Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Vi overvåger fjernvarmenettet med droner
Billede stort:
Vi overvåger fjernvarmenettet med droner
Nyhedstekst

Vi er i øjeblikket i gang med at termografere vores fjernvarmenet i Korsør for at tjekke vandtabet i nettet. Derfor vil man kunne opleve, at der flyver droner rundt for at tjekke fjernvarmenettets tilstand.


Før i tiden kørte vi årligt rundt i biler for at løse den samme opgave, men når man termograferer fra en bil, får man ikke hele nettet med – alt det net, der ligger i marker og på private grunde kan man ikke ”spore” på den måde. Det kan man, når man har en drone til at overflyve nettet, så det er en smart og effektiv løsning.


I SK Forsyning har vi som udgangspunkt et meget lille vandtab – i størrelsesorden 20-40 kubikmeter om måneden. Andre steder i landet ses op til 5 gange mere. Vi er meget spændte på at se, om vi finder noget uventet, men vi forventer det ikke. 

VisLesMere:
03. december 2019
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Billede stort:
SK Forsyning er i gang med underboring under Stormbroen i Slagelse
Nyhedstekst

Underboringen under jernbanen er nødvendig på grund af renoveringsarbejde på Slagelse station. En ganske lille ændring af skinnerne betyder, at den nye banenorm ikke kan overholdes, og derfor skal SK Forsyning sænke hovedkloakken som ligger under skinnerne. Når vi som forsyning har ledninger i offentlig vej – eller under offentlige skinner ligger vores ledninger på vilkår, som betyder, at vi altid skal vige for forandringer krævet af ejeren, i dette tilfælde BaneDanmark. Det er derfor SK Spildevand som skal afholde omkostningerne ved arbejdet.

Når vi så er i gang, benytter vi lejligheden til at adskille regnvand og spildevand for underføringen. Det betyder, at når vi i fremtiden kommer og separatkloakerer de gamle oplande i Slagelse øst, så er ledningen under banen forberedt. Vi har derfor bla. lavet en aftale med Slagelse Boligselskab om at krydse grunden ved det planlagte domicilbyggeri på Jernbanegade for at fange en af de gamle ledninger. Her har vi kunnet lave en boring under Jernbanegade i stedet for at grave igennem en vanskelig hovedfærdselsåre.

Efter nytår planlægges kloakarbejde fra Sdr. stationsvej til Østerbro. Et stort område ved Schweitzerpladsen er i dag separeret, men løber sammen i en fællesledning ved Sdr. Stationsvej. Vi vil derfor adskille tingene således, at der herefter er separeret frem til Ndr. Stationsvej.

Når vi borer en tunnel på 1,6 m under jernbanen, er der utrolig mange forhold, der skal tages højde for: Eksisterende hovedvandledning og andre ledninger skal flyttes og omlægges. Vi skal samtidig passe på, at Stormbroen ikke skrider. Skinnerne må ikke sætte sig, og der er i det hele taget rigtig mange sikkerhedsmæssige forhold, der skal tages højde for.


Arbejdet udføres som døgnarbejde, da det er dyrt at have en tunnelbore maskine i drift, og samtidig har vi et tidsmæssige vindue, som betyder, at vi må bore i en periode, der begrænset til én uge.Der ligger derfor flere års planlægning forud for netop denne helt kritiske uge.

Oprindeligt var det meningen, at arbejdet skulle udføres som gravet arbejde, men det ville have betydet en 6 døgns totalspærring. Efter planlægning og dialog med DSB har vi fundet den alternative løsning, som ikke generer DSB’s passagerer. I vores aftale med DSB har vi forhandlet en omkostningsneutral løsning for SK Forsyning, så det er en ren win-win situation.


Og så får vi lov til at lave et spændende projekt med en minitunnelering under banen. Dem er der ikke så mange af, så det er et fagligt set meget spændende projekt.


Boringen er som sagt færdigt i denne uge, men herefter udestår en masse arbejde med bygværker og tilstødende ledninger. Vi vil samlet set arbejde i området frem til 1. april afhængigt af vinteren.


PC020045

PC020048

VisLesMere:
02. december 2019
Sdr. Stationsvej spærret for gennemkørsel
Billede stort:
Sdr. Stationsvej spærret for gennemkørsel
Nyhedstekst

Afspærring for gennemkørsel af Sdr. Stationsvej ifm byggeriet af det nye Campus


I forbindelse med opførelsen af det nye Campus på Sdr. Stationsvej skal SK Forsyning have etableret nye stikledninger for el, fjernvarme og vand til byggeriet.


Hovedforsyningsledningerne er placeret i kørebanen og fortovet på Sdr. Stationsvej, og det er derfor nødvendigt at spærre for gennemkørsel på Sdr. Stationsvej for at få etableret stikledningerne til byggeriet.


På byggeriet vil der være montage af betonelementer fra Sdr. Stationsvej med mobilkran. Montagearbejdet vil strække sig frem til midten af februar måned i 2020, hvor montagen af bygningselementer forventes færdig.


Afspærringen af Sdr. Stationsvej vil vare fra uge 49 i 2019 til midten af februar 2020.

Hvad betyder det for dig?

