Drift
Drift

gadelys-ikon-menu-side

Problemer med gadelyset? 

Du kan fejlmelde det her på siden Giv et Praj

Kontakt
Kontakt

Kontakt SK Forsyning

Tlf. 58 36 25 00

Telefontider:

Man-tors 08-18:00

Fredag 08-13:00

info@skforsyning.dk

Skriv til os her

Indtast søgeord

Køb din el og gas hos os

Vi er din lokale leverandør

SK-Energi-Logo-Bg-forside
NYHEDER

Erhvervs Awards - vinderen af Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris 2021 er…

Billede stort:
Erhvervs Awards - vinderen af Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris 2021 er…
Nyhedstekst

Som tidligere år blev Klima- og Miljøprisen, der er indstiftet af Sydbank og SK Forsyning, overrakt i forbindelse med årets Erhvervs Awards. Prisen sætter fokus på en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Erhvervs Awards 2021 løb af stablen fredag den 12. november på ZBC i Slagelse.


13 kandidater
Der var 13 kandidater, som bejlede til Klima- og Miljøprisen. Blandt disse skulle tre kandidater nomineres.  Det var derfor en vanskelig opgave for dommerkomitéen, bestående af Udvalgsformand Jørgen Grüner, Filialdirektør Lars Fischer og Administrerende Direktør Henrik Birch, da de skulle vælge de tre nominerede.

Komitéen endte med at lade tre ledetråde være styrende: Forskning, formidling og forretning. Uden forskning, ingen udvikling – uden formidlet forskning og viden, ingen forretning og uden forretning, ingen investering i forskning – og således var ringen sluttet.


De nominerede var: PlantCarb, aNNeKs arkitekter og Dansk Celleglas


Vinderen blev: aNNeKs arkitekter


Dommerkomitéens begrundelse:

Hvis ikke viden om og forståelsen for nødvendigheden af bæredygtighed og cirkulære løsninger formidles vil intet ske – verden går i stå og bliver overbelastet, hvis udviklingen fortsætter. Klimaet og miljøet er mere end almindeligt udfordret – menneskeheden står overfor afgørende valg på vegne af fremtidige generationer.

Det er derfor helt afgørende, at der anvises løsninger og veje at gå. Der er altid nogen, der går foran og yder lidt mere end andre, og derfor faldt valget på aNNeKS arkitekter. aNNeKS står for en utrættelig, vedholdende og successiv søgen efter løsninger og materialer, som kan flytte hele definitionen på og forståelsen af begrebet ”nybyggeri” – altså hvordan kan det gamle blive til det nye? ”Cradle to cradle” er et mantra og en certificering, der hviler tungt over alt, hvad aNNeKS professionelt foretager sig. 


Det var en glad Peter Hesselhøj, der kunne tage mod prisen, der består af et certifikat, et kunstværk og et grønt bevis i form af et træ, der forhåbentlig vil stå mange år.


FAKTA:
Prisen gives til en virksomhed, institution eller organisation, som er beliggende i Slagelse Kommune, og som gennem et målrettet initiativ på markant vis har gjort en særlig indsats for at beskytte mod klimaforandringer og/eller understøtter et bæredygtigt miljø. Alt inden for rammerne af FN’s verdensmål.

Det handler om ansvarlighed. I dag er det et naturligt krav til alle virksomheder, at man er bevidste omkring klima og miljø. Med Klima- og Miljøprisen vil Sydbank og SK Forsyning gerne motivere, inspirere og anerkende dem, der gør det særligt godt på området.

Klimaforandringerne påvirker hele kloden og er derfor et fast punkt på dagsordenen i hele verden. Med Klima- og Miljøprisen vil Sydbank og SK Forsyning gerne fremhæve en lokal virksomhed eller organisation, der gør en særlig indsats - også gerne i bevidsthed om de særlige klima- og miljømål blandt FN’s 17 verdensmål,

Klima- og Miljøprisen kan bidrage til, at der kommer endnu mere fokus på klima og miljø i lokalområdet. Det sender et stærkt signal om, at vi alle bør stå ”sammen om en bæredygtig fremtid.”, som også er titlen på SK Forsynings 2025-strategi. 


VisLesMere2
12. november 2021

SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt

Billede stort:
SK Forsyning har fået tildelt MUDP-midler til forskningsprojekt
Nyhedstekst

SK Forsyning har i dag fået svar på en ansøgning om midler fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings-, test og DemonstrationsProgram) – svaret er ”go” og penge til at indlede et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands på virkning på biodiversiteten i vandløb.


Det er en glad og stolt ”Biolog og Procesansvarlig”, Natascha Kock Pedersen, som i dag har fået at vide, at MUDP har bevilget 1,9 mio. kr. til et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands påvirkning på vores vandløbs biodiversitet. ”Kort forklaret handler det om, at vi nu kan gå i gang med at undersøge, hvilken indvirkning blandt andet overløb har på de smådyr og insekter, der findes i vores vandløb med en ny metode (DNA-teknologi: Nanopore), som gør det meget lettere end hidtil og væsentligt billigere”, siger Natascha Kock Pedersen og fortsætter: ”Vi håber på, at projektet på sigt kan bane vejen for, at den metode, der anvendes i projektet, bliver noget som alle forsyningsselskaber kan bruge i deres daglige arbejde til overvågning og beskyttelse af biodiversiteten. Når der sker overløb – for eksempel i forbindelse med skybrud eller større regnmængder – kan der ske forandringer i antallet af smådyr og insektlarver og i hvilke arter, der findes i vandløbene. Det vil vi dels bedre kunne overvåge, dels vil vi kunne minimere påvirkningen af overløb fremadrettet, for det vil give os en stor viden om, hvor og i hvilket omfang overløbene skaber problemer for biodiversiteten”.


SK Forsyning har fået bevilget 1,9 mio. kr. til projektet, som starter op i januar 2022 og slutter til december 2023. ”Det er meningen, at vi implementerer metoden som en fast procedure, når projektet er slut, og vi påtænker ligeledes at udbrede den læring, så andre forsyningsselskaber kan få glæde af den”, siger Natascha Kock Pedersen og afslutter: ”Der er ikke ret mange i Danmark, som ellers kan undersøge for smådyr og insektlarver i vand. Med den nye metode bliver det forhåbentligt muligt at foretage undersøgelser hele året – og særligt i efteråret, hvor der primært ses overløb pga. nedbør. Med den gamle metode har man primært kunnet undersøge biodiversiteten forår og sommer. Alt i alt er der mange fordele ved dette her, og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang”.


FAKTA:

  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem SK Forsyning, NIRAS, Aalborg Universitet og DMR (Dansk MiljøRådgivning).
  • Det forventes, at der i fremtiden vil blive stillet endnu skrappere krav til overvågning af biodiversitet fra myndighedernes side – både i forbindelse med udledning af spildevand fra rensningsanlæg og i forbindelse med udledning af overfladevand fra for eksempel veje. SK Spildevand har derfor et ønske om selv, på simpel vis, at kunne undersøge, hvordan biodiversiteten i recipienten påvirkes af spildevandsudløb.
  • DNA-metoder kan anvendes til vurdering af biologiske kvalitetselementer og vandkvalitet i vandløb – for eksempel smådyr og insektlarver, fisk, alger og planter
  • Det er målet, at test-metoden (Nanopore) fremadrettet kan anvendes i marken af egne medarbejdere on site, eller i egne relativt simple laboratorier. I tillæg udvikles og testes udstyr til automatiseret og intelligent DNA-prøvetagning, baseret på bestemte hændelser, der potentielt kan påvirke natur og biodiversitet. Det vil betyde hurtig, billig og årstidsuafhængig test af biodiversiteten.
  • Den nye metode benchmarkes (sammenlignes) med eksisterende konventionelle metoder for at undersøge, hvor langt man kan nå med den nye metode frem for den gamle.
VisLesMere2
20. oktober 2021
Nyheds- og pressearkiv
Job hos SK Forsyning:

SK Forsyning støtter KNÆKCANCER 2021
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Du er her >
Til af siden toppen