Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Indtast søgeord
Vælg søgemetode

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør
Roterende nyhed Overskrift:

Vil du have fjernvarme?

Nyhedslink Rotator:
Vil du have fjernvarme?
NYHEDER
Erhvervs Awards er det store grønne arrangement i 2020
Billede stort:
Erhvervs Awards er det store grønne arrangement i 2020
Nyhedstekst

Når Erhvervs Awards 2020 løber af stablen den 6. november på Gardehusarkasernen, vil klima- og Miljøprisen, som uddeles af Sydbank og SK Forsyning, også i år bidrage til at sætte fokus på en bæredygtig fremtid for kommende generationer.Hvem kan få Klima- og miljøprisen?
Prisen gives til en virksomhed, institution eller organisation, som er beliggende i Slagelse Kommune, og som gennem et målrettet initiativ på markant vis har gjort en særlig indsats for at beskytte mod klimaforandringer og/eller understøtter et bæredygtigt miljø. Alt inden for rammerne af FN’s verdensmål.

- Det handler om ansvarlighed. I dag er det et naturligt krav til alle virksomheder, at man er bevidste omkring klima og miljø. Med denne pris vil vi gerne motivere, inspirere og anerkende dem, der gør det særligt godt på området, siger John Madsen, filialdirektør i Sydbank Slagelse.


- Klimaforandringerne påvirker os alle og er et fast punkt på dagsordenen i hele verden. Med Klima- og Miljøprisen vil vi gerne fremhæve en virksomhed eller organisation, der gør en særlig indsats - også gerne i bevidsthed om de særlige klima- og miljømål blandt FN´s 17 verdensmål, tilføjer Jan Østerskov, direktør i SK Forsyning, som gennem årrække har haft og arbejdet med grøn omstilling som del af virksomhedsstrategien.


John Madsen og Jan Østerskov er enige om, at Klima- og Miljøprisen gennem Erhvervs Awards 2020 kan bidrage til, at der kommer endnu mere fokus på klima og miljø i lokalområdet. Det sender et stærkt signal om, at vi alle bør stå ”...sammen om en bæredygtig fremtid..” som også er titlen på SK Forsynings 2025-strategi. Vi kan og bør tænke bæredygtighed ind i vores hverdag, ikke kun privat, men også når vi er på arbejde.


Sådan indstiller du en kandidat
Kandidater til Klima- og Miljøprisen kan indstilles af virksomheder, institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Det kan ske via denne indstillingsblanket Blanketten skal være indsendt senest den 24. august.

Indstillingerne vurderes af en dommerkomité, der består af en repræsentant fra henholdsvis Sydbank og SK Forsyning samt formanden for Slagelse Kommunes miljøudvalg, Jørgen Grüner.


Læs mere om klima- og miljøprisen her


Selve prisen består af et diplom, et værk af en lokal kunstner og ”et grønt bevis”.

Vinderen af Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris kåres som nævnt under Erhvervs Awards den 6. november. 

VisLesMere:
03. juli 2020
Giver samarbejde mening?
Billede stort:
Giver samarbejde mening?
Nyhedstekst

NK-Forsyning og SK Forsyning undersøger potentialet. De to sjællandske forsyningsselskaber NK-Forsyning og SK Forsyning, har besluttet sig for at afdække potentialet ved et eventuelt samarbejde.


For begge selskaber er hovedprioriteten forsyningssikkerhed – sikker forsyning til kunderne, i højest mulige kvalitet. Kundernes forventninger, konstante krav om effektivisering fra staten, en kompleks lovgivning og stigende digitalisering af forretningen er blot nogle af de forhold, der præger forsyningshverdagen.


Et styrket samarbejde skal bl.a. vurderes på om der f.eks. kan opnås stordriftsfordele ved at gå sammen om at løse opgaver, der er helt ens i begge koncerner.


Endvidere kan også en reduceret sårbarhed, når det gælder nøglekompetencer og -funktioner, komme i spil – ligesom fælles rekruttering af specialkompetencer eventuelt kunne være et tema.


En fælles målsætning er at bevare forsyningsvirksomhederne som selvstændige enheder og arbejdspladser på Syd- og Vestsjælland, som er attraktive for kompetente medarbejdere, og som kan levere forsyningsydelser af høj kvalitet til kunderne.


Rådgivningsvirksomheden BDO, der bl.a. har speciale i forsyningsvirksomhed, skal hen over sommeren og det tidlige efterår afdække, om der er et muligt potentiale ved et eventuelt samarbejde. I november forventes bestyrelserne i NK-Forsyning og SK Forsyning at drøfte resultatet af undersøgelsen på et fælles møde.


Herefter kan bestyrelserne tage principiel stilling til, om et øget og eventuelt mere formaliseret samarbejde kan være til gavn for kunder, ejere og medarbejdere i de to koncerner. 

VisLesMere:
03. juli 2020
Kunderne vil gerne have energitjekkede boliger...
Billede stort:
Kunderne vil gerne have energitjekkede boliger...
Nyhedstekst

SK Forsyning og Slagelse Kommune samarbejder om Energitjek-Slagelse - en ordning, hvor vi tilbyder gratis energitjek hos boligejere i området. 

