kæmpe boremaskine forbinder Korsør og Halskov
Billede stort:
Kæmpe boremaskine forbinder Korsør og Halskov
Nyhedstekst

I forbindelse med udbygningen af fjernvarme i Halskov etableres som bekendt et nyt fjernvarmeværk i Korsør Energipark. Det betyder, at det eksisterende net i Korsør skal forbindes med det nye fjernvarmenet i Halskov. Derfor skal ledningerne passere under havnen. Efter en del forundersøgelser, blev ledningerne flyttet fra den oprindelige placering under Korsør Nor til en ny placering under havnen.


Forundersøgelser viste, at der i Noret var op til 10 m gytje (blød bund) som vanskeliggjorde lægning af nye ledninger. Projektet er derfor endt op i en løsning, som går fra Casper Brands plads ved Havnearkaderne til stien langs Tårnborgvej. 


I løbet af juni måned vil entreprenøren Østergaard opstille en meget stor boremaskine, som kan styre de to store rør igennem to stk. 800 mm foringsrør. Arbejdet er lidt af en specielopgave, som ved licitationen blev vundet af hovedentreprenør Zahco-Lind. 


Under arbejdet vil der løbende blive pumpet flydende bentonit ned i hullet for at smøre det, så vi kan trække røret igennem. Det er sin sag at trække et 225 m langt stålrør svejst i ét stykke igennem uden stop. Undervejs vil byggepladsen optage parkeringspladser, men der er fortsat en del pladser tilbage i området. Der må også forventes støj fra store dieselmotorer som benyttes under arbejdet.


Til gengæld tror vi, at mange vil komme for at se det meget specielle projekt under udførelsen, og det bliver sikkert lidt af et tilløbsstykke når rørene skal trækkes igennem.


Undervejs bores der ca. 20 m under terræn, og vi skal krydse både vandledninger, højspænding som de store hovedfiberkabler på vejen.


Det er planen, at arbejdet med boringen kan afsluttes i august, hvorefter der forestår gravearbejde hele vejen imellem det nye værk og den eksisterende varmecentral på Gasværksvej.


Fra opførelsen ved broen, skal ledningen ligge lige inden for Korsør havns areal, og vil på denne måde ikke genere trafikken på Tårnborgvej. Ligeledes vil vi trække ledningen igennem Korsør bypark – det tidligere baneterræn – så vi på denne måde opnår et projekt som i langt mindre grad generer trafikken ift. det oprindeligt planlagte.


Endelig vil vi tilslutte BoligKorsørs afdelinger på Motalavej samt Fasanhaven på Halskovvej.

Projektet vil i sin helhed vare over et år og skal afsluttes, inden fjernvarmeværket idriftsættes i efteråret 2018. Projektet i sin helhed er til stor gavn for både nye og eksisterende fjernvarmekunder, idet vi sikrer en bedre og mere stabil og robust drift med to værker og opnår større sikkerhed imod prisstigninger. Endelig vil projektet spare miljøet for store mængder CO2 da vi fortrænger fossile brændsler med det nye værk.

Hent en anden nyhed:
Flere nyheder - klik her
NyhedsbilledeLink Forside

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Du er her >
Til toppen