Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Billede stort:
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Nyhedstekst

I disse dage har vi indledt et større graveprojekt ved stationen i Slagelse. Vi har gravet to kæmpe huller, som skal bruges som start og slut for en boring, der fører under skinnerne. Baggrunden er, at Banedanmark og DSB til næste år går i gang med at forberede Slagelse Station til, at der kan køre højhastighedstog på strækningen. De flytter skinnerne ned i et lavere niveau, og da vi har både vand- og kloakledninger liggende skal de graves dybere ned.


I denne uge er der blev støbt i de store huller og de øvrige forberedelser til underboringen vil ske i de kommende uger. I løbet af uge 49 borer vi huller til vores ledninger. Det burde ikke som sådan give gener for de rejsende, om end hastigheden gennem stationen sænkes en smule mens arbejdet står på.


PA090137


PA090138VisLesMere:
09. oktober 2019
Undskyld, vi praler men vi er altså ret stolte...
Billede stort:
Undskyld, vi praler men vi er altså ret stolte...
Nyhedstekst

...for i fredags vandt vi prisen "Bygningspræmiering 2019"

Det var Adm. direktør Henrik Birch, Direktør Jan Østerskov og bestyrelsesformand Flemming Erichsen, der fik overrakt prisen i forbindelse med Sankt Michaels Nat. Prisuddelingen foregik i Sydbank. Vi fik prisen for vores nye biomassefyrede varmeværk, der blev indviet i februar i år.


Fagdommernes begrundelse for valget af præmierede byggerier
Bedømmelseskomitéen har gennemgået og diskuteret de indkomne forslag til bygningspræmiering i 2019. En række bygninger blev udvalgt og besøgt af bedømmelseskomiteen den 11. september 2019. Der ses i år et højt niveau i de udvalgte byggerier, hvad angår både bygningernes placering i landskabet, deres materialevalg og detaljering. Bedømmelseskomitéen har med stor interesse bemærket, at der mellem de besøgte byggerier er eksempler på fint bearbejdede rum til fællesskaber, gode eksempler på bevarelse af vores kulturarv, samt huse til nye energiformer.


Der blev uddelt ikke mindre end 3 priser, og herudover blev 1 byggeri tildelt en særlig rosende omtale. En enig bedømmelseskomité har valgt at præmiere to nybyggerier for – på hver deres måde – at vise smuk og nyskabende arkitektur. Bedømmelseskomitéen har også valgt at præmiere en renovering af et eksisterende hus for på eksemplarisk vis at vise, hvad en målrettet og nænsom istandsættelse kan gøre for en nedrivningstruet bygning. Særlig rosende omtale gives til et projekt, der både er et eksempel på, hvad der kan ske, når engagerede ildsjæle tager fat og på bevarelse af et særligt historisk miljø.


De præmierede byggerier 2019 er:

  • Rækkehusbebyggelsen Engdraget i Slagelse
  • Halsskov Varmeværk på Energivej i Korsør
  • Det renoverede byhus, Bisserup Byvej 24 i Bisserup

Særlig rosende omtale gives til:

  • Renoveringen af Agersø Værft på Agersø

Halsskov Varmeværk i Korsør: Halsskov Varmeværk er et nyopført varmeværk, der producerer biomassebaseret varme. Varmeværket præmieres for den omhu, hvormed anlægget er tilpasset stedet, både hvad angår udformning og materialer. Anlægget har en stor synlighed med især to markante volumener i landskabet: Siloen og maskinhuset. Den høje, cylinderformede silo tegner et præcist volumen, der er nemt at aflæse som et punkt i landskabet. Det store maskinhus underdeles i mindre enheder og pakkes ind i en sammenhængende lamelfacade af naturtræ. Maskinhuset har med sin form og materiale et udtryk, der på smuk vis tilpasser sig omgivelserne. Set på afstand opleves anlægget som en harmonisk del af landskabet og tæt på ses enkle og smukke materialer med fine detaljer. Byggeriet stræber mod en optimering af produktionsprocesserne og formidler disse i smukke, pædagogiske og gode arbejdsrum. Energibyggeri er en vigtig del af det moderne samfund, og Halsskov Varmeværk viser her en høj standard.