Vi udfører jævnligt kundetilfredshedsmålinger blandt de borgere, der har fået foretaget et energitjek af os. Det er vigtigt for os at vide, om borgerne er tilfredse med den service vi yder – og det ser det ud til at de er. Det er vi så glade for og stolte over.


Af undersøgelserne kan vi også se, at en væsentlig del rent faktisk får udført de anbefalinger, vi giver dem til forbedringer - og det er jo netop dét, der er det vigtigste formål med Energitjek-Slagelse. På den måde hjælper indsatsen borgerne med at blive energitjekkede og deres boliger bliver bedre og sundere at bo i - hurra. Læs mere i udtrækket fra vores seneste kundetilfredsmåling 

VisLesMere:
30. juni 2020
Bruger du regnvandet?
Billede stort:
Bruger du regnvandet?
Nyhedstekst
I Slagelse Kommune har vi ikke vandingsforbud, selvom det indtil videre ser ud til en forholdsvis varm og tør sommer. Men derfor kan man jo godt bruge vores vand med omtanke. Derfor anbefaler vi at du opsamler regnvandet i en regnvandstønde og bruger det til vanding i haven. Det er smart, regnvandet er gratis og det sparer på forbruget :-)
VisLesMere:
22. juni 2020
Afkølingen af fjernvarmevandet er vigtig
Billede stort:
Afkølingen af fjernvarmevandet er vigtig
Nyhedstekst


Afkøling er en væsentlig faktor, når man taler om fjernvarme. Afkølingen er udtryk for forskellen i temperaturen på det fjernvarmevand, der kommer ind i din bolig og det fjernvarmevand, der forlader din bolig.


Forskellige årsager til for lav afkøling
Hos SK Forsyning forventer vi en årsafkøling for boliger i Slagelse på 35°C og boliger i Korsør på 30°C.

Hvis årsafkølingen er på 15-20°C eller mindre - som på billedet ovenfor, hvor afkølingen er ekstremt lav - vil der typisk være mulighed for at optimere installationen og spare nogle penge.  

En dårlig afkøling er tit en indikation på, at der cirkulerer mere fjernvarmevand igennem anlægget end nødvendigt. Vores energirådgivere ser ofte, at det skyldes uhensigtsmæssig indstilling af ventiler, defekte ventiler eller tilkalkede varmtvandsbeholdere og/eller vekslere.

Luk for varmen om sommeren og spar penge
Det kan være en god idé at lukke for sommerventilen på dit anlæg, når der ikke er behov for at varme din bolig op. Især hvis dit radiatorsystem er udført som 1-strengssystem er det vigtigt at sommerlukke for dit anlæg. Eller vil der helt unødvendigt cirkulere varmt vand rundt i dit radiatorsystem hele sommeren – og det koster.

Som en service, har energirådgiverne i år kontaktet flere af de fjernvarmekunder, hvor vi, ud fra deres årsafregning, blev opmærksomme på, at de havde haft en dårlig årsafkøling. De, vi har været i kontakt med, har fået en væsentlig forbedring af deres afkøling. Det har det betydet en samlet besparelse på i omegnen af 500.000 kr. om året.


Derfor er det også en god idé at holde øje med årsafkølingen, som fremadrettet fremgår af årsopgørelsen.


Kontakt os, hvis du har mistanke om, at din afkøling af fjernvarmevandet er for lav
Hvis du har mistanke om en for lav afkøling, bør du kontakte os. Vi tilbyder et gratis energitjek, hvor vi sammen med dig gennemgår dit anlæg, sådan at der kommer styr på afkølingen. Skriv til energirådgiverne på: raadgivning@skforsyning.dk

VisLesMere:
08. juni 2020
2 fluer med ét slag...
Billede stort:
2 fluer med ét slag...
Nyhedstekst

...når det praktisk nødvendige også bliver smukt !


Hvor der tidligere var god plads til at slå et drive, er der nu en ny og spændende udfordring. SK Forsyning og Trelleborg Golfklub har nemlig indgået en aftale om at placere regnvandsbassinet for den nye udstykning Frugthaven på selve golfbanen. Derfor har vi skabt en sø ved hul 12. Med tiden vil søen blive omgivet af en smuk bevoksning. Dermed er der skabt grobund for at tiltrække fugle og insekter, som ikke før har været der. Og måske vil der med tiden også kunne leve småfisk og andre vanddyr.

Vi er ret tilfredse med løsningen, og det er en super måde at nyttiggøre nødvendig infrastruktur til et rekreativt formål. Søen eller rettere bassinet skal forsinke regnvandet, inden det løber i et dræn til vådområdet ved Skovsø å. Et ekstra plus er, at løsningen med søen har kostet det samme, som et almindeligt bassin, der ikke normalt har samme rekreative udformning. Vi kalder det en ”2 fluer med ét slag”-løsning. Det er da smart.


VisLesMere:
12. maj 2020
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til toppen