  • Sdr Stationsvej vil være spærret for gennemkørsel for almindelig og tung trafik i det markerede område nedenfor, dog vil personalekørsel til Lægehuset via Sdr. Stationsvej være tilladt
  • Patientkørsel til og fra Lægehuset skal foregå via Løvegade
  • Der opretholdes passage for fodgængere og cyklister

Såfremt, du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner:

Vedr. opgravning i Sdr. Stationsvej: Hans Post, SK Forsyning, tlf.nr.: 2346 7072, e-mail: hpo@skforsyning.dk

Vedr. byggeriet: Paw Mølgaard, C.C. Contractor, tlf.nr.: 2155 7578, e-mail: paw@cc-contractor.dk

Vi beklager de gener, som byggeriet og anlægsarbejdet måtte medføre.


Det er nedenstående strækning, der bliver spærret:

Afsaerring sdr Stationsvej 2019

VisLesMere:
19. november 2019
Vi skifter el-master på Dyrehovedgårds Allé i Korsør
Billede stort:
Vi skifter el-master på Dyrehovedgårds Allé i Korsør
Nyhedstekst

Vi skifter de gamle gadelamper ud med nye LED-lamper på Dyrehovedgårds Allé, og derfor skal der sættes nye master. Vi starter på opgaven onsdag den 13. november på strækningen mellem Christians Gave til Egersundsvej. 


Det betyder, at der i en periode på ca. 14 dage kun vil være lys i hver anden lampe, og derfor vil der være mindre lys i gadebilledet. Man skal forvente en smule larm fra maskinerne, og i områderne omkring masterne bliver der opsat hegn, så det kan være at der visse steder ikke er så meget plads på fortovet.


Vi beklager de gener, det måtte give, men til gengæld kommer der nye strømsparende armaturer, som giver et godt lys.

VisLesMere:
12. november 2019
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Billede stort:
Hvorfor er vi ved at grave os ind under stationen i Slagelse?
Nyhedstekst

I disse dage har vi indledt et større graveprojekt ved stationen i Slagelse. Vi har gravet to kæmpe huller, som skal bruges som start og slut for en boring, der fører under skinnerne. Baggrunden er, at Banedanmark og DSB til næste år går i gang med at forberede Slagelse Station til, at der kan køre højhastighedstog på strækningen. De flytter skinnerne ned i et lavere niveau, og da vi har både vand- og kloakledninger liggende skal de graves dybere ned.


I denne uge er der blev støbt i de store huller og de øvrige forberedelser til underboringen vil ske i de kommende uger. I løbet af uge 49 borer vi huller til vores ledninger. Det burde ikke som sådan give gener for de rejsende, om end hastigheden gennem stationen sænkes en smule mens arbejdet står på.


PA090137


PA090138VisLesMere:
09. oktober 2019
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Billede stort:
Udskiftning af fjernvarme- og kloakrør betyder lukning af Valbyvej i et års tid
Nyhedstekst

Vi skal skifte fjernvarme- og kloakrør på Valbyvej, og derfor er en del af Valbyvej fra søndag aften den 12. maj spærret totalt for al biltrafik - i første omgang i et par uger. Vejen bliver spærret fra Kierulffsvej til indkørslen til Netto – i alt omkring 100 meter. Gående og cyklister kan stadig passere.

Vi har i den sidste tid besøgt virksomhederne - blandt andet Fakta, HK og Netto - som bliver direkte berørt af vejarbejdet. Vi gør alt, hvad vi kan for at genere mindst muligt under arbejdet og for at arbejdet kan udføres så gnidningsfrit som muligt

Årsagen til udskiftningen er, at de eksisterende fjernvarme- og kloakrør både er for små og for gamle. For begge type gælder, at de nye rør bliver større og dermed mere effektive. Når det gælder kloakkerne, tager vi også højde for prognoserne om en større mængde regnvand i fremtiden på grund af klilmaforandringer.


Vi har desværre ikke mulighed for at skifte de forskellige typer rør samtidig. Det skyldes, at fjernvarmerørene ligger i halvanden meters dybde, mens kloakkerne ligger omkring fem meter nede. Derfor vil det være praktisk umuligt at komme til for arbejderne samtidig, så derfor er vi nødt til at tage hver type rør for sig. Der er altså en mening med, at vi er nødt til at grave to gange – selv om det set udefra kan virke mærkeligt.


Arbejdet vil vare i godt et år, og det er fordi, der skal graves i flere etaper – og i så stort et gravearbejder, er man også nødt til at afsætte tid til uforudsete forhindringer – vejr og vind og så det, at der kan ligge noget i vejen, når man først har åbnet for at skifte rørene.


Der fortsat vil være indkørsel til både Kierulffsvej og Fakta, men kun fra den nordlige del af Valbyvej. Omkring Netto-butikken er det fortsat muligt at benytte den normale indkørsel og bagvejen. Når de første omkring 100 meter er lavet, kommer der midlertidig asfalt pa vejen - og så rykker vejarbejdet 100 meter længere mod nord, hvorfor denne del af vejen så vil blive spærret af. Når det sker vil den sydlige del bliver genåbnet.


Vi beklager naturligvis det besvær, der kommer ud af gravearbejdet, og gør al hvad vi kan for at virksomheder, borgere og trafikanter bliver generet mindst muligt.


Valbyvej2A

VisLesMere:
13. maj 2019
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen