PRIVATSpildevandLeveringsbestemmelser
Bestemmelser og regulativer

 


Betalingsvedtægt.jpg   Betalingsvedtægt for kloakforsyningen( som epaper)
Betalingsvedtægt for kloakforsyningen(som pdf)
     
Regulativ_fedtudskiller_billede.jpg   Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere(som epaper)Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere(som pdf) 
     
Refusion.JPG   Tekniske bestemmelser om vilkår for målere,
der benyttes til afregning eller refusion af
vandafledningsbidrag.


   

Spildevandsplan:

 

Slagelse kommune, har udarbejdet en samlet spildevandsplan. Her kan man se eksisterende kloakerede områder, samt områder hvor der er planlagt nykloakering og områder hvor der ændres fra fælleskloakering (regn og spildevand i en fælles ledning) til separatkloakering (regn og spildevand i hver sin ledning) 

 

Spildevandsplanerne kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside

 

Slagelse Kommune, Spildevandsplan

SK Service
 ▪
Kontakt
 ▪Om os
 ▪Job
Gravemaskine-Mini
Vandledningsarbejder i Korsør City
Gravemaskine-Mini
Kloakering af Kastanievej i Slagelse
Halmballe-Small
Vi vil gerne købe din halm
Slamsuger
Nu tømmer vi trix- og septiktanke i distrikt Korsør
Slamsuger
Nu tømmer vi tanke i Hashøjområdet
SMS besked
Få en sms når strøm, vand eller varme forsvinder