Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
skforsyning-logo
Roterende nyhed Overskrift:

Nyt lys i Korsør

Nyhedslink Rotator:
Nyt lys i Korsør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?

Nyheder

23-04-2017
Kunderne er vilde med fjernvarme
Billede stort:
Kunderne er vilde med fjernvarme
Nyhedstekst

Ejerforeningen Byskovparken og SK Forsyning har fornyligt indgået aftale om konvertering fra gas til fjernvarme i starten af 2018. Bygningerne opvarmes i dag fra et mindre decentralt gasfyret kraftvarmeværk og naturgasfyrede kedler. 

”At fortsætte med den nuværende løsning ville betyde, at der skulle investeres i renovering af produktionsanlæggene samt i udskiftning af mange af vores interne ledninger, da de er udtjente. Det slipper vi for ved at overgå til fjernvarme, og samtidig yder vi vores bidrag til at reducere CO2-udslippet. Så vi glæder os til fjernvarme udtaler Administrator Anders Pedersen fra Ejerforeningen Byskovparken.


 

I Slagelse produceres fjernvarmen i dag stort set uden anvendelse af fossile brændsler. Fjernvarme er således klimavenlig samtidig med, at den er økonomisk attraktiv. SK Forsyning har derfor i de senere år arbejdet på at sprede fjernvarmeforsyningen til et meget større geografisk område, således at flere kan få glæde af fjernvarme. 


 

Tilbage i 2012 indledte SK Forsyning en dialog med en lang række af de storkunder herunder boligselskaber, som anvendte naturgas til opvarmning. Blandt disse var der stor interesse for fjernvarme, og der blev derfor igangsat en stor udvidelse af fjernvarmeforsyningen herunder etablering af et nyt CO2 neutralt produktionsanlæg ved Stop 39. 


 

”Aftalen med Byskovparken er en meget vigtig milepæl for dette projekt. Med underskriften af aftalen med Byskovparken er der opnået en tilslutningsprocent på dette projekt på, - ja 100 %. Og fjernvarmen i Slagelse er udvidet med 40 % siden 2010”, siger Ole Drost, der er formand for bestyrelsen i SK Forsyning og fortsætter: ”Jeg er meget tilfreds med den udvikling og med, at det kommer så mange af kommunens borgere til gavn”.


 

Fjernvarmeforsyningen er i gang med en ny stor udvidelse, som omfatter mange parcelhuse. Her er det lykkes at etablere nogle attraktive tilbud til kunderne bl.a. på veksler og VVS-arbejde. Og interessen for fjernvarme er enorm. Første etape er nu afsluttet, og knap 70% har valgt fjernvarme med det samme. Nu oplever vi, at der er områder, som i dag har naturgas, der kontakter SK Forsyning, fordi de ønsker fjernvarme. 


 

”Det er enormt positivt med den store opbakning, vi møder til vores projekt” siger Ole Drost og fortsætter: ”Udvidelsen af fjernvarmenettet har stor betydning for lokalområdet. Vi når i mål med at indfri Borgmesterpagten dvs. udslippet i vores lokalsamfund reduceres med mere end 20 % fra 2010 til 2020. Og så reduceres afhængigheden af naturgas bl.a. fra Rusland ligesom skabes en masse arbejdspladser i etableringsfasen men også bagefter, når de lokale leverandører skal levere flis og halm”.


 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Formand for bestyrelsen i SK Forsyning Ole Drost på tlf:29 79 70 91 

Teknisk direktør i SK Forsyning A/S Henrik Birch på tlf:21 71 04 28.

Administrator for Ejerforeningen Byskovparken på tlf:51 57 45 45 


 

 
Hent en anden nyhed:
20-03-2017
Kun 3 ting i dit lokum
Billede stort:
Kun 3 ting i dit lokum
Nyhedstekst

PRESSEMEDDELELSE

20. marts 2017
 

SK Forsyning rykker hver uge ud til pumpestop, fordi kunder har skyllet affald ud i toilettet. En ny kampagne skal fortælle borgerne i Slagelse Kommune og i resten af landet, at det kun er afføring, urin og papir, der må skylles ud. Kampagnen har fået titlen: ”Kun 3 ting i dit lokum!”, og den går i luften den 22. marts.
 

Kondomer, hygiejnebind, kattegrus, vatpinde og vådservietter. Det er blot nogle af de ting, som hr. og fru Danmark kan finde på at skylle ud i toilettet – alt sammen ting som burde være smidt ud i skraldespanden. Ud over, at man får ødelagt sit eget toilet, så giver disse uønskede genstande også kloaksystemet store problemer.


”Vi oplever desværre driftsstop flere gange om ugen på grund af disse såkaldte fremmedlegemer, der skylles ud i toilettet. Det koster mange penge og mandetimer, når vi skal rykke ud og rette op på skader”, siger Vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen og understreger: ”Hvis toiletterne ikke bruges som affaldsspande, kan disse udgifter holdes helt nede - og det vil i sidste ende komme forbrugerne til gode”.


Især er vådservietter og engangsklude problematiske, fordi de består af fibre, der ikke kan opløses af vand. Kludene ryger derfor videre i kloakken, hvor de blandes med olie- og sæberester og bliver til enorme fedtbjerge, der stopper kloakledninger og pumper til.


Vatpinde er også velkendte plageånder, fordi de kan gå igennem ristene på renseanlægget og derfor komme ind i maskineriet, hvor de skaber problemer. Dette er baggrunden for, at SK Forsyning har taget initiativ til kampagnen: ”Kun 3 ting i dit lokum”, der klart og tydeligt fortæller, hvad toilettet er beregnet til.