VisLesMere:
30. september 2019
Forbrugsåret ændrer sig for kunder i SK Forsynings område
Billede stort:
Forbrugsåret ændrer sig for kunder i SK Forsynings område
Nyhedstekst

Alle vores kunder overgår til fjernaflæste målere. I samme forbindelse ændrer vi forbrugsåret, sådan

at det fra 2020 kommer til at følge kalenderåret.


For dig som kunde betyder det, at du én gang vil blive afregnet for en periode på 14 måneder:
(01/11-2018 til 31/12-2019) i stedet for 12 måneder, som du plejer.

Herefter vil forbrugsåret følge kalenderåret:

  • Den aconto du modtager i oktober - til betaling i november - vil derfor være aconto for 2 måneder (november og december) i stedet for 3 måneder
  • Der udsendes IKKE aflæsningskort til de kunder, som har fået skiftet måler
  • Der ændres ikke på de nuværende betalingstidspunkter

Modtager du vand fra et privat vandværk, er du IKKE berørt af ovenstående ændring. Der er dog følgende undtagelser, for hvis du modtager du vand fra Bisserup Vandværk, ER du berørt af ovenstående ændring læs mere på www.bisserupvand.dk

Modtager du vand fra Agersø Vandværk, ER du berørt af ovenstående ændring læs mere på www.agersovand.dk


Månedsafregnede kunder fortsætter med at være månedsafregnet

VisLesMere:
26. august 2019
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Billede stort:
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Nyhedstekst

Vi skal skifte fjernvarme- og kloakrør på Valbyvej, og derfor er en del af Valbyvej fra søndag aften den 12. maj spærret totalt for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto – i alt omkring 100 meter. Gående og cyklister kan stadig passere.

Vi har i den sidste tid besøgt virksomhederne - blandt andet Fakta, HK og Netto - som bliver direkte berørt af vejarbejdet. Vi gør alt, hvad vi kan for at genere mindst muligt under arbejdet og for at arbejdet kan udføres så gnidningsfrit som muligt

Årsagen til udskiftningen er, at de eksisterende fjernvarme- og kloakrør både er for små og for gamle. For begge type gælder, at de nye rør bliver større og dermed mere effektive. Når det gælder kloakkerne, tager vi også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden på grund af klilmaforandringer.


Vi har desværre ikke mulighed for at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede. Derfor vil det være praktisk umuligt at komme til for arbejderne samtidig, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig. Der er altså en mening med, at vi er nødt til at grave to gange – selv om det set udefra kan virke mærkeligt.


Arbejdet vil vare i godt et år, og det er fordi, der skal graves i flere etaper – og i så stort et gravearbejder, er man også nødt til at afsætte tid til uforudsete forhindringer – vejr og vind og så det, at der kan ligge noget i vejen, når man først har åbnet for at skifte rørene.


Der fortsat vil være indkørsel til både Kierulffsvej og Fakta, men kun fra den nordlige del af Valbyvej. Omkring Netto-butikken er det fortsat muligt at benytte den normale indkørsel og bagvejen. Når de første omkring 100 meter er lavet, kommer der midlertidig asfalt pa vejen - og så rykker vejarbejdet 100 meter længere mod nord, hvorfor denne del af vejen så vil blive spærret af. Når det sker vil den sydlige del bliver genåbnet.


Vi beklager naturligvis det besvær, der kommer ud af gravearbejdet, og gør al hvad vi kan for at virksomheder, borgere og trafikanter bliver generet mindst muligt.


Valbyvej2A

VisLesMere:
13. maj 2019
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen