PRIVATSpildevandLeveringsbestemmelser
Bestemmelser og regulativer

 

Betalingsvedtægt for kloakforsyningen gældende pr. 1. juli 2014


 

 
     
Regulativ_fedtudskiller_billede.jpg   Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere(som epaper)Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere(som pdf) 
     
Refusion.JPG   Tekniske bestemmelser om vilkår for målere,
der benyttes til afregning eller refusion af
vandafledningsbidrag.


   

Spildevandsplan:

 

Slagelse kommune, har udarbejdet en samlet spildevandsplan. Her kan man se eksisterende kloakerede områder, samt områder hvor der er planlagt nykloakering og områder hvor der ændres fra fælleskloakering (regn og spildevand i en fælles ledning) til separatkloakering (regn og spildevand i hver sin ledning) 

 

Spildevandsplanerne kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside

 

Slagelse Kommune, Spildevandsplan

SK Service
 ▪
Kontakt
 ▪Om os
 ▪Job
Halmballe-Small
Vi vil gerne købe din halm
Koncernstrategi2020A
Koncernstrategi 2020
Energitjek-Slagelse-Mini
Tid til et gratis energitjek?
Udledning-til-havet_Mini
Høring for ny spildevandsplan
SMS besked
Få en sms når strøm, vand eller varme forsvinder