Det rene lort, pis og papir
Kampagnen er landsdækkende. I reklamer på TV2 samt korte videoer på de sociale medier vil den på en humoristisk facon fortælle danskerne, at det kun er ”det rene lort, pis og papir”, der skal i toilettet.


Jan Jørgensen ser frem til kampagnen, der kører fra 22. marts og en måned frem: ”Samtlige spildevandsselskaber er udfordret af, at toiletter bruges som skraldespande. Det giver derfor rigtig god mening at gå sammen om en fælles kampagne, der har større gennemslagskraft og kan nå ud til rigtig mange mennesker”.


30 spildvandsselskaber deltager
Det er SK Forsyning og NK Forsyning, der har været tovholdere på udvikling af kampagnen. Herudover har også Guldborgsund Forsyning, Faxe Forsyning, Sorø Forsyning, Kalundborg Forsyning, Vand og Affald, Svendborg Forsyning og Lolland Forsyning været med til udarbejdelsen.


Samlet har omkring 30 spildevandsselskaber bidraget økonomisk til kampagnen. Endvidere deltager også Dansk Spildevandsteknisk Forening og brancheorganisationen DANVA. Der er udarbejdet plakater, T-shirts, små film og andet materiale, sådan at kampagnen kan rulle lokalt i hvert forsyningsområde.


Kun 3 ting i dit lokum starter meget passende den 22. marts, der er FN’s internationale mærkedag for vand, og hvor temaet i år er spildevand.


Kun 3 ting i dit lokum har fået sin egen profil på Facebook: https://www.facebook.com/kun3tingiditlokum


For yderligere kommentarer og information, kontakt venligst:
Vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen: 4025 5393

Hent en anden nyhed:
24-02-2017
SK Forsyning starter for alvor op på næste fjernvarme- og kloakeringsetape
Billede stort:
SK Forsyning starter for alvor op på næste fjernvarme- og kloakeringsetape
Nyhedstekst

Allerede i næste uge vil bilisterne og borgerne i Slagelse by mærke, at der igen sker noget på de store anlægsarbejder. Bjergbygade bliver spærret i 3 uger ud for Kongelyset, mens vi lægger de store fjernvarmeledninger på tværs. Herfra vil vi langsomt brede os ud over området.
 

Graver to gange
Vi er allerede startet på Astersvej og Irisvej. Herefter kommer Gækkelundsvej Næstvedvej samt Hansensvej.


Først udlægges nye separatkloaker i den ene side af vejen, hvor regnvand og spildevand bliver adskilt. Dernæst kommer et nyt sjak og graver for fjernvarme.
 

”Mange oplever det som ekstremt besværligt, når vi graver i to omgange, men det er simpelthen ikke muligt at lægge fjernvarme og kloak i samme rørgrav. Kloakken ligger relativt dybt, mens fjernvarmen ligger noget højere. Og da vi også om 50 år skal kunne skifte eller reparere rørene, skal de helst ligge i hver sin side af vejen”, siger Anlægschef i SK Forsyning Torben Kofoed og fortsætter: ”Arbejdet vil i perioden genere både trafikanter og vores kunder. Vi arbejder løbende på at minimere generne, men desværre kan det ikke undgås at det bliver bøvlet for de fleste. Heldigvis oplever vi både godt humør og stor tålmodighed, som er en stor opmuntring for både os og vores entreprenører”. 
 

Nyhedsmails
Som noget nyt udsender SK Forsyning i år løbende nyhedsmails til dem, som måtte ønske at følge med i arbejdet, fremdriften, generne og ikke mindst hvis der sker ændringer i tidsplanerne. Det er således muligt at tilmelde sig nyhedsmails for hver enkelt vej. 

På vores vejmøder, som afholdes inden opstart, informerer vi om denne mulighed, og her er det også muligt at tilmelde sig. Skulle man være forhindret, udsender vi kort referat fra vores møder, og man kan tilmelde sig vores mailservice med en mail til Anne på ada@skforsyning.dk med angivelse af navn og adresse. Mailservice er naturligvis gratis.
 

Følgende gader berøres:


BJERGBYGADE
Fjernvarmearbejder påbegyndt i uge 9 og planlægges afsluttet i uge 23.
I forbindelse hermed vil krydset Kongelyset/Bjergbygade være spærret for kørende trafik i perioden uge 9 og frem til medio uge 12. 
 

GÆKKELUNDSVEJ
Arbejdet forventes påbegyndt med kloakarbejder i uge 9 og planlægges afsluttet med fjernvarmearbejder i uge 33.
 

IRISVEJ
Kloakarbejder forventes påbegyndt uge 13
Fjernvarmearbejder påbegyndes ca. uge 19 og planlægges afsluttet ca. uge 24. 
 

ASTERVEJ
Kloakarbejder er påbegyndt og planlægges at være afsluttet uge 12.
Fjernvarmearbejder påbegyndes ca. uge 24 og planlægges afsluttet i uge 27.
 

HANSENSVEJ
Arbejdet forventes påbegyndt med kloakarbejder i uge 19 og planlægges afsluttet med fjernvarmearbejder i uge 33. 
 

NÆSTVEDVEJ
Arbejdet forventes påbegyndt med kloakarbejder i uge 31 og planlægges afsluttet med fjernvarmearbejder i uge 43.
 

Som altid ved arbejde i jorden, vil der ske forskydninger af tidsplanen, som følge af vejrlig, uforudsete forhindringer såsom ukendte ledninger og lignende forhold.

 
Hent en anden nyhed:
Flere nyheder - klik her
NyhedsbilledeLink Forside

Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
Quick links
Download Nyhedsarkiv FAQ
SK Forsyning
Åbningstider
Man-ons
10-15.00
Torsdag
10-17.30
Fredag
10-13.00
Du er her >
Til toppen